Studieservice

Forskning
Samarbejde

Informationsbrev fra SU og SPS - Maj 2020

Lagt online: 15.05.2020

SU 

Kandidat 

Hvis du afslutter din bachelor til sommer (inden udgangen af august), og starter på kandidat pr. 1. september 2020, skal du søge om SU igen til din kandidat gældende fra 1. juli. Du kan tidligst søge fra den 1. juni 2020. Læs her hvordan du søger: kandidat 

Dispensationsramme på kandidat 

Hvis du mangler et fag på din bachelor pr. 1. september 2020, og samtidigt fortsætter på kandidat på dispensationsrammen, så læs her, hvordan du forholder dig i forhold til SU: dispensationsramme 

Hvis du bliver forsinket på bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen 

Hvis du bliver forsinket, skal du forlænge din uddannelse på minSU. Dette gør du under ”Ret din SU – Forlæng uddannelse”. Du skal oplyse, at du søger om SU fra indeværende måned, ellers modtager du et afslagsbrev. 

SU og COVID-19. 

Der er vedtaget følgende tiltag på SU-området: 

 • Ekstra SU-lån til studerende der modtager SU 
 • Ekstra slutlån til studerende, der er sidst i deres videregående uddannelse 
 • Forhøjet fribeløb til studerende, der deltager i COVID-19 beredskabet 
 • Ekstra SU-lån til studerende der er i lønnet praktik i perioden marts – juni 2020. 
 • Forlænget periode med slutlån til studerende, der har brugt alle slutlånsrater eller SU-klip og ikke har ret til almindeligt slutlån. 
 • Det er muligt at søge om tillæg af klip/slutlån pga. særlige forhold, hvis du bliver forsinket pga. COVID-19. Det er dog altid en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger. Du skal kunne dokumentere, at der er en årsagssammenhæng mellem COVID-19 situationen og din forsinkelse.  

Du kan finde svar på spørgsmål om SU i forbindelse med COVID-19 på: su.dk/covid-19-og-su/. Siden bliver løbende opdateret som covid-19 situationen udvikler sig, så sørg for at holde dig ajour. 

Fødselsklip 

Får du et barn, imens du læser, kan du søge om fødselsklip. Som mor er du berettiget til 12 fødselsklip og som far 6 fødselsklip. Læs mere om reglerne og hvordan du søger: fødselsklip 

Tillæg af klip 

Hvis du er forsinket med din uddannelse pga. sygdom, rådsarbejde og andre ekstraordinære forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip. Hvis du får tildelt tillæg af klip, vil der ikke være krav om studieaktivitet i den periode. Læs mere om reglerne her: tillæg af klip og su.dk.  

Studieaktivitet: 

Du skal være studieaktiv for at kunne modtage SU. Se mere her: studieaktivitetskontrol og su.dk.  

 

SPS 

Specialpædagogisk Støtte (SPS)   

Har du en funktionsnedsættelse – et fysisk handicap eller en psykisk lidelse, eller er du ordblind, så har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten er individuelt målrettet dine behov og kan være forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.  

Selvom Aalborg Universitet er lukket på grund af Covid-19, er det stadig muligt at modtage støtte.  

Hos Studenterrådgivningen (SRG) har du mulighed for at finde gode råd, få telefonrådgivning og deltage i online studiefællesskab og workshops. 

Du kan se SRG´s Corona tiltag her:  https://srg.dk/da/ 

AAU Studievejledningens Corona online hjælp: AAU Studievejledning  

Vil du høre mere om dine muligheder, kan du kontakte SPS. Vi behandler naturligvis din henvendelse med fortrolighed. 

 

SU og SPS 

Har du spørgsmål til din SU eller SPS 

Du vil kunne få svar på mange af dine spørgsmål om SU på su.dk og på su.aau.dk. Du kan finde svar på spørgsmål om SPS på spsu.dk og sps.aau.dk.  

Hvis du skal aflevere dokumentation eller ansøgninger til SU og SPS på Aalborg Universitet, må du meget gerne sende det fra din student mail til os, også selvom om der står i vejledningen, at det skal afleveres på uddannelsesstedet.  

Kontakt SU og SPS 

Bemærk: SU og SPS har ferielukket i uge 29 og 30 (13. -24. juli 2020) 

 

Venlig hilsen

SU og SPS – Aalborg Universitet 

 

------------------------------------------

News from the SU Office – May 2020 

 

SU 

Remember to apply for SU for your Master’s programme if you complete your Bachelor´s programme this summer 

SU is granted for a certain study programme. Your Bachelor´s programme and your Master´s programme are considered two different programmes.   

If you expect to complete your Bachelor’s programme before the end of August, and you are admitted to a Master’s programme starting 1 September, you must remember to apply for SU for the Master’s programme as from July if you wish to receive SU in the summer period (July and August). If you wish to apply for SU for your Master´s programme as from July, you can apply via MinSU 1 June at the earliest, since you can apply for SU only one month in advance. If you wish to receive SU in the beginning of July, you must apply no later than mid-June since a processing time of two weeks must be expected. It is not possible to apply for SU retroactively and for that reason you must apply for SU as from July no later than 31 July. 

You are not eligible for SU during the summer if you graduate from your Bachelor´s programme in May or earlier. In this case you can apply for SU for your Master´s programme as from September. 

If you are granted exemption to sign up for Master´s programme courses while completing your Bachelor´s programme 

If you are granted exemption to sign up for Master´s programme courses while completing your Bachelor´s programme, please note that you are enrolled in the Bachelor´s programme thus eligible for SU only for the Bachelor´s programme. In this case you must prolong your Bachelor´s programme at minSU - ”Ret din SU – Forlæng uddannelse”. If you do not have any SU rates left for your Bachelor’s programme, you may apply for a loan “Slutlån”. Once you have completed your Bachelor’s programme, you can apply for SU for your Master’s programme.  

If you are delayed in your Bachelor´s programme or your Master´s programme 

If you are delayed in your programme, you must prolong your programme at minSU ”Ret din SU – Forlæng uddannelse”. Please note that if you hold a public transportation card “Ungdomskort” or if you receive transportation grants “kilometerpenge”,  you must re-apply for these when prolonging your programme. 

Covid-19 and SU

Initiatives regarding SU: 

 • Extra SU loan – for students receiving SU 
 • Extra completion loan – for students who are at the end of their higher education 
 • Increased allowed amount of earnings (fribeløb) – for students who participate in the COVID-19 alert 
 • Extra SU loan – for students at higher educations who are in paid internships in March, April, May and/or June 2020 
 • Extended period with completion loan – for students in higher education and private education who have used all completion loan or SU and are not yet entitled to ordinary completion loan 
 • If you are delayed in your higher education studies because of the COVID-19 situation, you can apply for addition of educational grant portions (SU-klip) beyond the prescribed duration of the study period and thus obtain extension of the support period. However, it is always going to be a concrete decision for the individual applicant, due to the fact that you must be able to prove a causality between COVID-19 and your delay. 

You can find answers to questions about SU in relation to COVID-19 here: SU Covid19 - English version 

Being a student and having a child – parental SU rates (“fødselsklip”)  

You can apply for parental SU rates (“fødselsklip”), if you are having a child. Mothers are entitled to 12 parental SU rates, and fathers are entitled to 6 parental SU rates. Parental SU rates amount to the same as ordinary SU rates, and parental SU rates can be granted in 3 different ways or as combinations of these ways: 

 • Single parental SU rates (1 parental SU rate per month in 12 months– no study activity requirements) 
 • Double parental SU rates (2 parental SU rates per month in 6 months– no study activity requirements) 
 • Mixed SU rates (1 parental SU rate + 1 ordinary SU rate per month in 12 months– study activity is required) 

Parental SU rates can be paid to mothers from two months before estimated childbirth – and to fathers from the month of estimated childbirth.

You can apply for parental SU rates no earlier than one month before you wish the payment to take place. You must fill in the application for parental SU rates at “minSU(”søg SU – fødselsklip”). When you have filled in the application at minSU you must send the receipt showing that you have applied for parental SU rates from your AAU mail to su@aau.dk accompanied by documentation showing that you are going to be/have become a parent.  

If you start a new educational programme you may risk losing the right to parental SU rates. Please contact the SU Office for more information.

Please note that there are important differences between formal leave of absence and parental absence. If you wish to continue receiving SU (including parental SU rates/mixed SU rates), you must not apply for leave of absence (formal leave of absence through Stads Self Service) since you are not entitled to SU while being on formal leave of absence. 

Extra portions of SU (Tillæg af klip) 

If you are delayed in your studies due to illness, special circumstances or work within university boards you can apply for extra portions of SU. You can apply on minSU, when you have applied you must download the receipt and send it to su@aau.dk together with an explanation. If you are applying due to illness you must also send a doctor´s note. 

Please note that if you wish to receive SU during your illness you must not apply for formal leave of absence through STADS Self Service. 

Study activity

You can be delayed with 6 months (corresponding to 30 ECTS) during your education. If you are more than 6 months delayed, you do not meet the conditions for study activity, and you will not be able to receive SU. You can read more about the latest study activity control at Study Activity.

 

SU 

Questions regarding SU 

You will find the answers to most of your questions at su.dk or at the AAU SU Office website en.su.aau.dk. If you have further questions regarding SU, you are welcome to contact us.  

If you need to submit documentation or applications to us, please do so from your student mail to our email su@aau.dk – even if you have read in other guidelines that the documentation must be submitted personally.  

 

SPS 

Special Educational Support (SPS)  

SPS is an offer to students with disabilities. If you have a mental or neurological diagnosis, a physical disability, dislexia or dyscalculia you can apply for special educational support (”SPS”). Different facilities or perhaps a mentor can be granted with the purpose of meeting your specific needs in regard to studying. You can read more about SPS at spsu.dk and sps.aau.dk  

Aalborg University is closed due to Covid-19, but you will still receive your SPS-support. 

At Studenterrådgivningen (SRG) you will be able to find advice and get phone councelling. You can find information at Studenterrådgivningen - English version 

At Corona - Advice from Studenterrådgivningen you will find advice for students during the corona period. 

AAU Student Guidance - Corona online help:  

AAU Student Guidance 

If you would like to hear more about special educational support (SPS) you can write to sps@aau.dk or call us Tuesday and Thursday from 10-12 (Phone 9940 9430). Your enquiry will be considered confidential. 

 

Please note: The SU and SPS Office at Aalborg University is closed from 13-24 July 2020. 

 

Kind regards

The SU and SPS Office - Aalborg University