Forskning
Samarbejde

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

SPS (Specialpædagogisk støtte) er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

Til orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.
 

læs mere om sps på spsu.dk.

FAQ

 • +

  Hvad er brugbar dokumentation ved en psykisk funktionsnedsættelse?

  Dokumentationen skal komme fra din egen læge, speciallæge eller hospital og diagnosen skal fremgå. Du kan måske finde noget fra din journal på sundhed.dk

 • +

  Hvad gør jeg hvis min computer går i stykker?

  Hvis dit IT hjælpemiddel går i stykker eller ikke fungerer tilfredsstillende, skal du henvende dig til styrelsens leverandør, Atea, da hjælpemidlet skal indsendes til reparation hos dem. Atea kan kontaktes på telefon 7021 1286 eller servicedesk@atea.dk.

 • +

  Hvilken støtte kan jeg søge om når jeg har en psykisk funktionsnedsættelse?

  Du kan søge om mentorstøtte og studiestøttetimer.

 • +

  Hvor længe kan jeg få støtte?

  Du kan modtage støtte så længe du er indskrevet som aktiv studerende på AAU.

 • +

  Hvornår og hvor skal jeg aflevere mine hjælpemidler?

  Ved endt uddannelse vil du modtage et hjemkaldelsesbrev hvori det fremgår hvilke hjælpemidler der skal afleveres og hvordan de skal afleveres til leverandøren. Ved afbrud af uddannelsen skal du kontakte din SPS vejleder og du vil derefter modtage et hjemkaldelsesbrev. 

 • +

  Jeg har fået besked i min e-boks om at min ansøgning er godkendt - skal jeg kontakte jer?

  Brevet er et standardbrev fra Styrelsen. Du behøver IKKE at kontakte os, da vi ser den godkendte ansøgning inden du får besked i e-boks.

 • +

  Kan I hjælpe mig med at få dispensation til eksamen?

  Du skal selv søge om dispensation hos dit studienævn. Har du spørgsmål omkring dispensation skal du kontakte dit studienævn.

 • +

  Kan jeg købe hjælpemidler efter endt uddannelse?

  Hjælpemidlerne kan ikke købes efter endt uddannelse.

 • +

  Kan jeg søge om særlige prøvevilkår?

  Hvis du ønsker at tage din eksamen på særlige prøvevilkår, skal du søge om det i dit studienævn. Det kan fx være, hvis du ønsker ekstra tid til eksamen eller du gerne vil bruge de it-hjælpemidler, du er bevilget gennem SPS.

 • +

  Kan jeg tage hjælpemidlerne med på min nye uddannelse?

  Du kan godt tage hjælpemidlerne med på en ny uddannelse. Du skal henvende dig til SPS vejlederen på dit nye uddannelsessted, som vil søge om at få hjælpemidlerne overflyttet til din nye uddannelse.

Få teksten læst højt

Adgang for alle er et gratis program til højtlæsning af tekster.

Hent og installer Programmet "Adgang for alle"

 

Fuldmagt

Ønsker du at andre tager sig af dine SPS-forhold på dine vegne, skal du sende en udfyldt og underskrevet fuldmagt til SPS.