AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Lov om fleksible uddannelser og forlænget retskrav

Lagt online: 01.07.2019

Alle folketingets partier har vedtaget en ændring af universitetsloven, der bl.a. medfører at retskravet udvides til tre år. Loven trådte i kraft den 1. juli 2019.

Det udvidede retskrav er gældende fra og med den 1. januar 2019 og får dermed virkning for bachelorer, der afslutter deres bacheloruddannelse i 2019 eller senere.

Vi har lavet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om betydningen af det forlængede retskrav:

 

Om forlænget retskrav

Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder besvaret på ovenstående hjemmeside, er du velkommen til at skrive til kandidatoptagelsen.Skriv til kandidatoptagelse