AAU logo
Forskning
Samarbejde

Hjælp til handicappede studerende

Hvis du er studerende og har et handicap, der kræver en eller anden form for støtte, kan du måske hente hjælp på denne hjemmeside. Vi har samlet en række links til hjemmesider om handicapstøtte og til organisationer for handicappede.

Støttemuligheder, information og organisationer

Specialpædagogisk støtte
Specialpædagogisk støtte (SPS) er SU-styrelsens støtte til hjælpemidler til handicappede studerende.

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)
Nyttige links til handicaporganisationer samt links til mere information om handicap og uddannelse samt udviklingsprojekter på handicapområdet.

Handicappede Studerende & Kandidater (HSK)
Ved 'Handicappede Studerende og Kandidater' tilbydes rådgivning for studerende med handicap ved mellemlange og lange videregående uddannelser. Også færdiguddannede med et handicap er velkomne.

Viden til gavn
Socialstyrelsens site om lovgivning og initiativer til gavn for personer med et handicap som f.eks. ordblinde.

Danske handicaporganisationer
En sammenslutning af organisationer, der arbejder for retten til lige muligheder for handicappede.

Det Centrale Handicapråd (DCH)
Det Centrale Handicapråd arbejder, på baggrund af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, for udvikling af samfundet, herunder tilgængelighed og sikring af handicappedes muligheder for selvbestemmelse.