AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fra Bachelor til Kandidat – Vær opmærksom på din SU!

Lagt online: 03.09.2018

Ved overgangen til en kandidatuddannelse er det vigtigt, at du er opmærksom på rettidigt at få søgt SU til den rigtige uddannelse. Har du fået dispensation til at starte på kandidatuddannelsen, samtidig med at du færdiggør din bacheloruddannelse, skal du søge om SU til bacheloruddannelsen. Det er ikke muligt at søge om SU med tilbagevirkende kraft. Du kan læse mere her.