AAU logo

Organisation og ledelse (tilvalgsfag)

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse

Hvis kommunikation og ledelse i organisationer lyder spændende for dig, er det tilvalget i Organisation og Ledelse, du skal vælge. Her kommer du til at arbejde med forskellige områder af personaleadministration og –ledelse samt intern og ekstern kommunikation, bl.a. i relation til organisationers sociale ansvar. 

Tilvalgsfaget løber over 5. og 6. semester af bacheloruddannelsen og fylder 45 ECTS-point (der er ikke noget kandidattilvalgsfag). Vær opmærksom på, at faget ikke giver undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser, så du kan ikke bruge det i en gymnasielæreruddannelse. Tilvalgsfaget hører under uddannelserne i International Virksomhedskommunikation. 

Opbygning

Tilvalget i Organisation og ledelse består af følgende 6 moduler, som strækker sig over 5. og 6. semester:

  • Ledelse og kommunikation

I dette modul får du teoretiske og praktiske kompetencer, der er nødvendige for at kunne indgå i en personaleafdelings interne og eksterne kommunikation.

  • HRM (Human Ressources Management)

Modulet giver dig en grundlæggende indsigt i de menneskelige ressourcers stigende betydning for organisationer, samtidig med at du får viden om, hvordan de menneskelige ressourcer kan udvikles og styrkes. Du arbejder bl.a. med rekruttering, personalepolitik og personalejura.

  • Forandrings- og projektledelse

I dette modul opnår du evne til at beskrive, forstå og indgå i organisatoriske forandringsprojekter, ligesom du skal arbejde med projektledelse.

  • Retorik og mundtlig formidling

Modulet skal give dig færdigheder i at opbygge præsentationer og formidle disse over for forskellige målgrupper ved bevidst brug af verbale og non-verbale kommunikationsformer samt diverse hjælpemidler.

  • CSR (Corporate Social Responsability)

Her opnår du en grundlæggende indsigt i forskellige måder, hvorpå virksomheden kan leve op til kravet om social ansvarlighed, og i hvordan det sociale ansvar får stigende betydning for organisationer kan medvirke til at udvikle og styrke virksomhedens værdigrundlag og etik.

  • Organisationspsykologi

Modulet fokuserer bl.a. på institution og netværk i organisationer samt arbejde, grupper, følelser, motivation, tillid, ledelse, magt og etik i organisationer.

Hvert modul afsluttes med en mundtlig eller skriftlig prøve inden for fagområdet. På 5. semester arbejder du med et projekt i modulet Forandrings- og projektledelse. På 6. semester skal du ud over tilvalgsmodulerne arbejde med dit bachelorprojekt, som skal skrives inden for dit centrale fag.

Hvis du vælger at være hjemme på 4. semester i stedet for at tage til udlandet, starter du på dit tilvalg i 2. halvdel af semestret, hvor du får en introducerende opgave til tilvalget.

Jobmuligheder

Med et tilvalg i organisation og ledelse vil du kunne få job i HR og PR afdelingerne i offentlige og private organisationer. Du vil få kompetencer til at arbejde med personale- og ledelsesmæssige problemstillinger samt være i stand til professionelt at håndtere den interne og eksterne kommunikation i relation hertil.

Se uddannelsens studieordning

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på tilvalgsfaget i Organisation og ledelse, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: De to første (gennemførte) år af følgende bacheloruddannelser giver dig direkte adgang: Engelsk, International Virksomhedskommunikation, Fransk, International Virksomhedskommunikation, Spansk, International Virksomhedskommunikation, Tysk, International Virksomhedskommunikation.
  • Specifikke adgangskrav: Engelsk B.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: TILVALGSFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Hvad er et tilvalgsfag?

Hvad er et tilvalgsfag?

Et tilvalgsfag giver dig ikke faglig kompetence til at undervise i gymnasiet. Du læser et tilvalgsfag undervejs i din bacheloruddannelse.

Tilvalgsfaget er ofte lige så stort som et sidefag i ECTS-sammenhæng, og det kan derfor oftest bygges ind i en uddannelse med centralt fag – dog typisk kun på bachelorniveauet og uden at medføre den gængse gymnasielærerprofil.

Læs mere om jobmuligheder under de enkelte tilvalgsfag.

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

International Virksomhedskommunikation (Engelsk, Spansk og Tysk)

Julie Bjerggaard Kristensen 
Kroghstræde 3, lok. 1.110
9220 Aalborg Ø.
9940 9201 - studvejl-siv@cgs.aau.dk


Træffetider

  • Mandag den 5. februar, kl. 14:30-16:30
  • Mandag den 12. februar, kl. 14:30-16:30
  • Mandag den 19. februar, kl. 14:30-16:30
  • Mandag den 26. februar, kl. 14:30-16:30
  • Mandag den 5. marts, kl. 14:30-16:30
  • Mandag den 12. marts, kl. 14:30-16:30
  • Mandag den 19. marts, kl. 14:30-16:30

sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.