AAU logo
Værd at vide om optagelse

Værd at vide om optagelse

Når din søn eller datter skal optages på en bacheloruddannelse, skal han eller hun følge en række anvisninger. Mange af disse vil gymnasierne fortælle om, men måske vil du som forælder også gerne sætte dig lidt ind i, hvordan det foregår. Nedenfor finder du en kort introduktion til optagelsesproceduren.

1 - Din søn eller datter søger om optagelse via optagelse.dk

Når din søn eller datter har valgt en bacheloruddannelse, skal han eller hun søge om optagelse. Det foregår via optagelse.dk, hvor det er vigtigt at huske:

  • At man kan søge om optagelse på flere uddannelser i prioriteret rækkefølge
  • At man skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede uddannelse og huske at tilføje sit elektroniske eksamensbevis til sin ansøgning om optagelse (for kvote 1 skal man opfylde adgangskravene inden studiestart - for kvote 2 inden 5. juli - dvs. at man har en vis chance for at supplere sig)
  • At alt i ansøgningen skal være udfyldt korrekt og være sendt inden ansøgningsfristens udløb
  • At man får svar den 28. juli
  • At man skal bekræfte sin studieplads hurtigst muligt derefter – ellers risikerer man at miste den (i 2018 senest den 5. august)

2 – Husk disse datoer

Ansøgningsfristen om optagelse falder på to datoer. De almindelige frister er:

  • Den 15. marts, kl. 12.00 (kvote 2)
  • Den 5. juli, kl. 12.00 (kvote 1)
  • Den 5. august (senest ja tak/nej tak til studiepladsen)

Din søn eller datter skal søge inden den 15. marts, hvis han eller hun har brug for at blive vurderet på kvalifikationer, der ligger ud over det gymnasiale eksamensgennemsnit. Det kan være, at han eller hun ikke opfylder karakterkravet til uddannelsen eller har en udenlandsk gymnasial eksamen. Det kan også være en fordel at søge optagelse før 15. marts til uddannelser med adgangsprøver, fordi man - hvis man ikke består adgangsprøven - stadig kan nå at søge optagelse på andre uddannelser på kvote 1. Læs mere om kvote 2 her.

Din søn eller datter skal søge inden den 5. juli, hvis han eller hun alene skal vurderes på baggrund af sit karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen.

Generelt kan man dog sige, at det under alle omstændigheder er en fordel at søge optagelse før 15. marts, så man både kan blive vurderet i kvote 1 og kvote 2.

3 – Få mere at vide

I kan altid finde flere oplysninger på AAU Uddannelse.