Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sygemelding for studerende

Denne side er for dig, som har brug for at sygemelde dig fra dit studium i en periode. Siden omhandler dine muligheder for at søge dispensation, SU under sygemelding, muligheder for orlov, og hvordan du kommer i gang efter sygdom.

 • +

  Hvis du har behov for at blive sygemeldt

  Er du i den situation, at du har brug for at sygemelde dig fra dit studium i en periode, skal du orientere din studiesekretær om, hvor længe du forventer at være sygemeldt fra dit studium.

  Bliver du syg op til en eksamen, skal du meddele det til din studiesekretær således, at hun/han kan framelde dig eksamen og i stedet tilmelde dig til sygeeksamen på et senere tidspunkt. Du skal aflevere en lægeerklæring, som dokumenterer din sygdom, og hvor længe du forventer at være sygemeldt fra dit studium.

  Link til studienævn på AAU

 • +

  Måske skal du søge dispensation?

  Der er ikke et centralt tilmeldingskrav til undervisning og prøver på 30 ECTS-point pr. semester. Du skal derfor i de fleste tilfælde ikke søge om dispensation, hvis du på grund af sygdom ikke kan være studerende på fuld tid. Der er dog undtagelser, som vi har beskrevet nedenfor.
   

  Hvis der er tilmeldingskrav på det semester, du læser

  Der er pga. førsteårsprøven et tilmeldingskrav på 30 ECTS-point pr. semester for 1. årsstuderende på bachelor- og professionsbacheloruddannelser og et obligatorisk tilmeldingskrav til kandidatspecialet for studerende, der alene mangler at bestå kandidatspecialet. I disse tilfælde kan du kun sygemelde dig, hvis du søger om og får en dispensation.

  Dispensationen søger du hos dit studienævn.

   

  læs mere på vores side om dispensation

   

  Hvis du bliver syg op til eksamen

  Bliver du syg op til en eksamen, skal du meddele det til din studiesekretær, således at studiesekretæren kan framelde dig eksamen og i stedet tilmelde dig sygeeksamen på et senere tidspunkt. Du skal aflevere en lægeerklæring, som dokumenterer din sygdom, samt hvor længe du forventer at være sygemeldt fra dit studium.
   

  Hvis du ingen ECTS-point består i løbet af et år

  Også i andre tilfælde kan det blive aktuelt for dig at søge en dispensation. Vær bl.a. opmærksom på universitetets regler for udmeldelse (exmatrikulationsregler). Reglerne medfører, at hvis du i løbet af et år ikke har bestået ECTS-point, vil du blive udmeldt fra universitetet.

   

  Regler for udmeldelse grundet manglende studieaktivitet

   

  Derudover kan der i studieordningen for din uddannelse være fastsat krav om en særlig rækkefølge i fagene eller andre bindinger eller tidsfrister, som din sygdom forhindrer dig i at opfylde. Sørg derfor for at tjekke studieordningen, hvis du bliver syg i længere tid.

 • +

  SU under sygdom

  Du kan under din sygemelding fortsat modtage SU, men bliver du mere end 6 måneder forsinket i dit studium, skal du kontakte SU-kontoret på tlf. 9940 9430 med henblik på at søge tillæg af klip grundet sygdom. Igen skal du kunne dokumentere dit sygefravær i form af en lægeerklæring. Du kan kun modtage tillæg af klip i den periode, din lægeerklæring gælder.
   

  Kontakt SU-kontoret på AAU

 • +

  Orlov eller sygemelding?

  Forventer du at være sygemeldt i en længere periode, og ved du allerede nu, at du ikke kan være studieaktiv i hele semestret, kan det i nogle tilfælde være en fordel at søge orlov frem for at sygemelde dig. Du skal være opmærksom på, at du i orlovsperioden ikke må deltage i eller gå til eksaminer, og at du heller ikke kan modtage SU.

  LÆS AAU's oRLOVSREGlER

  Det er altid en god idé at kontakte studievejlederen på din uddannelse eller dit studienævn for at få vejledning om, hvilke konsekvenser en eventuel orlov kan få for dit videre studieforløb.

 • +

  Hvordan kommer du i gang efter sygdom?

  Bliver du forsinket på grund af sygdom, kan du risikere at komme i "utakt" i forhold til dine medstuderende og i forhold til udbud af undervisning. Vi anbefaler dig at få lavet en plan for, hvordan du får samlet op på de fag eller eksaminer, du er kommet bagud i forhold til din studieordning. Studievejledningen på din uddannelse kan hjælpe dig med at lave denne plan.

  OVERSIGT OVER STUDIETS VEJLEDERE