AAU logo

Studerende fortæller om gruppe- og projektarbejde

Den mest lærerige del af studierne

Den mest lærerige del af studierne

”Jeg var meget i tvivl, om jeg skulle vælge AAU, fordi jeg ikke havde den bedste erfaring med gruppearbejde fra gymnasiet. Men gruppearbejdet her på AAU har helt sikkert været den bedste og mest lærerige del af studierne.”

Anne Tværsig Olesen, Language and International Studies, English & Kommunikation 

Efterspurgt arbejdsform

Efterspurgt arbejdsform

”Arbejdsmarkedet efterspørger personer, der kan arbejde i teams, og jeg anser det derfor som en bonus at have gruppearbejdet med i min rygsæk.”

Christian Dybro Christensen, Samfundsøkonomi

Man lærer meget af hinanden

Man lærer meget af hinanden

”Gruppearbejdet er noget af det bedste ved at studere på Aalborg Universitet! Man lærer en masse af hinanden og de forskellige måder at gribe en opgave an på.”

Emil Kjæhr, Medialogi

Undervisning på AAU

Undervisning på AAU

”På Aalborg Universitet bliver du undervist af forelæsere, der selv forsker i det fag, de underviser i, og det gør undervisningen levende og interessant. Det er også fedt, at undervisningen er bygget op omkring og forbereder én til det projekt, der skal skrives, samtidig med, at man har nogenlunde frie tøjler til at vælge, hvad man vil skrive om inden for éns fag.”

Helene Tornbjerg Andersen, Language and International Studies, English

Diskussioner giver gode projekter

Diskussioner giver gode projekter

”Gruppearbejdet gør, at det færdige projekt mange gange forbedres, fordi man i løbet af skriveprocessen har diskuteret de forskellige problemstillinger godt igennem med de øvrige gruppemedlemmer.”

Karina Søndergaard, Jura

Gruppearbejde vigtigt for erhvervslivet

Gruppearbejde vigtigt for erhvervslivet

"Jeg er rigtig glad for, at jeg fandt en uddannelse på netop Aalborg Universitet, fordi jeg har hørt så meget godt om gruppearbejdet, altså ”problembaseret læring”, som er en essentiel del af uddannelsen.

Jeg er ikke selv den bedste til gruppearbejde, men vil rigtig gerne lære at blive bedre til at arbejde sammen med andre, fordi jeg ved, hvor vigtigt det er i erhvervslivet.

Jeg er overbevist om, at man får nogle meget nyttige kompetencer med fra AAU, som man kan bruge, uanset hvor og hvordan man kommer til at arbejde bagefter."

Julie Veronica Vinkel Braad, Teknoantropologi

Netværk gennem gruppearbejde

Netværk gennem gruppearbejde

”Jeg lærte hurtigt mine medstuderende at kende, fordi vi skulle arbejde sammen i grupper, og det har gennem hele studiet givet mig et stort socialt netværk.”

Kamilla Korsgaard, Sociologi