AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Forlænget retskrav

 • +

  Retskravet på kandidatuddannelserne er forlænget til 3 år

  Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du har taget din bacheloruddannelse ved. I studieordningen for hver kandidatuddannelse kan du se, hvilken bacheloruddannelse, der giver retskrav til kandidatuddannelsen. Bemærk venligst, at retskravet kun gælder til kandidatuddannelsen på den campus, hvor bacheloruddannelsen er bestået.

  Hidtil har retskravet været gældende, hvis optagelsen er sket i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse.

  Fra og med 1. juli 2019 udvides retskravet til at gælde i 3 år.

  De 3 års retskrav beregnes fra førstkommende sommeroptag, efter du har bestået din bacheloruddannelse, og slutter efter sommeroptaget 3 år efter. Det vil sige, at inklusiv dimittendåret har du som retskravsbachelor mulighed for at ansøge om optagelse på retskravskandidatuddannelsen ved 4 optagelsesrunder (dimittendåret og de 3 efterfølgende optagelsesrunder om sommeren).

  Retskravet kan kun bruges én gang. Retskravet er brugt, når du har søgt optagelsen og accepteret den tilbudte studieplads på retskravskandidatuddannelsen. Hvis du ikke accepterer den tilbudte studieplads, anses retskravet ikke som brugt, og du har derved fortsat retskrav om optagelse, hvis de 3 år ikke er gået.

  Retskravet er først brugt, når du har accepteret (takket ja) den tilbudte studieplads. I det øjeblik du takker ja til en tilbudt studieplads, som du har retskrav til, anses retskravet som brugt, og det er derfor ikke muligt at bruge retskravet til senere optag.

  Vær opmærksom på at retskravet kun er gældende, hvis du søger om optagelse inden for ansøgningsfristen.

 • +

  Retskrav til uddannelser med adgangsbegrænsning

  Du skal være særlig opmærksom på at benytte dit retskrav, hvis dit retskrav giver adgang til en adgangsbegrænset uddannelse, da du i perioden med retskrav, er sikret en studieplads på retskravskandidatuddannelsen. Først når alle ansøgere med retskrav har fået tilbudt en studieplads, vil andre kvalificerede ansøgere får tilbudt resterende studiepladser.

 • +

  2. runde optag på AAU

  På uddannelser hvor der er ledige studiepladser efter 1. rundeoptaget, åbnes der for det såkaldte 2. rundeoptag, hvor de ledige studiepladser udbydes. Her optages kvalificerede ansøgere løbende frem til studiestart, så længe der er ledige studiepladser. Som retskravsansøger har du fortrinsret til optagelse på uddannelsen. Øvrige kvalificerede ansøgere tilbydes plads efter først-til-mølle-princippet. Du skal fortsat takke ja/nej til en tilbudt studieplads inden for en given tidsfrist.

 • +

  Optaget i 2019

  Reglerne for det forlængede retskrav gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. Du har derfor i år, mulighed for at trække din accept af en tilbudt studieplads på din retskravskandidatuddannelse tilbage indtil den 31. juli. 2019 og stadig bevare dit retskrav. Reglerne gælder derfor også, hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse i januar 2019 og ikke er begyndt på din retskravskandidatuddannelse. Du er ligeledes omfattet af det forlængede retskrav, hvis du startede din retskravskandidatuddannelse i foråret 2019 og hvis du har afsluttet din bachelor efter den 1. januar 2019.

  Du er dog kun garanteret optagelse på samme uddannelse, hvis der er tale om din retskravskandidatuddannelse.

 • +

  Hvad skal du gøre?

  Hvis du har brug for vejledning inden du tager en beslutning om du skal afbryde din kandidatuddannelse, takke nej til en studieplads, eller hvis du ikke er sikker på om det er din retskravskandidatuddannelse du er optaget på skal du kontakte studievejledningen på telefon 9940 9940 eller studievejledning@aau.dk.

  Hvis du har takket ja til en studieplads med studiestart efteråret 2019 og ønsker at takke nej til studiepladsen, skal du skrive til kandidatoptag@aau.dk. Ansøgere til engelsksprogede uddannelser skal skrive til masteradmission@aau.dk.

  Herefter vil du blive udmeldt fra kandidatuddannelsen og dit ja-tak til studiepladsen vil blive ændret til et nej-tak. Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, og det er derfor vigtigt, at det sker senest den 31. juli 2019 for at du bevarer dit retskrav. Din bachelor skal desuden være afsluttet efter den 1. januar 2019.

  Du kan skrive til kandidatoptag@aau.dk, hvis du er i tvivl om de nye regler har betydning for dig.

 • +

  De nye regler

  Læs mere her: Kandidatbekendtgørelsen §10 og 10a

  Generelt om optagelse på AAU: Optagelse på AAU