AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Lagt online: 22.02.2018

Det er ingen hemmelighed, at det ikke er nemt at komme ind på psykologiuddannelsen. Antallet af ansøgere overstiger hvert år antallet af studiepladser. Det gør adgangskvotienten høj, og betyder at mange ansøgere får afslag på at blive optaget.

En kandidatgrad i Psykologi er nødvendig for at kunne praktisere som psykolog i Danmark, men vidste du at mange andre uddannelser kan give dig de nødvendige kvalifikationer til at arbejde med mennesker, rådgivning, vejledning, undervisning, behandling, eller på anden måde med mellemmenneskelig interaktion?

Her har vi samlet et par eksempler, som måske kan inspirere dig.

Rådgivning og terapi

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet er en 3½ -årig professions-bacheloruddannelse, der kvalificerer de studerende til at fungere som socialrådgivere såvel selvstændigt som i tværfagligt samarbejde. En socialrådgiver er uddannet til at rådgive og/eller behandle mennesker i forskellige sammenhænge og på forskellige niveauer.

De fleste socialrådgivere bliver ansat i den offentlige sektor, hvor de eksempelvis arbejder med rådgivning af mennesker med sociale problemer som følge af arbejdsløshed, sygdom, dødsfald, skilsmisse, arbejdsskade, boligmangel, misbrug, kriminalitet m.m. Mange socialrådgivere arbejder også med rådgivning af familier og børn, der har problemer i deres hverdag, eller de rådgiver unge med identitetsproblemer.

Læs mere om uddannelsen og dens jobmuligheder.

Musikterapiuddannelsen

Musikterapiuddannelsen består af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Musikterapi bruges i mange forskellige sammenhænge i både private praksiser og i Psykiatrien.  Arbejdet spænder over musikterapi på smerteklinikker, på socialpædagogiske behandlingsinstitutioner med f.eks. børn med udviklingsmæssige problemer, arbejde med mennesker med sen hjerneskade og demens, til musikterapi i en bredere kulturel sammenhæng.

Musikterapi er en behandlingsform, som gennem samtale og musikalske aktiviteter bruges til at hjælpe klienten med at finde nye handlemuligheder i forhold til hans eller hendes problem, handicap eller lidelse. Det kan være behandling eller rådgivning af mennesker, der har brug for en anden måde at udtrykke sig på end gennem sproget, f.eks. børn og unge, der har svært ved at tale om sig selv og om deres oplevelser og problemer.

Læs mere om uddannelsen og dens jobmuligheder.

Human Resource, Organisation og Ledelse

Kommunikation og Digital Medier – kommunikation

Uddannelsen med specialisering i kommunikation består af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Den fokuserer på menneskers kommunikation og de særlige vilkår, mønstre og mekanismer, som gør sig gældende i kommunikationen – både når det sker med brug af medier og informationsteknologier, og når det sker, ansigt til ansigt i en helt almindelig samtale. Hvis du har en særlig interesse i Human Resource, personaleledelse, vejledning, information, reklame og marketing, så kunne denne uddannelse måske være et alternativ for dig.

Læs mere om uddannelsen og dens jobmuligheder.

Erhvervsøkonomi - HA (Cand. Merc. i organisation og strategi)

Ønsker du at arbejde med organisation og ledelse og Human Resource, kunne en uddannelse i Erhvervsøkonomi med specialisering i Organisation og Strategi måske være en mulighed. Uddannelsen består af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Den tager udgangspunkt i, at alle indgår i og er omgivet af organisationer i form af virksomheder og institutioner, og der fokuseres på, hvordan organisationer fungerer og udvikler sig. Uddannelsen arbejder derfor med organisationsudvikling, kompetenceudvikling, strategi, Human Resource Management, netværk, organisatoriske analysemetoder og andre fag, som sætter fokus på samspillet mellem mennesker, organisation og omgivelser.

Læs mere om uddannelsen og dens jobmuligheder.

Produktudvikling

Produkt- og Designpsykologi

Den 3-årige bacheloruddannelse og den 2-årige kandidatuddannelse i Produkt- og designpsykologi giver indsigt i menneskets måder at tænke, føle, handle og reagere på. Du lærer, hvordan du selv kan undersøge disse forhold. Psykologisk viden bliver kombineret med kundskaber indenfor natur og teknik, menneskelige muligheder, ønsker og begrænsninger. Det er således en teknisk og naturvidenskabelig uddannelse, der kombinerer fascinationen ved teknologi med interessen for psykologi.

Læs mere om uddannelsen og dens jobmuligheder.

Undervisning

Gymnasielæreruddannelsen med sidefag i Psykologi

Hvis du har lyst til at arbejde med formidling af psykologisk viden, og hvis du kan se dig selv undervise f.eks. i gymnasiet, på seminarier, højskoler eller aftenskoler, så er gymnasielæreruddannelsen med sidefag i psykologi måske en mulighed for dig. Det er også muligt med gymnasielæreruddannelsen at finde job i andre erhverv f.eks. som informationsmedarbejder, akademisk sagsbehandler eller konsulent i private og offentlige virksomheder.

Vælger du gymnasielæreruddannelsen, kommer du til at følge dele af psykologiuddannelsen, men skal samtidig arbejde med et centralt fag inden for et af universitetets mulige fagudbud.

Læs mere om gymnasielæreruddannelsen.