AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Den gode læreproces

 • +

  Du er, hvad du tænker

  Fedt, jeg lavede en fejl!

  Har du nogensinde tænkt sådan? Så er det sandsynligt, at du har et udviklende mindset.

  Den amerikanske psykolog og forsker Carol Dweck har nemlig påvist, at en persons indstilling til udfordringer og modgang har stor indvirkning på, hvordan man lever sit liv. Populært sagt – du er, hvad du tænker.

  Carol Dweck skelner mellem to tankegange (mindsets) – det fastlåste mindset og det udviklende mindset. Studerende med et fastlåst mindset oplever deres intelligens som uforanderligt. Disse studerende kan have en tendens til at få ondt i maven, når de møder udfordringer og modgang. Omvendt oplever studerende med et udviklende mindset, at intelligensen er dynamisk og formbar. Disse studerende ser udfordringer og modgang som en mulighed for selvstændig forbedring og intellektuel udvikling.

  Det er vigtigt at pointere, at ens mindset afhænger af situationen. Man kan godt have ét mindset i én situation og et andet i en anden situation. For eksempel kan man have et udviklende mindset, når man dyrker sin sport, men et fastlåst mindset på studiet. Det ene mindset er heller ikke mere rigtigt end det andet. Men det er bevist, at vejen til bedre læring hænger sammen med udfordringer og det at begå fejl.

  Se filmen om Anna og Thomas, der har fundet ud af, at de selv kan være med til at sætte rammer, som fremmer god læring og trivsel.

   

  Du kan også selv arbejde med dit mindset, og udvikle din læreproces, ved at lave denne øvelse, hvor du omdanner dine fastlåste tænker til udviklende tanker: 

  Du kan udvikle og styrke din læreproces ved at... 

 • +

  Test dig selv

  Hvis man er, hvad man tænker - er du så mest fastlåst tænkende eller udviklende tænkende? Test dig selv og få et vejledende syn på, hvordan du selv kan sætte rammer, som fremmer netop din læring og trivsel.

  Læs udsagnene og vurdér, hvor enig du er i dem.

  1. Jeg bryder mig ikke om at sige noget i større forsamlinger, da jeg er bange for at sige noget forkert eller dumt.
  2. Jeg mister hurtigt lysten, når jeg møder en udfordring.
  3. Jeg drives af ros og høje karakterer.
  4. Jeg kan finde på at takke nej til en (faglig) udfordring, hvis jeg er usikker på, hvordan den skal løses.
  5. Jeg bliver ofte ked af det, når jeg modtager kritik af mit (faglige) arbejde.
  6. Jeg går hurtigt videre til næste opgave, hvis den første opgave er for svær eller udfordrende.
  7. Jeg foretrækker en (faglig) opgave, hvis jeg på forhånd ved, hvordan den skal løses.
  8. Jeg kender mine stærke og svage sider, og jeg koncentrerer mig helst om, hvordan jeg kan udvikle de stærke.
  9. Jeg mener, at intelligens er afgørende for, hvor godt man forstår tekster og opgaver.
  10. Jeg interesserer mig mest for, hvilken karakter jeg får.
  11. Jeg har svært ved at acceptere, hvis en opgave kræver mere af mig, end jeg forventede.
  12. Jeg har ofte svært ved at forstå eller løse en opgave pga. ydre faktorer, for eksempel larm i rummet eller notifikationer på Facebook.

  Kan du genkende dig selv? Er du enig eller overvejende enig i disse udsagn, har du med stor sandsynlighed et fastlåst mindset. Ved at fokusere på dit mindset - altså hvordan du tænker - kan du flytte fokus fra at præstere til at lære. Læringskulturen giver plads til at fejle, og den fokuserer på, hvad vi kan lære af de processer, der ikke gik, som vi forventede. Forskning viser, at de personer, der tør være i processen og lære af deres fejl, har en større motivation ift. de opgaver, de kaster sig over. Denne indre motivation giver bedre trivsel og øger dit læringsudbytte.

  Du kan prøve at overveje:

  • Hvad føler du, når du fejler?
  • Hvordan reagerer du, når du laver en fejl?
  • Er du bange for at fejle, eller er det at fejle, noget du ser som en mulighed for at lære?

  Du kan også prøve at identificere, hvad der holder dig tilbage og tal evt. med en studievejleder om de konkrete udfordringer, der hindrer dig i at træde ud af din comfort zone.

 • +

  Start din læreproces nu

  Du kan starte den gode læreproces allerede i dag ved at tænke: "Jeg kan ikke finde ud af det lige nu, men øvelse gør mester" i stedet for "Det her er for svært. Jeg giver op."

  Hvis du ønsker at læse mere om Mindset, ligger der utallige artikler om emnet på internettet. Du har også mulighed for at komme fordi AAU Studievejledning og få en snak med studievejlederne om, hvordan du kan få en god læreproces.

  Enhver fejl du begår, er vejen til udvikling og succes. Sådan er det bare!


  Og husk at det, for alle mennesker, er sårbart at stille sig frem og risikere at ramme ved siden af. Giv derfor din sidemand eller gruppemedlem en high five næste gang han/hun tør lave fejl. 


  Kig her, hvor der er samlet en række eksempler på, at fejl og mislykkede forsøg kan føre til succes, hvis man ikke giver op, og overvej hvor mange gange du bør blive ved med at prøve:

  Hvor mange gange burde du prøve?

   

 • +

  Inspiration

  Der er mange eksempler på mennesker, der har udviklet deres potentiale ved at fejle. Én af disse er basketballspilleren Michael Jordan.