Studieservice

Forskning
Samarbejde

Er du optaget på dispensationsrammen til din kandidatuddannelse

Er du optaget på dispensationsrammen til din kandidatuddannelse - læs her

Lagt online: 14.09.2021

Er du optaget på dispensationsrammen til din kandidatuddannelse, læs her:

 

Hvis du har modtaget SU til din kandidatuddannelse hen over sommeren, men stadig mangler at bestå fag på din bacheloruddannelse, skal du tilbage og have SU til din bacheloruddannelse. Det skyldes, at du bliver lukket på den ordinære kandidatramme, og bliver optaget på en dispensationsramme til kandidatuddannelsen. Dispensationsrammen er ikke SU-berettiget, og du skal i stedet lave en ny ansøgning om SU til din bacheloruddannelse via minSU. Her vælger at søge om SU til en anden videregående uddannelse og du skal søge fra september måned. Vi vil efterfølgende sætte dig tilbage på bacheloruddannelsen i minSU.

Hvis du har fået udbetalt SU for september til din kandidatuddannelse, vil du modtage et tilbagebetalingskrav for denne måned, da din ordinære kandidatramme lukkes pr. 1/9 21. Du vil i stedet få en ny udbetaling for september til din bacheloruddannelse, når vi har godkendt din nye ansøgning. Da du får en dobbelt udbetaling for september, vil tilbagebetalingskravet blive fastholdt. Grunden til krav og ny udbetaling er skyldes, at der ifølge Rigsrevisionen gives SU til én specifik uddannelse, og din bacheloruddannelse og din kandidatuddannelse ses som to uddannelser.

OBS: Hvis du har opbrugt alle dine SU-klip til bacheloruddannelsen (hvis du er forsinket i forvejen eller ikke er tildelt SU udover den normerede studietid), har du i stedet mulighed for at søge om slutlån. Du søger om slutlån via minSU.

Deadline for at søge om SU eller slutlån for september er den 30. september 2021.