AAU logo

Udmeldelse

 • +

  Hvis du vil udmelde dig

  Hvis du ønsker at melde dig ud af din uddannelse, skal du anmode om udmeldelse via:

  Stads Selvbetjening Din udmeldelse kan under normale omstændigheder først få virkning fra det tidspunkt, hvor Studieservice modtager din udmeldelse via Stads Selvbetjening. Udmeldelse med tilbagevirkende kraft er derfor ikke muligt.
   

  Forhold, du bør være opmærksom på

  Hvis du melder dig ud af din uddannelse, bør du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du udmelder dig fra din uddannelse, før du har gennemført og bestået første studieår, og du senere ønsker at indmelde dig igen, skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk.
    
  • Du har ikke krav på at blive genindskrevet på den uddannelse, du udmelder dig fra.

   

  FORUDSÆTNINGER FOR GENINDSKRIVNING

  • I forbindelse med en evt. genindskrivning indskrives du på den nyeste, relevante studieordning, og du kan ikke nødvendigvis opnå fuld merit for allerede beståede studieaktiviteter.
    
  • I det omfang, det er muligt for dig at blive optaget eller indskrevet på den samme uddannelse igen, kan dette tidligst finde sted fem måneder efter udmeldelsen.
    
  • Genindskrivning kan kun ske pr. 1. februar og 1. september.
    
  • SU-kontoret vil automatisk få besked om selve studieophøret, så evt. tildeling af SU og lån stopper.
 • +

  Regler om udmeldelse pga. manglende studieaktivitet

  Du skal være opmærksom på, at universitetet kan udmelde dig fra din uddannelse, hvis du som studerende ikke inden for det seneste år har været studieaktiv. Det er dit institut, der står for udmeldelsen.

   

  Manglende studieaktivitet i forhold til prøver

  Har du som studerende på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse ikke bestået en prøve inden for det seneste år, kan universitetet udmelde dig. Prøver, der er bestået som gæstestuderende ved et andet universitet som led i en samlet uddannelse, der er godkendt af universitetet, medregnes som beståede prøver.
   

  Førsteårsprøven

  Du skal som studerende på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse deltage i alle dine prøver på dit første studieår (førsteårsprøven). Det fremgår af din studieordning, hvilke prøver du skal have deltaget i inden udgangen af dit første studieår. Det fremgår ligeledes af din studieordning, hvornår du senest skal have bestået prøverne.

  Du skal være opmærksom på, at du dog senest inden udgangen af dit andet studieår efter studiestart skal have bestået de prøver, som indgår i førsteårsprøven.

  Det vil være muligt at søge dispensation, hvis årsagen til den manglende studieaktivitet er barsel, adoption, sygdom, værnepligt eller andre usædvanlige forhold.

   

  Læs mere om dispensatioN
  Læs AAU'S REGLER FOR UDMELDELSE VED MANGLENDE STUDIEAKTIVITET

 • +

  Brug for vejledning?

  Er du kommet i tvivl om dit valg af uddannelse? Har du svært ved at overskue studielivet? Eller har du behov for vejledning om andre forhold omkring dit studie? Så kan du altid kontakte studievejledningen.
   

  Studievejlederen på din uddannelse
  Generel studievejledning