AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Information fra SU-kontoret maj 2017

Læs mere om de nye regler, SU når du flytter hjemmefra, SU til kandidatuddannelse, SU og forsinkelse i uddannelsen, etc. Mail sendt til studerende 23-05-2017

Lagt online: 09.05.2017

I dette nyhedsbrev har vi samlet noget relevant information om SU-reglerne og om hvad du skal gøre i forbindelse med SU undervejs i dit studie. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at sætte dig ind i SU-reglerne. Du kan læse mere på su.dk og her på su.aau.dk.

 

Nye regler om studieaktivitet og fremdrift

1. juli 2016 trådte nye regler om studieaktivitet og fremdrift i kraft. Reglerne betyder, at studerende som er startet på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, højst må være 6 måneder forsinket. Vær opmærksom på, at en kandidatuddannelse bliver betragtet som en ny uddannelse.

 

SU når du flytter hjemmefra

Når du flytter hjemmefra, vil din SU automatisk blive reguleret til taksten for udeboende. Du skal dog være opmærksom på, at SU´en beregnes efter din adresse d. 1. i måneden og at reguleringen først sker et stykke tid efter, at du er flyttet.

 

Husk at søge om SU på ny til kandidat, hvis du afslutter bachelor til sommer

Hvis du består din bachelor inden udgangen af august måned og er optaget på en kandidat til september, skal du huske at søge om SU til kandidat fra juli måned, hvis du ønsker SU i sommerferien. Du kan tidligst søge om SU til kandidat fra den 1. juni via minSU, da der først kan søges om støtte en måned før. Sidste frist for at søge om SU i juli er den 31. juli 2017.

 

Hvis du bliver forsinket på bachelor eller kandidat

Hvis du bliver forsinket, skal du forlænge din uddannelse på minSU. Dette gør du under ”Ret din SU – Forlæng uddannelse”. OBS! Husk at hvis du har ungdomskort eller modtager kilometerpenge, skal du også forlænge dette, da det ikke sker automatisk.

 

Mentorer søges

SU-kontoret, som også administrerer SPS-ordningen (Specialpædagogisk Støtte), søger jævnligt studerende til at være mentor for en medstuderende, som f.eks. har vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløbet eller ved at indgå i studie/uddannelsesmiljøet. Jobbet er lønnet.

 

Har du spørgsmål til din SU

Du vil kunne få svar på mange af dine spørgsmål på su.dk eller her på SU-kontorets hjemmeside: su.aau.dk.  Hvis du har spørgsmål om SU, er du også velkommen til at kontakte os.

Hvis du skal aflevere dokumentation eller ansøgninger til os, må du meget gerne sende det via mail til su@aau.dk, også selvom om der står, at det skal afleveres på uddannelsesstedet.

SU-kontoret flytter til en anden bygning. Fra 22. maj 2017 finder du SU-kontoret på Fibigerstræde 10 (lokale 4-19), 9220 Aalborg Øst. Bemærk: SU-kontoret holder lukket i uge 29 + 30 (17. - 29. juli).

 

Med venlig hilsen
SU-kontoret

-----

Yderligere informationer

(1) Nye regler om studieaktivitet og fremdrift

1. juli 2016 trådte nye regler om studieaktivitet og fremdrift i kraft. Reglerne betyder, at studerende som er startet på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, højst må være 6 måneder forsinket. Vær opmærksom på, at en kandidatuddannelse bliver betragtet som en ny uddannelse. Det betyder, at hvis du har færdiggjort en bachelor efter de tidligere SU-regler og starter på en kandidat efter 1. juli 2016, er du under de nye regler om studieaktivitet, hvor du højest må blive 6 måneder forsinket.

Du er forsinket i din videregående uddannelse, når du har brugt flere klip, end det antal måneder, du har nået i din uddannelse (din studiemæssige fremgang). F.eks., når du har modtaget SU i et år svarende til 12 SU-klip, skal du have bestået eksaminer svarende til mindst et halvt år – dvs. 30 ects. Du kan læse mere på su.dk.

Er du startet på din videregående uddannelse før 1. juli 2016, må du højst være 12 måneder forsinket.

 

(2) SU når du flytter hjemmefra

Når du flytter hjemmefra, vil din SU automatisk blive reguleret til taksten for udeboende. Du skal dog være opmærksom på, at SU'en beregnes efter din adresse d. 1. i måneden og at reguleringen først sker et stykke tid efter at du er flyttet.  Du får automatisk tildelt SU ud fra din folkeregisteradresse. Det er den adresse, du er tilmeldt den 1. i måneden, som afgør, om du får SU som hjemme- eller udeboende. Flytter du eksempelvis hjemmefra den 3. juni, kan du først få SU som udeboende fra 1. juli.

Hvis du flytter hjemmefra den 1. i en måned, vil du i første omgang få udbetalt hjemmeboende SU, da Styrelsen først får oplysninger om din flytning efter selve flyttedatoen. Så snart oplysningerne om din flytning er tilgængelig for Styrelsen, vil Styrelsen automatisk beregne din SU igen, og du vil modtage en ny udbetaling i løbet af 1 - 2 uger. 

Har du folkeregisteradresse hos dine forældre, mens du er på studieophold i udlandet, skal du oplyse perioden for studieopholdet i minSU under  ”ret din SU”>”oplys særlige bopælsforhold”. Ellers vil du få SU som hjemmeboende, mens du er af sted.

 

(3) Husk at søge om SU på ny til kandidat, hvis du afslutter bachelor til sommer

Hvis du består din bachelor inden udgangen af august måned, og er optaget på en kandidat til september, skal du huske at søge om SU til kandidat fra juli måned, hvis du ønsker SU i sommerferien. Du kan tidligst søge om SU til kandidat fra den 1. juni via minSU, da der først kan søges om støtte en måned før. Sidste frist for at søge om SU i juli er den 31. juli 2017. Hvis du vil have en udbetaling i starten af juli måned, skal vi have ansøgningen medio juni, da der er ca. 2 ugers behandlingstid.

Du kan ikke få SU i sommerferien, hvis du består din bachelor den 1. juni eller tidligere.

Hvis du har fået dispensation til at påbegynde kurser på kandidat, inden du er helt færdig med din bachelor, er du ikke berettiget til at modtage SU til kandidat, men kun til bachelor. Du skal derfor forlænge  din bachelor på minSU. Dette gør du under ”Ret din SU – Forlæng uddannelse”. Når du har bestået din bachelor, skal du så søge om SU til kandidat på dette tidpunkt. Har du opbrugt alle dine SU-klip på bachelor, har du mulighed for at søge om slutlån.

OBS! Hvis du modtager ungdomskort eller kilometerpenge, skal du også lave en ny ansøgning om dette, når du starter på en ny uddannelse eller bliver forsinket med din uddannelse.

 

(4) Mentorer søges

SU-kontoret, som også administrerer SPS-ordningen, samarbejder med Bruger-Hjælper Formidlingen, som jævnligt søger studerende til at være mentor for en medstuderende, som f.eks. har vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløbet, eller ved at indgå i studie/uddannelsesmiljøet. Jobbet er lønnet. Som mentor for en medstuderende bliver man ansat via Bruger-Hjælper Formidlingen i ca. 20 timer pr. semester. Inden start får man supervision i nogle timer. Hvis det kunne være noget for dig, så kontakt Bruger - Hjælper Formidlingen/att. SPS kontoret på tlf. 36 34 79 00 eller på mail: sps@formidlingen.dk og hold øje på jobbank.aau.dk, hvor stillingerne vil blive slået op. Du kan læse mere om SPS-ordningen på www.spsu.dk eller på su.aau.dk.