AAU logo

Proces ved mistanke om eksamenssnyd

behandling af eksamenssnyd

Som oftest er det bedømmerne i en eksamenssituation, der får en mistanke om eksamenssnyd. Det kan også være tilfældet, at en eksamensvagt opdager, at der anvendes ikke-tilladte hjælpemidler til en stedprøve.

Ved mistanke om eksamenssnyd videresendes sagen til behandling ved den ansvarlige leder (som udgangspunkt studielederen). Det er herefter den ansvarlige leders ansvar at undersøge sagen nærmere. Dette vedrører først og fremmest en undersøgelse af, om der er foretaget eksamenssnyd, det vil sige, at dokumentationen til grund for sagen gennemgås. Herudover indebærer det, at der afholdes en samtale med den studerende. Den studerende har ret til at medbringe en bisidder til samtalen. 

På baggrund af den ansvarlige leders undersøgelser træffes der en afgørelse om, hvorvidt der er foretaget eksamenssnyd, og - hvis der er foretaget eksamenssnyd - hvor grov en overtrædelse, der er tale om. Den ansvarlige leder har mulighed for at tildele en advarsel og/eller bortvisning fra eksamen, hvis der er tale om eksamenssnyd i et mindre omfang. Hvis der er tale om en grov overtrædelse af disciplinærreglerne, videresendes sagen til behandling ved rektor, som kan bortvise fra universitetet.

Læs mere om konsekvenserne ved eksamenssnyd