AAU logo

Spansk (sidefag)

Spansk

Spansk

Sidefaget i Spansk på Aalborg Universitet adskiller sig fra spanskstudier ved andre universiteter i Danmark. Ud over udviklingen af spanskkompetencer, lægges der også vægt på at opbygge en viden om det spansksprogede områdes samfundsmæssige og kulturelle forhold.

Sidefaget består af et bachelor- og et kandidatsidefag, som hver består af 45 ECTS point. Det 1½-årige bachelor- og kandidatsidefag i Spansk giver sammen med 3½ års studier i et grundfag mulighed for via pædagogikum at opnå undervisningskompetence i gymnasiet, handelsskoler og hf. Du har dog også mulighed for at læse sidefaget i Spansk, selvom du ikke vil undervise, men derimod fx vil være projektmedarbejder i en hjælpeorganisation eller marketingmedarbejder med speciale i spanske eller latinamerikanske markeder. Under hele sidefaget får du gode muligheder for at dyrke dine særlige interesseområder og derved også for at skærpe din kvalifikationsprofil med henblik på at kvalificere dig til dit ønskejob.

Sidefagets opbygning

Sidefagets første semester (dit 5. semester) studeres samtidig med, at du udarbejder bachelorprojekt inden for dit grundfag. På dit 6. semester er du udelukkende på bachelorsidefaget. Hvis du vælger at fortsætte på kandidatuddannelsen i dit grundfag og sidefaget i Spansk, læser du på 7. semester videre på kandidatsidefaget. 8. semester er delt mellem dit grundfag og dit sidefag. Herefter er du færdig med sidefaget, og det resterende år af kandidatuddannelsen læser du på dit grundfag.

Uddannelsens områder

Som studerende på sidefaget i Spansk skal du opnå kvalifikationer inden for fire forskellige emneområder:

 • Sprog
 • Teksthistorie og tekstteori
 • Kulturforhold
 • Samfundsforhold

5. semester (BA-sidefag)

På dit første semester i bachelorsidefaget vil du komme til at arbejde med tekst- og litteraturteori og kultur- og litteraturhistorie i de spansksprogede lande. Derudover beskæftiger du dig også med oversættelse mellem dansk og spansk, skriftlig fremstilling på spansk og grammatik.

6. semester (BA-sidefag)

På dit andet semester i Spansk står spansk og latinamerikansk historie, politik og samfundsforhold i centrum. Gennem undervisning vil du få dybtgående kendskab til området, og i et projekt vælger du et emne, som du (og din gruppe) går i dybden med. Semestret vil også handle om lingvistik, oversættelsesteori, sprogproduktion samt diskurs og medier.

7. semester (KA-sidefag)

Spansk og latinamerikansk kultur er dette semesters projektramme. Du vil gennem kurser lære om teorier og metoder til analyse af kulturelle problemstillinger. De metoder og teorier vil du bruge senere på semestret, når du skal skrive projektet. Derudover kommer du også til at arbejde med sproglige discipliner (oversættelse, grammatik m.m.). I modulet "Latinamerika og USA" lærer du om politiske, kulturelle, sociale og økonomiske forhold mellem Latinamerika og USA.

8. semester (KA-sidefag)

Det fjerde semester på sidefaget i spansk (dit 8. semester) er delt mellem sidefaget og grundfaget. På spanskdelen vil du arbejde med litteratur og kultur i den spansksprogede verden fra det 20. århundrede og med litteraturanalyse. Der bliver også sat fokus på din mundtlige kommunikation og fremstilling på spansk.

Eksempler på job...

 • Gymnasielærer
 • ​Handelsskolelærer
 • Medhjælper i hjælpeorganisation
 • Ansat hos Folkekirkens Nødhjælp
 • FN-kontor for menneskerettigheder
 • Application Specialist (Demonstration af edb-systemer til avisproduktion i Europa, USA og Latinamerika)
 • Ansat hos International Health Insurance i København
 • Oversætter ved EU

Se studieordningen for sidefaget (2016)

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Spansk, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
 • Specifikke adgangskrav: Spansk A.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

Som en hjælp til både nuværende og kommende/fremtidige studerende er der tilknyttet en studievejleder til/for alle bachelor og kandidatuddannelser ved Aalborg Universitet. Studievejlederene er studerende fra AAU og kan dermed give dig vejleding fra en studerendes synspunkt/perspektiv. Vores studievejleder ved LISE er til rådighed for nuværende og potentielle studerende mht. eventuelle problemer, bekymringer og interesser.

Studievejleder for Language and International Studies, English (LISE) 

Studievejleder Laura Høvring Møller
Kroghstræde 3, lok. 1.110
Telefon: +45 99 40 92 01
E-mail: studvejl-lise@cgs.aau.dk

TRÆFFETIDER STUDIEVEJLEDNINGEN LISE

Der afholdes ikke faste kontortider resten af semesteret. Ønskes der en samtale, kan dette aftales over mail

Studievejleder for Spansk sprog og internationale studier (SIS spansk)

Studievejleder Ofelia Gravesen
Kroghstræde 3, lok. 1.110
Telefon: +45 99 40 92 01
E-mail: studvejl-spansk@cgs.aau.dk

sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.