AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Information fra SU-kontoret - maj 2019

I dette nyhedsbrev kan du finde information om SU-reglerne, og om hvad du skal gøre i forbindelse med SU undervejs i dit studie.

Lagt online: 18.06.2019

I dette nyhedsbrev kan du finde information om SU-reglerne, og om hvad du skal gøre i forbindelse med SU undervejs i dit studie.

Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at sætte dig ind i SU-reglerne, overholde frister osv. Du kan læse mere på su.dk og su.aau.dk, og du er velkommen til at henvende dig til SU-kontoret, hvis du har brug for yderligere vejledning.

Bachelor/Kandidat

Husk at søge om SU på ny til kandidatuddannelsen, hvis du afslutter din bacheloruddannelse til sommer

Du får SU til en bestemt uddannelse. Din bacheloruddannelse og din kandidatuddannelse er to forskellige uddannelser.

Hvis du forventer at bestå din bacheloruddannelse inden udgangen af august måned og er optaget på en kandidatuddannelse med studiestart 1. september, skal du huske at søge om SU til din kandidatuddannelse fra juli måned, hvis du ønsker SU i sommerferien. Du kan tidligst søge om SU til din kandidatuddannelse den 1. juni for juli måned via minSU, da der tidligst kan søges om SU en måned før. Ønsker du SU udbetalt i starten af juli måned, skal du have søgt medio juni, da der er ca. 2 ugers sagsbehandlingstid. Det er ikke muligt at søge om SU med tilbagevirkende kraft, og sidste frist for at søge om SU for juli måned er derfor den 31. juli 2019.

Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i maj eller tidligere, har du ikke mulighed for at få SU i sommerferien, og du vil da tidligst kunne søge om SU til din kandidatuddannelse for september måned.   

Er du tilmeldt dispensationsramme på kandidatuddannelsen samtidig med, at du færdiggør din bacheloruddannelse

Hvis du bliver tilmeldt fag på dispensationsramme på kandidatuddannelsen samtidig med, at du færdiggør din bacheloruddannelse, skal du være opmærksom på, at du fortsat er indskrevet på bacheloruddannelsen og alene er berettiget til SU til din bacheloruddannelse. Du skal derfor forlænge din bacheloruddannelse på minSU – se nedenfor. Har du opbrugt alle dine SU-klip til bacheloruddannelsen, har du mulighed for at søge om slutlån. Når du består din bacheloruddannelse, kan du søge om SU til din kandidatuddannelse .

bliver du forsinket på bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen

Hvis du bliver forsinket, skal du forlænge din uddannelse på minSU. Dette gør du under ”Ret din SU – Forlæng uddannelse”. Vær opmærksom på, at hvis du har ungdomskort eller modtager kilometerpenge, skal du også forlænge dette, da det ikke sker automatisk.

Kilometerpenge/Ungdomskort

Nye regler for kilometerpenge og ungdomskort pr. 1. juli 2019

Den 1. juli 2019 kommer der nye regler for kilometerpenge og ungdomskort. Du kan læse mere om dette her.

Får du kilometerpenge, afbrydes de efter juni udbetalingen, og du skal søge om kilometerpenge på ny efter de nye regler. Vær opmærksom på at fremover udbetales der kun kilometerpenge for de faktiske rejsedage du har mellem bopæl og uddannelsessted. Dvs. det er ikke længere en fast månedlig udbetaling, men beløbet du får udbetalt afhænger af, hvor mange dage du har kørt. Har du derfor ingen undervisning i sommerferien, er du berettiget til kilometerpenge fra september måned.  

Vi ved endnu ikke hvordan og hvornår det er muligt at søge om kilometerpenge efter de nye regler. Vi opfordrer dig derfor til at holde øje med ungdomskort.dk og su.aau.dk , hvor der vil komme nærmere information vedr. dette.

SPS

Specialpædagogisk Støtte (SPS)  

Har du en funktionsnedsættelse – et fysisk handicap eller en psykisk lidelse, eller er du ordblind, så har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten er individuelt målrettet dine behov og kan være forskellige hjælpemidler eller en støtteperson. Du kan læse mere om SPS på spsu.dk og su.aau.dk

Vil du høre mere om dine muligheder, kan du kontakte SU-kontoret. Vi behandler naturligvis din henvendelse med fortrolighed.

SU-kontoret

Har du spørgsmål til din SU

Du kan få svar på mange af dine spørgsmål på su.dk eller på SU-kontorets hjemmeside: su.aau.dk.  Har du yderligere spørgsmål om SU, er du velkommen til at kontakte SU-kontoret.

Hvis du skal aflevere dokumentation eller ansøgninger til SU-Kontoret på Aalborg Universitet, må du meget gerne sende det fra din studentmail til su@aau.dk , også selvom om der står i vejledningen, at det skal afleveres på uddannelsesstedet.

Bemærk: SU-kontoret holder lukket i uge 30 (22-26 Juli 2019)

Venlig hilsen
SU-kontoret – Aalborg Universitet