Studieservice

Forskning
Samarbejde

Information fra SU og SPS – NOVEMBER 2021

I dette informationsbrev har vi samlet relevant information om SU og SPS.

Lagt online: 01.12.2021

Information fra SU og SPS – NOVEMBER 2021 

I dette informationsbrev har vi samlet relevant information om SU og SPS. 

Du skal huske at tjekke din AAUmail og e-Boks for informationer, da det er dit ansvar at holde dig orienteret. Har du spørgsmål til din SU eller SPS er du altid velkommen til at kontakte os. Se kontaktinfo nederst i informationsbrevet.  

 

SU  

Støttemeddelelse for 2022 

Du vil modtage en ny støttemeddelelse for 2022, hvor du kan se din SU-tildeling i støtteåret 2022. Bemærk, at du skal godkende en ny låneplan for 2022, hvis du fortsat ønsker at få udbetalt SU-lån. 

 

Frister - SU

Sidste frist for at søge SU er den sidste dag i måneden. Ønsker du for eksempel SU fra januar måned, skal du søge SU i minSU senest den 31. januar.    

Sidste frist for at søge SU og SU-lån i et år er den 5. december. Søger du efter den 5. december, kan du tidligst få SU i januar året efter. 

Hvis du vil fravælge din SU for en måned, skal du gøre det via minSU senest den 15. i måneden, før den måned, hvor du ikke vil have SU.

15. december 2021 er sidste frist for at godkende låneplan for 2021.          

OBS: Du skal ikke genansøge om SU for 2022, hvis du allerede er tildelt SU (se din støttemeddelelse eller din oversigt på minSU).

 

Studieaktivitet og studieaktivitetskontrol 

Du skal være studieaktiv for at være berettiget til at modtage SU. Dette betyder, at du højst må være 6 måneder forsinket - svarende til 30 ECTS-points.  Der foretages studieaktivitetskontrol 2 gange årligt, i henholdsvis marts og september måned, hvor det kontrolleres, hvor mange ECTS-points du har bestået, sammenholdt med hvor mange SU-klip du har modtaget. Hvis du ikke opfylder ECTS-kravet ved studieaktivitetskontrollen, vil din SU blive stoppet. Du kan søge om at få din SU genoptaget igen, når du har bestået de manglende ECTS.  

 

Er du blevet forsinket på grund af sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold, kan der være mulighed for, at du kan få nedsat studieaktivitetskravet ved at søge om tillæg af klip. Du kan læse mere om tillæg af klip her.  

Du skal være opmærksom på, at selvom du har fået godkendt en individuel studieplan af dit Studienævn eller har fået dispensation til at forlænge din uddannelse eller starte forfra, er dette ikke ensbetydende med, at du opfylder SU-reglernes krav om studieaktivitet og dermed er berettiget til at modtage SU.  

 

Du er forsinket (f.eks. sygdom)  

Hvis du bliver forsinket pga. sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip. Du kan læse mere om reglerne for tillæg af klip her.  

 

Du skal, inden du laver ansøgningen, være opmærksom på følgende: 

  • Du kan først søge, når forsinkelsen er sket. Dvs. hvis du er syg i indeværende semester (efterår 2021), kan du tidligst søge om tillæg af klip til februar 2022, når semestret er omme.  
  • Det er kun muligt at søge om tillæg af klip for perioder med SU og forsinkelse. 
  • Der gives som udgangspunkt ikke tillæg af klip til kronisk eller langvarig sygdom.  

 

Du søger om tillæg af klip via minSU, hvor du efterfølgende skal maile kvitteringssiden til os sammen med din dokumentation og en kort redegørelse. I redegørelsen skal du med egne ord forklarer, hvordan din sygdom/særlige forhold har gjort, at du er blevet forsinket. 

 

Fødselsklip    

Får du et barn, imens du læser, kan du søge om fødselsklip. Som mor er du berettiget til 12 fødselsklip og som far 6 fødselsklip. Læs mere om reglerne og hvordan du søger: fødselsklip (OBS – Nye regler fra sommeren 2022. Mere information senere). Du skal selv ansøge om fødselsklippene via minSU, hvorefter du skal indsende kvitteringssiden fra minSU samt dokumentation til SU-kontoret. Du må ikke søge officiel orlov fra universitetet, hvis du ønsker at få udbetalt fødselsklip. 
 

Ungdomskort/kilometerpenge 

Du har mulighed for at søge om ungdomskort og i særlige tilfælde kilometerpenge. Du kan læse mere om ungdomskort og kilometerpenge på ungdomskort.dk

 

Rammeudvidelse 

Har du en professionsbacheloruddannelse, et toårigt sidefag eller propædeutik, kan du under visse betingelser få en rammeudvidelse, dvs. ekstra klip til din kandidatuddannelse. Du kan læse mere på rammeudvidelse

 

 

SPS 

 

Specialpædagogisk Støtte (SPS)   

Har du en funktionsnedsættelse – et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse, eller er du ordblind/talblind, så har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten er individuelt målrettet dine behov og kan være forskellige hjælpemidler eller en mentor.  

 

 Vil du høre mere om dine muligheder, kan du kontakte SPS. Vi behandler naturligvis din henvendelse med fortrolighed.

 

AAU har igangsat ny undersøgelse i regi af SPS – hjælp os og modtag to biografbilletter

Modtager du specialpædagogisk støtte (SPS), er under udredning for en diagnose eller har længevarende psykiske eller fysiske udfordringer, så har vi brug for din hjælp.

AAU ønsker at styrke studieforløbet for dig og dine medstuderende i ovenstående målgruppe. Derfor har vi brug for netop dine oplevelser for at blive klogere på, hvordan vi bedst støtter op om studerende med særlige behov. Så hvis du vil investere én time af din tid, kan du være med til at gøre en forskel både for dig selv og mange andre studerende i samme situation.

Du kan tilmelde dig undersøgelsen via mail studiestoette@aau.dk. Du må også gerne kontakte os, hvis du har brug for at høre nærmere om undersøgelsen, inden du beslutter dig.

Alle deltagere vil modtage 2 biografbilletter som tak for deres bidrag. Samtalen er fortrolig og tager afsæt i dine behov. Der vil være mulighed for både telefon-, video- eller fysisk fremmøde. Alle svar vil blive anonymiseret.

 

SU og SPS 

Har du spørgsmål til din SU eller SPS 

Du vil kunne få svar på mange af dine spørgsmål om SU på su.dk og på su.aau.dk. Du kan finde svar på spørgsmål om SPS på spsu.dk og sps.aau.dk.  

 

Hvis du skal aflevere dokumentation eller ansøgninger til SU og SPS på Aalborg Universitet, skal du sende det fra din AAUmail til os. 

 

Kontakt SU og SPS 

Bemærk: SU og SPS har ferielukket: 23.december 2021 - 2. januar 2022 

 

Venlig hilsen 
SU og SPS – Aalborg Universitet