AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Studieteknikker og tips til eksamensforberedelse

Eksamensperioden nærmer sig for alle studerende på AAU, og det betyder for mange et stigende pres. Find her en række gode tips til at overvinde eksamenspresset og læs mere om studie- og skriveteknikker, så du kan komme godt i gang med eksamensforberedelsen.

Lagt online: 19.11.2017

Hav overblik over tidsfrister

Få tidligt i perioden et overblik over, hvornår du skal have møde med din vejleder, hvornår du skal aflevere, hvor og hvornår du skal til mundtlig prøve osv. Strukturér derudfra din hverdag, så du har faste forberedelsestider. Benyt øvelsen Prioritering af dine opgaver eller Få tid til det hele for at få et overblik over de ting, der skal gøres i din kommende uge.

Overvej dine egne forventninger til dig selv

Er din eksamensstress et resultat af dine forventninger til dig selv? Eller måske andres forventninger? Et pres fra dine omgivelser kan være medvirkende til, at du føler en stigende eksamensstress. Med øvelsen Ydre og indre stressfaktorer kan du få et visuelt overblik over de faktorer, der kan være årsager til, at du føler dig stresset over en kommende eksamen. Gør dig nogle overvejelser om, hvilke pres du møder fra dine omgivelser, og hvilke pres du lægger på dig selv.

Find tid til dine interesser

Selvom du er midt i en eksamensperiode, er det også vigtigt at bruge tid på andet end at læse pensum. Prøv at minde dig selv om 3 ting, der giver dig energi i hverdagen – og kig så i din kalender (eller øvelserne Prioritering af opgaver og Få tid til det hele). Har du afsat tid til én eller flere af de ting, der giver energi? Brug øvelsen Hvad giver dig energi i din hverdag? og tjek derefter op på, om du sørger for at finde tid til de nævnte ting.

tips til eksamensforberedelsen

  • Læg telefon og andre forstyrrende elementer væk og koncentrer dig om at læse.
  • Læs i intervaller og husk at holde læsepauser.
  • Find ud af, hvor du bedst kan koncentrere dig - hjemme, på studiet, på biblioteket eller måske på en café?
  • Find en studiekammerat, du kan sparre med. Nogle gange kan man bedre forstå et stykke tekst, når andre fortæller om den.
  • Gør op med dig selv, hvad der er vigtigst - at få læst hele pensum og måske ikke forstå det? Eller at få læst en lille smule og være ekspert på det stykke tekst?

Held og lykke med eksamensforberedelsen.

Får du brug for nogle at tale med om eksamensstress, så kontakt AAU Studievejledning eller Studenterrådgivningen. Husk også at hente vores "AAU Student"-app i App Store eller i Play Butik.