AAU logo
Tag en snak med din søn eller datter

Tag en snak med din søn eller datter

Nedenstående punkter er blot ideer til, hvordan du kan tage en snak med din søn eller datter om uddannelse. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvordan man hjælper bedst, men det er altid godt at have forberedt sig lidt. Se derfor den her side som ideer til den forberedelse.

1 – Vær en god sparringspartner

Frem for at forsøge at vælge for din søn eller datter er det altid en god idé at lytte efter og – hvis behovet er der – undersøge mulighederne sammen. De fleste har nogle ideer om, hvilke uddannelser der passer bedst eller er flest perspektiver i, men et valg af uddannelse er en beslutning, som din søn eller datter skal kunne være tilfreds med i mange år fremover. Omvendt kan det også være, at du ikke har nogen som helst idé om, hvilke uddannelser der eksisterer i dag, og hvad din søn eller datter interesserer sig mest for. Start derfor med at snakke helt åbent om lyst og interesse. Hvad er han eller hun fx god til i skolen, og hvad synes han eller hun er sjovest? Husk samtidig, at det ikke er ”farligt” at vælge sin første uddannelse. De fleste uddannelser kan pege i mange retninger afhængig af valg i joblivet, ligesom der også vil være mulighed for at efteruddanne sig senere.

2 – Undersøg mulighederne

I ovennævnte proces kan I gøre brug af de materialer, vi har lavet på Aalborg Universitet. I kan besøge aau.dk/uddannelser, få tilsendt en studieguide eller læse mere om valg af uddannelse på Studievejledningens hjemmeside. Læs gerne materialet sammen.

3 – Tag din søn eller datter med ud i arbejdslivet

Har du selv en videregående uddannelse, eller arbejder du i en virksomhed med akademiske medarbejdere? Så kan du tage din søn eller datter med ud og se, hvad arbejdet går ud på. Det kan også være, I kender andre i familien, der har en uddannelse, der peger i den retning, din søn eller datter ønsker at gå. Det er en god ide rent faktisk at undersøge, hvad det er, man uddanner sig til, og et par besøg kan hjælpe rigtig meget med den afklaring. De fleste arbejdspladser vil nok også reagere positivt og hjælpe til, når de hører, hvad det drejer sig om.

4 – Mød Aalborg Universitet

Aalborg Universitet afholder arrangementer, hvor vi netop har fokus på valg af uddannelser. Det drejer sig fx om Åbent Hus og Studiepraktik, hvor I kan møde studerende og færdiguddannede fra de forskellige uddannelser. Sidstnævnte er kun for din søn eller datter, men er til gengæld en række af dage, hvor han eller hun virkelig kan sætte fokus på et bestemt studie sammen med andre gymnasieelver.

På mange uddannelser er der også mulighed for at blive studerende for en dag - med fx forelæsninger, rundvisning og studievejledning.

5 – Få hjælp af Studievejledningen

Hvis I gerne vil have hjælp af en vejleder, står vi altid til rådighed. Vi har mange års erfaring med studievejledning, og både forældre og deres børn er velkommen i vores afdelinger i Esbjerg, København og Aalborg. Få mere information på Studievejledningens sider.

På alle AAU's uddannelser er der desuden tilknyttet en studievejleder, i langt de fleste tilfælde en studerende der læser det pågældende studie. Her kan man blandt andet få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen, studiemiljø, jobmuligheder og så videre.