AAU logo

Kinesiske Områdestudier (tilvalgsfag)

Kinesiske områdestudier

Kinesiske områdestudier

Det kinesiske marked er i en rivende udvikling, og mange danske virksomheder finder i disse år fodfæste i Kina. Vælger du tilvalgsfaget Kinesiske områdestudier, bliver du i stand til at assistere disse virksomheder eller danske handels- og kulturrepræsentationer i Kina med kommunikation og kulturformidling mellem vest og øst.

Studerende fra alle studieretninger har mulighed for at følge hele tilvalgsfaget eller udvalgte moduler i det. Der kræves b-niveau i engelsk for at blive optaget, idet uddannelsen primært foregår på engelsk. Tilvalgsfaget er et bachelortilvalgsfag på 45 ECTS point (der er ikke noget kandidattilvalgsfag). Vær opmærksom på, at faget ikke giver undervisningskompetence i gymnasieskolen, så du kan ikke bruge tilvalgsfaget som en del af en gymnasielæreruddannelse. Tilvalgsfaget hører under uddannelserne i International virksomhedskommunikation.

Tilvalgsfagets opbygning

Tilvalgsfaget strækker sig over 5. og 6. semester af din bacheloruddannelse. Studerende fra alle studieretninger har mulighed for at tage moduler som valgfag eller følge hele tilvalgsfaget. Tilvalgsfaget hører under uddannelserne i International Virksomhedskommunikation. Du følger fag inden for følgende moduler:

 • Kinesisk sprogforståelse 

Her arbejder du med det kinesiske sprog (Mandarin), og du lærer at tale og skrive et enkelt hverdagssprog, så du er i stand til at kommunikere med kinesere i et meget enkelt sprog. Du arbejder også med kinesiske skrifttegn og med de sproglige og kulturelle koder, som er en forudsætning for at kunne kommunikere med kinesere.

 • Kinesisk kultur 

Du skal bl.a. arbejde med kinesiske religioner og filosofier som konfucianisme, taoisme, buddhisme og Feng Shui (qu - yin - yang). Du får viden om kinesisk mytologi og kinesiske kunstformer som fx visuelle kunstformer, arkitektur og digtning.

 • Kinesiske samfundsforhold og politiske forhold 

Inden for dette fag skal du beskæftige dig med Kinas historie og med landets økonomiske og politiske udvikling siden grundlæggelsen af Den Kinesiske Folkerepublik.

Som start på dit tilvalgsfag i Kinesiske Områdestudier kan du vælge at tilbringe 4. semester på et universitet i Kina eller i Hong Kong, hvor du får mulighed for at komme helt tæt på den kinesiske kultur.

Kinesiske områdestudier som valgfag

Studerende fra alle uddannelsesretninger har mulighed for at tage valgfag inden for kinesiske områdestudier. Kontakt vores studievejleder for at høre mere om mulighederne.

Jobmuligheder

Alt efter hvilken bacheloruddannelse du kombinerer dit tilvalgsfag i Kinesiske områdestudier med, vil du kunne finde ansættelse i internationale virksomheder og organisationer, som har forbindelse med Kina eller er repræsenteret i Kina. Danske repræsentationer i Kina inden for handel og kultur vil også være oplagte mål for din jobsøgning. Via den viden og de kompetencer, du opnår inden for kultur og interkulturel forståelse, vil du også kunne bruge dit tilvalgsfag som grundlag for ansættelse i virksomheder og organisationer, som arbejder sammen med andre lande end Kina.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på tilvalgsfaget i Kinesiske Områdestudier, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: De to første (gennmenførte) år af følgende bacheloruddannelser giver dig direkte adgang: Engelsk, International Virksomhedskommunikation, Fransk, International Virksomhedskommunikation, Spansk, International Virksomhedskommunikation, Tysk, International Virksomhedskommunikation.
 • Specifikke adgangskrav: Engelsk B.

 

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: TILVALGSFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Hvad er et tilvalgsfag?

Hvad er et tilvalgsfag?

Et tilvalgsfag giver dig ikke faglig kompetence til at undervise i gymnasiet. Du læser et tilvalgsfag undervejs i din bacheloruddannelse.

Tilvalgsfaget er ofte lige så stort som et sidefag i ECTS-sammenhæng, og det kan derfor oftest bygges ind i en uddannelse med centralt fag – dog typisk kun på bachelorniveauet og uden at medføre den gængse gymnasielærerprofil.

Læs mere om jobmuligheder under de enkelte tilvalgsfag.

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

International Virksomhedskommunikation (Engelsk, Spansk og Tysk)

Julie Bjerggaard Kristensen 
Kroghstræde 3, lok. 1.110
9220 Aalborg Ø.
9940 9201 - studvejl-siv@cgs.aau.dk


Træffetider

 • Mandag den 5. februar, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 12. februar, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 19. februar, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 26. februar, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 5. marts, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 12. marts, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 19. marts, kl. 14:30-16:30

sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.