AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Den 1. juli 2019 ændres reglerne om kilometerpenge

Efter 1. juli 2019 kan du kun søge om kilometerpenge digitalt. Du finder ansøgningsskemaet på ungdomskort.dk.

Lagt online: 04.07.2019

den 1. juli 2019 ændres reglerne om kilometerpenge.

Du kan læse mere om de nye regler her. Efter 1. juli 2019 kan du kun søge om kilometerpenge digitalt. Du finder ansøgningsskemaet på ungdomskort.dk.

Du har mulighed for at søge om kilometerpenge, hvis du opfylder mindst én af følgende betingelser:

  • Strækning: Hvis du ikke har adgang til offentlig transport
  • Ventetid: Din samlede ventetid på bus, tog eller metro er på mindst to timer pr. undervisningsdag
  • Rejsetid: Din brug af bus, tog eller metro forlænger din samlet rejsetid fra bopæl til uddannelsesstedet pr. dag med mere end to timer i forhold til bilkørsel. Bemærk at din daglige transport må højest være 3½ time hver vej, med mindre du har fået dispensation
  • §114. Hvis du er godkendt til støtte til køb af bil efter §114 i lov om social service

Bemærk, at du altid skal søge om kilometerpenge på ny, når du flytter, foretager studieskift, forlænger din uddannelse mm.

OBS: Du kan aldrig søge om kilometerpenge med tilbagevirkende kraft, men tidligst fra den dag, hvor du har udfyldt en online ansøgning via ungdomskort.dk.

Du har ikke mulighed for at søge om kilometerpenge og ungdomskort til samme strækning.

Læs mere om reglerne for kilometerpenge på ungdomskort.dk