AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Hjælp til personlige problemer

 • +

  Studenterrådgivningen (Aalborg, Esbjerg, København)

  Studenterrådgivningen er en selvejende institution, som ikke er tilknyttet Aalborg Universitet. Du kan få hjælp til både studiemæssige, sociale og psykiske problemer, der kan have indflydelse på dit studieliv.

  Der er også forløb for studerende, der lider af eksamensangst. Studenterrådgivningens tilbud er gratis, og gælder studerende optaget på en videregående, ordinær SU-berettiget heltidsuddannelse.

  Studenterrådgivningen

 • +

  Coaching Center (Aalborg)

  En gruppe studerende på kandidatuddannelsen i Psykologi på Aalborg Universitet har etableret et gratis tilbud om coaching, kaldet Coaching Center. De enkelte coachingforløb varetages af studerende på den sidste del af psykologistudiet, hvor de studerende vejleder og superviserer hinanden og understøttes af ekstern supervision fra autoriserede psykologer.

  Coaching er baseret på den enkeltes præmisser og kan benyttes af alle studerende, der har brug for hjælp til personlige udviklingsmål, private såvel som studierelaterede.

  Du kan læse mere om Coaching Center på www.facebook.com/AAUCoachingCenter/ eller sende dem en e-mail på cc@hum.aau.dk

 • +

  Copenhagen Coaching Center (København)

  AAU CPH har indgået et samarbejde med Copenhagen Coaching Center, så du som studerende kan få gratis coaching. De enkelte coachingforløb varetages af studerende på Masteruddannelsen i Business Coaching og er et led i deres uddannelsesforløb.

  Coaching er baseret på den enkeltes præmisser og kan benyttes af alle studerende, der har brug for hjælp til personlige udviklingsmål, private såvel som studierelaterede.

  Du kan læse mere om Copenhagen Coaching Center på http://copenhagencoaching.dk/coaching/

  Hvis du ønsker at høre mere eller tilmelde dig en coaching samtale, så skriv til Frederikke Winther på fw@copenhagencoaching.dk eller på deres kontaktformular på http://copenhagencoaching.dk/kontakt-ccc/

 • +

  Studenterpræsterne (Aalborg)

  Studenterpræsterne tilbyder gennem samtaler og samtaleforløb hjælp og vejledning ved personlige, studiemæssige, sociale eller eksistentielle/religiøse problemer.

  Præsterne er underlagt tavshedspligt og fører ikke nogen form for journal. Det er muligt at henvende sig anonymt. Samtaler er gratis. Der er normalt ingen eller kun kort ventetid. 

  Læs mere om studenterpræsterne

 • +

  Headspace (Aalborg, Esbjerg, København)

  Hos Headspace tilbydes samtaler til dig mellem 12-25 år. Det er et åbent anonymt tilbud, og du kan henvende dig direkte fra gaden uden forudgående tidsbestilling om alt fra konflikter med familien og venner, tristhed, ensomhed, boligsituation og meget andet. Du kan henvende dig på chat, sms eller mail. 

  Læs mere om Headspace

 • +

  Den sociale Skadestue (Aalborg)

  Her tilbydes uformelle og uforpligtende samtaler i aften- og nattetimerne. Der tages udgangspunkt i det, du har lyst til at tale om, hvad enten det er ensomhed, angst eller noget helt tredje. Der er ingen tidsbestilling - du møder blot op. Du er 100 % anonym, og der føres ikke journaler. 

  Læs mere om Den sociale skadestue

 • +

  Startlinjen (Aalborg, Esbjerg, København)

  Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder en ressourceskabende og støttende samtale til dig, der har lyst til at skabe en forandring i dit liv.

  Du kan ringe om praktisk taget hvad som helst, som du har brug for at tale med nogen om. En stor gruppe engagerede og veluddannede frivillige medarbejdere sørger for, at telefonerne er åbne alle årets 365 dage mellem kl. 16 og 23. 

  Læs mere om startLinjen

 • +

  Universitetsklinikken (Aalborg)

  Hvis du har psykiske problemer, har du mulighed for at få hjælp på Universitetsklinikken, hvor Psykologiuddannelsen på Aalborg Universitet tilbyder samtaleterapeutisk behandling.

  Behandlingen er gratis og varetages af studerende på Psykologistudiets sidste del som led i deres uddannelse til psykologer. Behandlingen sker under tæt vejledning af Universitetsklinikkens stab. 

  Læs mere om Universitetsklinikken

 • +

  Mødrehjælpen (Aalborg, Esbjerg, København)

  Mødrehjælpen er et gratis vejledningstilbud til gravide og børnefamilier med børn op til 18 år, som hjælper både mødre og fædre. Her kan du få støtte og hjælp til selvhjælp indenfor områder som skilsmisse, samarbejde efter skilsmisse, økonomi, vold i parforhold, juridisk rådgivning, personlige og sociale udfordringer samt vejledning i forhold til uddannelse kombineret med familieliv.

  Læs mere om mødrehjælpen