AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Idræt (sidefag)

tæt kobling mellem teori og praksis

tæt kobling mellem teori og praksis

Jeg har altid vidst jeg ville være gymnasielærer og derfor skulle studere to fag på universitetet. Mit hovedfag, engelsk, var let at vælge, men mit sidefag, idræt, var i modsætning et sværere valg. For hvad vidste jeg om idræt? Jeg vidste, at idrætsstudiet arbejder praktisk og er socialt godt sammentømret. Men det var mere eller mindre dét.

Mit valg var styret af de to parametre, idet de i sig selv lød tiltrækkende når man kom fra et udpræget teoretisk fag. Men min horisont er blevet udvidet! Idræt er ikke kun et praktisk studie. Idræt er et studie der kropsliggør teori i praksis. Idræt er et studie hvor man kommer tæt på sine medstuderende i studiegrupperne, der nærmest fungerer som en anden familie.

Man kommer tæt på sine undervisere, der udviser stort engagement overfor fagene, projekterne og de studerende.
Overordnet set er mine første antagelser om idræt blevet bekræftet, men de er også blevet udvidet.

Pernille Plætner Seibæk
Studerende på Idræt, sidefag