AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Nyhedsbrev fra SU-kontoret - Maj 2018

I dette nyhedsbrev kan du finde information om SU-reglerne, og om hvad du skal gøre i forbindelse med SU undervejs i dit studie. Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at sætte dig ind i SU-reglerne, overholde frister osv. Du kan læse mere på su.dk og su.aau.dk, og du er velkommen til at henvende dig til SU-Kontoret, hvis du har brug for yderligere vejledning.

Lagt online: 16.05.2018

 

Studieaktivitet og studieaktivitetskontrol

Du skal være studieaktiv for at være berettiget til at modtage SU. Dette betyder, at du højst må være 6 måneder forsinket - svarende til 30 ECTS-points (OBS! Studerende, der er startet på en ny videregående uddannelse før den 1. juli 2016 må dog være 12 måneder forsinket). Når du afslutter din bacheloruddannelse og begynder på en kandidatuddannelse, bliver dette betragtet som påbegyndelse af en ny uddannelse.

Der foretages studieaktivitetskontrol 2 gange årligt, hvor det kontrolleres, hvor mange ECTS-points du har bestået, sammenholdt med hvor mange SU-klip, du har modtaget. Hvis det ved studieaktivitetskontrollen konstateres, at du er forsinket mere end det tilladte, vil udbetaling af din SU blive stoppet. Du kan igen søge om SU, når du ikke længere er forsinket mere end det tilladte. Er du blevet forsinket på grund af sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold, kan der være mulighed for, at du kan få nedsat studieaktivitetskravet ved at søge om tillæg af klip. Du kan læse mere om tillæg af klip her.

Du skal være opmærksom på, at selvom du har fået godkendt en individuel studieplan af dit Studienævn, er dette ikke ensbetydende med, at du opfylder SU-reglernes krav om studieaktivitet og dermed er berettiget til at modtage SU. SU-Kontoret skal ikke godkende din individuelle studieplan, og du skal derfor heller ikke sende denne til SU-Kontoret. Du skal derimod selv holde øje med- og sørge for, at du løbende består det antal ECTS-points, der modsvarer dit SU-klipforbrug, og at du således ikke bliver mere forsinket end tilladt.

Her kan du se, hvor mange ECTS-points du skal bestå i forhold til dit SU-klipforbrug for at blive betragtet som studieaktiv og fortsat være berettiget til at modtage SU:

Nettoforbrug af SU-klip Normalprogression (ECTS) Tilladt forsinkelse (ECTS) ECTS-krav
6 30 30 0
12 60 30 30
18 90 30 60
24 120 30 90
30 150 30 120
36 180 30 150
42 210 30 180
48 240 30 210
54 270 30 240


Er du startet på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere har du mulighed for nøje at følge din studiefremdrift i minSU under ”Se din SU – Studiefremdrift”. Her kan du måned for måned se din studiefremdrift, målt i det antal ECTS-points, du har opnået på din uddannelse i forhold til dit forbrug af SU-klip, - og du kan finde oplysning om, hvor mange ECTS-points, du skal have bestået ved det næste kontrolpunkt. Vi opfordrer til, at du gør brug af denne mulighed for at følge din studiefremdrift.

 

Husk at søge om SU på ny til kandidatuddannelsen, hvis du afslutter din bacheloruddannelse til sommer

Du får SU til en bestemt uddannelse. Din bacheloruddannelse og din kandidatuddannelse er to forskellige uddannelser.

Hvis du forventer at bestå din bacheloruddannelse inden udgangen af august måned og er optaget på en kandidatuddannelse med studiestart 1. september, skal du huske at søge om SU til din kandidatuddannelse fra juli måned, hvis du ønsker SU i sommerferien. Du kan tidligst søge om SU til din kandidatuddannelse den 1. juni for juli måned via minSU, da der tidligst kan søges om SU en måned før. Ønsker du SU udbetalt i starten af juli måned, skal du have søgt medio juni, da der er ca. 2 ugers sagsbehandlingstid. Det er ikke muligt at søge om SU med tilbagevirkende kraft, og sidste frist for at søge om SU for juli måned er derfor den 31. juli 2018.

Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i maj eller tidligere, har du ikke mulighed for at få SU i sommerferien, og du vil da tidligst kunne søge om SU til din kandidatuddannelse for september måned.   

 

Hvis du bliver tilmeldt dispensationsramme på kandidatuddannelsen samtidig med, at du færdiggør din bacheloruddannelse

Hvis du bliver tilmeldt fag på dispensationsramme på kandidatuddannelsen samtidig med, at du færdiggør din bacheloruddannelse, skal du være opmærksom på, at du fortsat er indskrevet på bacheloruddannelsen og alene er berettiget til SU til din bacheloruddannelse. Du skal derfor forlænge din bacheloruddannelse på minSU – se nedenfor. Har du opbrugt alle dine SU-klip til bacheloruddannelsen, har du mulighed for at søge om slutlån. Når du består din bacheloruddannelse, kan du søge om SU til din kandidatuddannelse .

 

Hvis du bliver forsinket på bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen

Hvis du bliver forsinket, skal du forlænge din uddannelse på minSU. Dette gør du under ”Ret din SU – Forlæng uddannelse”. Vær opmærksom på, at hvis du har ungdomskort eller modtager kilometerpenge, skal du også forlænge dette, da det ikke sker automatisk.

 

Kilometerpenge og Ungdomskort

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at modtage kilometerpenge og få ungdomskort samtidig.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har meddelt, at det ikke er muligt at få kilometerpenge i specialeskrivningsperioden, hvis du skriver speciale hos en virksomhed. Du kan således ikke få kilometerpenge til kørsel fra din bopæl til virksomheden og retur i specialeskrivningsperioden.

Modtager du kilometerpenge, skal du være opmærksom på at søge om kilometerpenge på ny, hvis dine forhold ændrer sig, for eksempel hvis du flytter adresse eller skifter uddannelse – herunder starter på din kandidatuddannelse efter endt bacheloruddannelse.

Det er ikke muligt at søge om kilometerpenge med tilbagevirkende kraft. Du kan tidligst søge om kilometerpenge fra den måned, hvor SU-Kontoret har modtaget din ansøgning om kilometerpenge.

Du kan læse mere om kilometerpenge og ungdomskort her.

 

Har du spørgsmål til din SU

Du vil kunne få svar på mange af dine spørgsmål på su.dk eller på SU-kontorets hjemmeside: su.aau.dk. Har du har spørgsmål om SU, er du velkommen til at kontakte SU-Kontoret.

Hvis du skal aflevere dokumentation eller ansøgninger til SU-Kontoret på Aalborg Universitet, må du meget gerne sende det fra din studentmail til su@aau.dk, også selvom om der står i vejledningen, at det skal afleveres på uddannelsesstedet.

Bemærk: SU-kontoret holder lukket i uge 29 + 30 (16. - 29. juli 2018)

 

Venlig hilsen
SU-kontoret