AAU logo

It og kommunikation (tilvalgsfag)

It og kommunikation

It og kommunikation

Hvis du brænder for kommunikation og interesserer dig for den seneste informationsteknologi, er it/kommunikations-tilvalget en oplagt mulighed for dig. Du lærer bl.a. at oprette og vedligeholde hjemmesider og at arbejde med grafiske værktøjer til opsætning af brochurer og pjecer. Du skal også arbejde indgående med kommunikationsfag, der spænder lige fra interpersonel kommunikation til fagjournalistik, retorik og webkommunikation. Disse fag sigter mod at gøre dig dygtig til at kommunikere med forskellige målgrupper både mundtligt og skriftligt.

Tilvalgsfaget løber over 5. og 6. semester af bacheloruddannelsen og fylder 45 ECTS point (der er ikke noget kandidattilvalgsfag). Vær opmærksom på, at faget ikke giver undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser, så du kan ikke bruge det i en gymnasielæreruddannelse.  

Tilvalgsfagets opbygning

Tilvalgsfaget i IT og kommunikation består af følgende 6 moduler:

 • Interpersonel kommunikation

Modulet giver dig indblik i de grundlæggende elementer og strategier for interpersonel kommunikation i en organisatorisk sammenhæng. Du lærer om den traditionelle ’face to face’ interpersonelle kommunikation, og hvorledes anvendelse af de sociale medier åbner for nye opfattelser og perspektiver for organisationskommunikation.

 • Semiotik og medieanalyse

I modulet semiotik- og medieanalyse lærer du om semiotik og medievidenskab, som giver dig brugbare redskaber til analyse af forskellige medieprodukter og tekstgenrer, som optræder i forskellige mediesammenhænge.

 • Grundlæggende webdesign

I dette modul bliver du godt udrustet til at udarbejde og varetage en af virksomhedernes vigtigste kommunikationskanaler – nemlig den, der foregår online. Modulet tager afsæt i digital kommunikationsteori og vil udruste dig til, såvel teoretisk som praktisk, at udarbejde en hjemmeside. Du vil desuden få kompetencer inden for tekstproduktion til digitale medier samt brugervenligt og motiverende design.

 • Fagjournalistik og webkommunikation

Modulet fagjournalistik og web-kommunikation har fokus på analyse og produktion af tekstgenrer, som organisationer og virksomheder benytter sig af i deres online-kommunikation. I faget lærer du bl.a. om journalistiske nyhedskriterier, journalistisk skrivestil og retoriske strategier.

 • Retorik og mundtlig formidling

I dette modul får du teoretiske og praktiske kompetencer til at tale overbevisende i en erhvervsmæssig sammenhæng. Vi ser på talekunstens centrale begreber tilpasset en organisatorisk brugskontekst, hvor det, at kunne holde en mundtlig præsentation, at gøre sin mening gældende i en forhandlingssituation, at argumentere for sine ideer bl.a., betragtes som en central erhvervskompetence.

 • Digitale kommunikationsplatforme

I dette modul får du teoretiske og praktiske færdigheder i at planlægge, strukturere og opbygge information på i og på tværs af forskellige typer af digitale kommunikationsplatforme.

Hvert modul afsluttes med en prøve. På 5. semester arbejder du med et projekt i modulet Interpersonnel kommunikation i teori og praksis. På 6. semester arbejder du ud over de tre tilvalgsmoduler med dit bachelorprojekt, som ligger inden for dit centrale fag.

Hvis du vælger at blive hjemme på 4. semester i stedet for at tage til udlandet, starter du på dit tilvalg midt i semestret, hvor du skal arbejde med en introducerende opgave inden for it/kommunikation.

Jobmuligheder

Med et tilvalg i IT og kommunikation vil du kunne bestride jobs, hvor der er væsentligt fokus på arbejdet med kommunikation og grafisk design på både traditionelle og digitale platforme, hvad enten det er i en privat virksomhed eller en offentlig organisation. Du vil således kunne søge job som fx kommunikationsmedarbejder, kommunikationsrådgiver og webredaktør og -konsulent.

Tilvalgsfaget udbydes af International Virksomhedskommunikation.

Se uddannelsens studieordning

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på tilvalgsfaget i IT og Kommunikation, skal du opfylde følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: De to første (gennemførte) år af følgende bacheloruddannelser giver dig direkte adgang: Engelsk, International Virksomhedskommunikation, Fransk, International Virksomhedskommunikation, Spansk, International Virksomhedskommunikation, Tysk, International Virksomhedskommunikation.
 • Specifikke adgangskrav: Ingen.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: TILVALGSFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Hvad er et tilvalgsfag?

Hvad er et tilvalgsfag?

Et tilvalgsfag giver dig ikke faglig kompetence til at undervise i gymnasiet. Du læser et tilvalgsfag undervejs i din bacheloruddannelse.

Tilvalgsfaget er ofte lige så stort som et sidefag i ECTS-sammenhæng, og det kan derfor oftest bygges ind i en uddannelse med centralt fag – dog typisk kun på bachelorniveauet og uden at medføre den gængse gymnasielærerprofil.

Læs mere om jobmuligheder under de enkelte tilvalgsfag.

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

International Virksomhedskommunikation (Engelsk, Spansk og Tysk)

Julie Bjerggaard Kristensen 
Kroghstræde 3, lok. 1.110
9220 Aalborg Ø.
9940 9201 - studvejl-siv@cgs.aau.dk


Træffetider

 • Mandag den 5. februar, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 12. februar, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 19. februar, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 26. februar, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 5. marts, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 12. marts, kl. 14:30-16:30
 • Mandag den 19. marts, kl. 14:30-16:30

sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.