AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Få en god skriveteknik

 • +

  Kom godt i gang

  Det kan nogle gange virke uoverskueligt at skulle begynde på en skriftlig opgave. Du ved, at du har mange sider foran dig, og du har måske allerede siddet og kigget lidt for længe på en blinkende cursor. Her giver vi dig nogle tips til at komme godt i gang.

 • +

  Indhold eller struktur – hvor starter man?

  Det er naturligvis individuelt, hvordan man arbejder bedst, og du har måske allerede en metode, der virker god for dig. Hvis du imidlertid synes, at det kan være svært at komme i gang, så prøv at lade lysten styre skrivningen. For mange vil det ofte være mest effektivt at skrive på indhold først og så strukturere undervejs - eller måske endda til sidst. Bare skriv det, du kan, når du kan. Brems ikke dig selv og undgå at tænke på, om du er ved at bevæge dig ud på et sidespor. Al skrivning er nyttig skrivning - du lærer ved det, og den ene tanke fordrer den anden. 

 • +

  Hold dampen oppe

  En god tommefingerregel, når du er kommet godt i gang, er at skrive noget hele tiden. Selvom du af og til skal tilbage til bøgerne og læse undervejs, så gør det til en regel at skrive noget hver dag. Måske læser du noget, du tager notater til, og som du synes er særligt spændende og relevant – så skal du bare give los på din notatskrivning og lad ordene få frit løb til hele sætninger og afsnit. Igen skal du ikke lade dig bremse af noget, men skrive på det, der fænger dig, også selvom det betyder, at du måske hopper frem eller tilbage i opgaven.

  Hvis du synes, at det er svært at holde dampen oppe, kan du med fordel lave øvelsen "Kickstart din skriveproces". Øvelsen kan hjælpe til at få gang i din skriveproces og skabe rum for nye og uventede tanker og ideer.


  kickstart din skriveproces

 • +

  Dit sprog – akademisk eller kartoffeldansk?

  Det er en udbredt misforståelse, at man på universitetet skal skrive højtideligt og svært tilgængeligt. Selvfølgelig skal en opgave følge retskrivningsreglerne, men tænk på, at den primært bliver bedømt på dens faglige indhold. Vær dig selv i teksten og skriv afslappet og naturligt.

  Dermed ikke sagt at universitetsopgaver skal skrives på kartoffeldansk, men betragt dem som øvelser - for hver opgave, du laver, bliver du bedre til at formulere dig akademisk og til samtidigt at skrive klart og tilgængeligt.

  Hvis du ved, at du har særlige udfordringer med dit skriftsprog, så vær særlig omhyggelig med korrekturlæsning. Du kan også med fordel bede en ven om hjælp, for det kan mange gange være svært at spotte sine egne fejl.

 • +

  Når du skal revidere og udvælge stof

  Denne arbejdsgang er selvsagt ganske vigtig, så sørg for at afsætte god tid til den. Det kan endda være, at du skal have et par dages pause forinden, så du kan komme lidt på afstand af skriveprocessen. Når du tager fat på at revidere, så spørg dig selv, om strukturerne og argumenterne i din opgave er klare, logiske og fyldestgørende. Gå kritisk til værks - har du overflødigheder og gentagelser, som du kan slette? Måske skal du også tilføje noget, hvis du mangler dokumentation, forklaringer eller præciseringer.

  Accepter, at det ikke nødvendigvis er alt det, du har skrevet, som passer ind. Derfor vil der sikkert være noget stof, som du ender med at udelade. Tænk ikke på det som spild – det har med stor sandsynlighed banet vej for meget af det stof, som du har valgt at tage med i din opgave, og det kan være værdifuld bonusviden at kunne trække på, hvis du skal forsvare din opgave til en mundtlig eksamen. 

 • +

  Særlige forhold omkring gruppeskrivning

  Når du skal skrive sammen med andre, er der som udgangspunkt en række særlige omstændigheder for skriveprocessen.

  En større opgave (som et projekt eller et speciale) kræver ofte, at gruppen må lave delopgaver, som hvert medlem skriver på individuelt. Det er derfor vigtigt, at I forinden drøfter jeres forskellige tilgange til skriveprocessen og afstemmer jeres forventninger. Nogle er meget detaljeorienterede og kan godt lide at færdiggøre tekster, så de er helt perfekte, mens andre bedre kan lide at bruge kræfter på den indledende fase med idégenerering og opstart af tekster.

  Ved at sætte ord på, hvad I kan, og hvad I gerne vil, får I større forståelse for hinanden, og I kan drage fordel af jeres forskellige styrker og interesser.
   

  Læs mere om gruppearbejde på AAU

 • +

  Undgå plagiering

  Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden præcise kildehenvisninger. Plagiering er en alvorlig sag, som kan få vidtgående konsekvenser for den, der har plagieret

  Hvordan undgår du plagiering