Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Corona online hjælp

Føler du dig udfordret af Coronakrisen?

Du er bestemt ikke alene. Universitetet arbejder derfor på højtryk for at få undervisning og hverdagen til at køre online. I AAU Studie- og trivselsvejledning modtager vi løbende opkald fra studerende, som er bekymrede for deres forandrede hverdag. Udfordringerne er naturlige og afhænger selvfølgelig af, hvilken situation den enkelte studerende står i. For nogle er det udfordrende at få skabt en god struktur i en hverdag hvor privatliv og studieliv smelter sammen, for andre er det svært at få sammenhængende ro til at studere, fordi der også er børn hjemme, som kræver opmærksomhed. Andre igen bekymrer sig om eksaminerne, der venter forude.

Vi har derfor samlet tips og links, der forhåbentlig kan hjælpe dig. Skulle du dog sidde inde med andre spørgsmål end dem, vi har besvaret her på siden, kan du yderligere orientere dig på AAUs officielle corona-hjemmeside, hvor du også finder AAUs forholdsregler vedr. corona.-smitte. Du kan også kontakte AAUs coronaberedskabsgruppe direkte på mailen coranavirus@aau.dk.

Struktur i hverdagen

 • +

  Få overblik over, hvad du skal nå af opgaver i den kommende uge

  • Hvad går opgaverne helt konkret ud på? Fx hvilket pensum skal du have læst, eller hvilke tekster skal du forfatte til gruppen?  
  • Hvilke deadlines er der på de forskellige opgaver?
  • Sørg for at søge hjælp hos undervisere, medstuderende eller gruppemedlemmer, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller ikke forstår
  • Få det hele noteret ned Link til ugeskema
 • +

  Prioriter dine opgaver

  Når du har fået det første overblik over dine opgaver, fx ved at lave en to-do-liste, er næste step at få kigget på, i hvilken rækkefølge du prioriterer de enkelte delopgaver i løbet af dagen eller for hele ugen. For hver opgave, du har på din to-do-liste, kan du spørge dig selv:

  • Kan opgaven vente?
  • Er opgaven vigtig?
  • Har jeg behov for hjælp til at løse den, eller skal jeg forsøge at uddelegere den til andre?

  Prøv kræfter med prioritering af dine opgaver

  udfylde et prioriteringsskema

 • +

  Styr på tiden - god hverdagsstruktur

  Du ved sikkert allerede, hvornår du arbejder bedst på døgnet. Det er ikke sikkert, det er fra kl. 8-16. Hvis kl. 11-19 fungerer bedre for dig, så gør det. Det vigtigste er, at du forsøger at holde fast i nogle daglige rutiner med at stå op, få morgenmad, komme i gang med studiet, holde frokostpause, tilbage til studiet for derefter at kunne holde fyraften med god samvittighed.

  Pauser undervejs er supervigtige. Det er pauserne og de små overspringshandlinger (fx FaceTime med en studiekammerat eller gå en rask tur i det gode vejr), der hjælper din hjerne med at lade op til endnu en studierunde. Sæt eksempelvis alarmen på din mobil, så du sikrer dig, at du kommer tilbage til arbejdet igen efter en pause.

  For at få indarbejdet nogle faste rammer for, hvornår du arbejder og holder fri, kan det i starten være en hjælp at notere alle dine studieopgaver og andre gøremål ind i et ugeskema.

  link til styr på tiden ugeskema

 • +

  Få styr på din eksamen

  Eksamenstiden er i fuld gang og du har sikkert intensiveret din læsning. Det er vigtigt, at du nu holder fast i en god studierytme med både plads til eksamensforberedelse og pauser, men det kan være svært særligt når man sidder hjemme og eksamensnervøsiteten melder sig. Vi har samlet en masse anbefalinger og værktøjer til dig på studievejledningens hjemmeside. Er du træt af mere læsning, kan du i stedet vælge at lytter til podcasten "Få styr på din eksamen"

  Mere om eksamensforberedelse

Sociale fællesskaber - du er ikke alene

 • +

  Join et af AAU´s online fællesskaber

  Har du lyst til at være en del af et socialt fælleskab på AAU?

  En gruppe studerende har taget initiativ til at skabe et digitalt Campus med kaffebar, fællesbar, UniFitness, AAU løber sammen hver for sig m.m.

  Du kan også få en snak med en af studenterpræsterne. De har lavet et samtale-rum, hvor de er tilstede for en vietuel snak om lige præsis det der fylder hos dig.

  Det er alt sammen helt uforpligtende og foregår via Microsoft Teams. Find vejledning til brug af Teams på ITS hjemmeside.

  Deltag her i de online fællesskaber

 • +

  Mød andre studerende - på afstand

  Boblberg er onlinestedet, hvor du kan møde ligesindede, som leder efter nogle at dele deres interesser med, eller bare gerne vil finde nye venskaber, fællesskaber eller lære noget nyt. Der er mange mennesker derude, der gerne vil dele noget med andre og det er let at søge på fx interesser, eller det område du bor i. Og så er det helt gratis!

  Opret en bobl med dine interesser og tag del i fællesskabet nu

 • +

  Online fællesskaber via Studenterrådgivningen

  Kunne det være fedt at snakke med andre studerende om, hvordan de motiverer sig selv i denne tid? Hvad de gør for at undgå overspringshandlinger? Eller hvordan de bremser sig selv ift. at overlæse? Så kan du nu besøge Studentrrådgivningens online studiefællesskab

  Kom med i et online studiefællesskab

 • +

  En studerende fortæller

  Få Christinas historie om, hvordan hun takler hverdagen under Corona-krisen. Måske kan du hente inspiration til, hvordan du kan gøre lidt ekstra for at være social på afstand.

  Læs Christinas historie
   

Links til anden nyttig viden

 • +

  Studiestart på Aalborg Universitet under Corona

  Hvad skal der ske efter sommerferien?

  Som situationen er på nuværende tidspunkt, forventer Aalborg Universitet at åbne for alle uddannelser på Aalborg Universitet fra august. Det afhænger dog først og fremmest af, om epidemien holdes på et kontrolleret niveau. Ældre studerende vil løbende blive orienteret af deres studieadministration.
   

  Nye studerende

  Vi forventer at kunne holde studiestart for nye studerende den 1. september eller dagene omkring den 1. september og det glæder vi os meget til! Den endelige afklaring om, hvad der kommer til at foregå på studiestartsdagen og dagene herefter er endnu ikke helt på plads. Det arbejder studierne på, ud fra de retningslinjer som er givet. Vi kan dog forsikre alle kommende studerende om, at tutorer (ældre studerende) og ansatte fra alle studier vil give alt, hvad de har, for at give alle de nye studerende en tryg og uforglemmelig start på Aalborg Universitet – corona eller ej!
   

  Bliver studiestart til september 2020 påvirket af Covid-19/corona-virus?

  Fra Aalborg Universitets side følger vi myndighedernes udmeldinger tæt. Det betyder, at hvis der fortsat vil være forsamlingsforbud for over 500 personer til september, forventer vi at afvikle studiestart på anden måde end hidtil. Uanset vil tutorer fra samtlige studier gøre, hvad de kan, for at give alle de nye studerende en god studiestart på Aalborg Universitet og såvel ældre som nye studerende vil løbende bliver holdt orienteret af deres studier.

 • +

  FAQ om undervisningsaktivitet, eksamen, frister m.m.

  Universitetet arbejder i højeste gear for at kunne fortsætte undervisningsaktiviteter og afvikle eksamen på digitale platforme på alle tre campus. Der dukker løbende udfordringer og spørgsmål op fra studerende. Følg linket og find svar på ofte stillede spørgsmål og find anden relevant information fra universitetet.

  Gå til FAQ for studerende

 • +

  Eksamensregler i nedlukningsperioden

  Universitetet har udarbejdet nogle midlertidige regler for afholdelse af prøver. Reglerne gælder for alle uddannelser på AAU og har til formål at sikre, at det fortsat er muligt at afvikle prøver i hjemmeperioden, og at prøverne afvikles på en forsvarlig måde.

  Universitetet arbejder løbende på at håndtere prøverne i hjemmeperioden, hvilket kan give anledning til løbende opdatering af reglerne. Efter endt hjemmeperiode, vil der komme en udmelding om, hvornår de midlertidige regler ikke længere er gældende. Er du i tvivl om, hvordan reglerne får konsekvenser for dig, skal du kontakte dit studie.

  Hold dig orienteret om eksamensreglerne

  Mere info om eksamen under nedlukningen

 • +

  Studie- og trivselsvejledning

  Få hurtig online hjælp hos en af vores studie- og trivselsvejledere om det, der fylder i dit studieliv.

  individuel samtale Snak med studenterstudievejlederen på dit studie

 • +

  Studenterpræsterne - kun et telefon-opkald væk

  Studenterpræsterne er kun et telefon-opkald væk, hvis du har brug for at tale med nogen om dét, der er svært.

  Kontakt til studenterpræsterne

 • +

  Studenterrådgivningens online tilbud

  Studenterrådgivningen har samlet en masse online tilbud til studerende fx online studiefællesskaber, telefonrådgivning, chatrådgivning og online workshops om stresshåndtering, perfektionisme og eksamensmestring.

  Link til Studenterrådgivningen

 • +

  Fem råd til studerende fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en fin video og fem råd til studerende om håndtering af hverdag under Corona-krisen:

  1. Byg din egen struktur og skab en fast rytme
  2. Gør noget aktivt
  3. Gør noget sammen med andre
  4. Gør noget med mening
  5. Acceptér det, du ikke kan gøre noget ved

  Se film og Læs mere om de fem råd

 • +

  Ti råd til mental sundhed

 • +

  Hold dig opdateret hos Sundhedsstyrelsen

Forebyg smitte på campus