Forskning
Samarbejde

Kulturforståelse (sidefag)

Paraplyer i mange farver som en illustration af diversitet

Kulturforståelse

Sidefaget i kulturforståelse er for dig, der vil perspektivere dit centrale fag i en kulturel kontekst. Faget giver dig mulighed for at arbejde med kulturanalytiske problemstillinger som fx identitetsdannelse, etik og globalisering og til at analysere æstetiske udtryk som fx musik, litteratur og film inden for en kulturel forståelsesramme.

Sidefaget Kulturforståelse har en central formidlingsdimension, så du kommer til at arbejde med, hvordan kultur, kulturanalytiske problemstillinger og kulturprodukter kan formidles i forskellige sammenhænge. Sidefaget består af et bachelor- og et kandidatsidefag på hver 45 ECTS point. Det samlede 1½-årige sidefag er et af undervisningsfagene i gymnasiet, og du kan derfor opnå undervisningskompetence ved at kombinere Kulturforståelse med et andet fag fra gymnasiets fagrække. Men faget kan også tilføje en kultur- og kulturformidlingsdimension til dit centrale fag, som gør dig velegnet til at arbejde med kulturformidling i fx kommuner, kulturinstitutioner og virksomheder.

Sidefagets opbygning

Det gennemgående arbejde på Kulturforståelse er forskellige kulturbegreber, kulturens rolle i forhold til bestemte problemstillinger, samt brugen af formidling i kulturelle sammenhænge på den ene side og kultur i formidlingsmæssige sammenhænge på den anden. Dermed former et samlet bachelor- og kandidatsidefag i Kulturforståelse sig omkring tre grundlæggende elementer inden for:

 • kulturelt indhold
 • formmæssige udtryk
 • kulturhistorie og kulturformidling.

Som studerende vil du komme til at arbejde med disse grundelementer i såvel undervisning, projekter som valgfag undervejs. Du vil blive introduceret til centrale kulturbegreber i forhold til forskellige analytiske problemstillinger, såsom national og global kultur, medier i kulturhistorien og centrale spørgsmål om identitet og etik.

Oversigt over moduler, både bachelor- og kandidatsidefag:

Bachelorsidefaget:

 • Centrale kulturbegreber (5. sem., 10 ECTS)
 • National og global kultur (5. sem., 5 ECTS)
 • Kulturelle blandingsformer (projekt) (6. sem., 15 ECTS)
 • Kulturelle udtryksformer (6. sem., 5 ECTS)
 • Medier i kulturhistorien (6. sem., 5 ECTS)
 • Kulturdidaktik (6. sem., 5 ECTS).

Kandidatsidefaget

 • Kultur i tid og rum (projekt) (7. sem.,10 ECTS)
 • Samfund og identitet  (7. sem., 10 ECTS)
 • Aktuelle kulturbegreber og problemstillinger (7. sem., 5 ECTS)
 • Kulturformidling og værdier (7. sem., 5 ECTS)
 • Kultur og formidling (projekt) (8. sem., 15 ECTS).

I modulet "Kulturelle blandingsformer" kommer du til at arbejde med kulturelle former og udtryk, som kan være forskellige emner lige fra sociale og merkantile til æstetiske udtryksformer.

I modulet "Kultur i tid og rum" arbejder du med de institutionelle, historiske og kommunikative rammer, som kultur skabes og formidles under. Kulturforståelse har således også en række moduler, der beskæftiger sig med, hvordan kultur kan bruges i og til formidling, og hvordan du som formidler skal tage stilling til og forstå kulturelle mekanismer, når du skal kommunikere.

Modulerne "Kulturdidaktik" og "Kulturformidling og værdier" gør dig i stand til at imødegå problemstillinger af kulturel art og til at undervise i kulturmøder og -sammenstød. Det afsluttende svendestykke - modulet "Kultur og formidling" - er derfor centreret omkring forholdet mellem kulturelle udtryk og formidlingen af og om disse.

Jobmuligheder

Som typiske ansættelsesområder for den studerende med bachelor- og kandidatsidefag i Kulturforståelse og et andet fag kan nævnes: undervisning på gymnasiale uddannelser, medarbejder ved kulturinstitutionelle virksomheder (såvel nationalt som internationalt), offentlige kulturinstitutioner, informations- og kommunikationsarbejde, kulturformidling og forlagsvirksomhed, og forskningsarbejde, herunder ph.d.

Se studieordning for Bachelorsidefaget i Kulturforståelse (under Bacheloruddannelsen i Engelsk)

Se studieordning for Kandidatsidefaget i Kulturforståelse (under Kandidatudddannelsen i Engelsk)

Kontakt studiet 

Louise Froberg Andersen
Krogstræde 3, rum 3.246
9220 Aalborg Øst
Telefon:9940 9180
louisefa@hum.aau.dk

Fagkoordinator
Mirjam Gebauer
gebauer@hum.aau.dk
 

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Kulturforståelse, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
 • Specifikke adgangskrav: Ingen.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
Silke Wadskjær Mølgaard
Kroghstræde 3, lok. 3.123
9220 Aalborg Ø.

Kontortid

Torsdag fra 9-11.

studvejl-etk@hum.aau.dk


Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.