AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Gode råd til specialeskrivning

 • +

  Specialeprocessen

  Det er vigtigt, at du forener dig med, at der ikke er én bestemt måde at skrive et speciale. Der findes ingen generel løsning på, hvordan den gode specialeskrivning kan opnås. Det er noget, du med tiden selv finder ud af ved at skabe de rammer, der er bedst for dig under specialeskrivningen. Læs mere om at finde din arbejdsform her.

  Specialet kan i perioder være kaotisk, rodet og uoverskueligt, men lad dig ikke skræmme af det. Du skal nok få dannet et bedre overblik, jo længere du kommer i processen.

  Når du er inde i perioder, hvor du ikke føler, at du kommer særlig langt, er det altid en god idé at tale med din vejleder, dine medstuderende, venner eller andre, du har lyst til at betro dig til. Dine medstuderende kan sidde med samme oplevelse som dig, og her kan I udveksle idéer og hjælpe hinanden videre i processen. Find mere inspiration i denne artikel: Motivation. 

  I det følgende kan du finde 6 gode råd til din specialeskrivning samt information om skrivehjælpen.

 • +

  1. Lav en tidsplan

  Specialeskrivning er en stor proces, hvor du nemt kan miste overblikket. Derfor kan en god tidsplan gøre underværker, når du skal i gang. Du kan eventuelt bruge nedenstående øvelse til at sætte dig nogle mål og deadlines:

  FÅ TID TIL DET HELE


  Det er vigtigt, at din arbejdsplan er realistisk, og at du sætter dig nogle mål, som du ved, at du kan indfri. Hvis ikke dine mål er realistiske, kan du ende med at miste overblikket. Målene skal derfor ikke sættes efter, hvad du mener, du fagligt kan præstere. Men derimod den tid, du kan arbejde fokuseret med specialet. Læs mere her om at planlægge dit studieforløb, og hvordan du sætter mål for dig selv: Studieplanlægning.

  Første gang du laver en arbejdsplan, kan du have følelsen af at skyde i blinde. Derfor er det også en god idé at se dine mål som pejlemærker for, hvad der fungerer og ikke fungerer, så du efterfølgende kan sætte realistiske mål og lave en bedre arbejdsplan. Betragt derfor din ugeplan som en løbende proces, der kan revideres og justeres.  

  Har du svært ved at prioritere dine mål og opgaver, kan denne øvelse hjælpe dig på vej:

  PRIORITERING AF DINe opgaver

 • +

  2. Arbejd med din problemformulering

  Din problemformulering er styringsredskabet gennem hele dit speciale. Derfor er det vigtigt, at du har styr på din problemformulering. Ikke at forveksle med, at din problemformulering skal være helt klar fra start. Problemformuleringen skal betragtes som noget, der løbende justeres og præciseres. Men det er vigtigt, at du har en tydelig idé om, hvor dit speciale bevæger sig hen imod. 

 • +

  3. prioritér din læsning

  Du skal nu i gang med at finde artikler, bøger, tidsskrifter mv., der kan være med til at underbygge dit undersøgelsesfelt. Du har muligvis selv lånt en del bøger, og din vejleder har måske også været rundhåndet med at foreslå forskellige artikler og teorier, du kan læse. Men husk, at du ikke kan læse alt fra ende til anden. Start derfor med at skabe overblik ved at forholde dig til resuméer, indledninger og bagsiden af bøgerne – kan det bruges, så dyk dybere ned i den relevante litteratur. Du kan også finde gode læseteknikker her: Optimer din læseteknik

 • +

  4. Kom godt i gang med at skrive

  Ligesom det er vanskeligt at læse al litteratur fra ende til anden, er det også svært at skrive et speciale fra ende til anden. Derfor skal du ikke låse dig fast ved ét kapitel ad gangen, men i stedet veksle mellem at skrive forskellige afsnit, så du undgår at gå i stå. Specialeskrivning er en bølge af stilstand og høj vidensproduktion, og den skal du acceptere, at du befinder dig i. Nogle dage bliver der produceret mere end andre, og nogle afsnit er nemmere at skrive end andre. Har du brug for at sætte tankerne i gang og få inspiration til din skriveproces, kan du benytte dig af følgende øvelse:

  kickstart din skriveproces

   

  Du kan også få flere gode råd til en god skriveteknik her: Få en god skriveteknik

 • +

  5. Husk at holde fri!

  Det er vigtigt, at du i din arbejdsplan også sætter tid af til pauser og fritid, hvor du fokuserer på alt andet end specialet. Det kan være, at du skal på en gåtur eller dyrke anden form for motion, mødes med nogen til en kop kaffe eller andet. Det er vigtigt, at du restituerer og samler energi til at fortsætte med specialet.

  Du kan læse mere om, hvordan du prioriterer din tid her: Styr på tiden. Du kan også forsøge dig med nedenstående øvelse, som kan hjælpe dig med at blive opmærksom på, hvilke energikilder, der lader dig op:
   

  HVAD GIVER DIG ENERGI I HVERDAGEN

 • +

  6. Tidsstyring

  Du kan her finde gode redskaber til at styre og planlægge din tid. Følgende er tænkt som en måde, hvorpå du kan holde dig på sporet og få konkrete mål mellem vejledermøderne. Din tidsstyring og mål kan med fordel gennemgås af specialevejleder og ved hvert vejledermøde, så I diskuterer arbejdsprocessen såvel som det faglige indhold.
   

  TIDSSTYRING