AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Justering af engelsksprogede uddannelser

Hvorfor uddannelser sættes i bero, lukker eller skifter sprog

 • +

  Baggrund for justering af engelsksprogede uddannelser

  I august 2018 annoncerede uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), at regeringen ønskede at reducere universiteternes optag af engelsksprogede studerende med mellem 1.000 og 1.200 studerende. Begrundelsen var, at kun hver tredje af de engelsksprogede dimittender bliver i Danmark og finder arbejde efter endt uddannelse. Regeringens pålæg om at reducere antallet af engelsksprogede studerende blev mødt med stor utilfredshed fra både AAU, andre danske universiteter og en række interesseorganisationer.

  I regeringens udmelding blev AAU pålagt at reducere sit optag af engelsksprogede studerende med 290. Universitetet vurderede, at de to mest effektive måder at opnå reduktionen var enten at lukke uddannelser eller at skifte sprog på dem.

  Syv uddannelser lukker, seks andre skifter sprog fra engelsk til dansk og en enkelt sættes i bero. Det er de ændringer, som Aalborg Universitet (AAU) er nødt til at foretage for at imødekomme regeringens krav om at reducere optaget af engelsksprogede studerende med 290 i 2019.

  For at identificere hvilke uddannelser, der skulle bære reduktionen, iværksatte rektoratet derfor et større analysearbejde, hvor man bl.a. så på de enkelte uddannelsers robusthed og relevans. Man undersøgte også, hvor mange engelsksprogede uddannelsen tiltrak, og hvor mange af dem, der efterfølgende fandt beskæftigelse i Danmark. Analyseresultaterne blev derefter kombineret med strategiske overvejelser på fakulteterne.

  Den endelige plan betyder, at tre bacheloruddannelser og fire kandidatuddannelser lukker. Rektoratet har samtidig besluttet at ensrette undervisningssproget på bacheloruddannelserne, hvorfor fem bacheloruddannelser skifter sprog fra engelsk til dansk. Det samme gælder en enkelt kandidatuddannelse. En enkelt engelsksproget bacheloruddannelse sættes desuden i bero.

  AAU’s plan for reduktion af engelsksprogede studerende blev godkendt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i uge 45. Planen blev behandlet i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) 9. november.

  Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse.

  Følgende uddannelser lukker

  • Bæredygtig bioteknologi, København, bachelor
  • Produktionsudvikling, København, bachelor
  • IT, kommunikations- og medieteknologi, København, bachelor
  • Bæredygtig bioteknologi, København, kandidat
  • Autonome systemer, København, kandidat
  • Værdikæder og innovationsledelse, København, kandidat
  • Værdikæder og teknisk ledelse, København, kandidat

  Følgende uddannelser skifter sprog fra engelsk til dansk

  • Informationsvidenskab, kandidat, Aalborg
  • Medialogi, Aalborg, bachelor
  • Medialogi, København, bachelor
  • Robotteknologi, Aalborg, bachelor
  • Kunst og teknologi, Aalborg, bachelor
  • Sprog og internationale studier, engelsk, Aalborg, bachelor
  • Byggeledelse og bygningsinformatik, Aalborg, kandidat

  Følgende uddannelse sættes i bero

  • Economics and Business Administration, Aalborg, bachelor
  • Informationsarkitektur, kandidat

Uddannelse i bero

 • +

  Economics and Business Administration

  Spørgsmål:

  Hvad betyder det, at uddannelsen sættes i bero?

  Når uddannelsen sættes i bero, bliver der lukket for optag på uddannelsen i en periode. Når uddannelsen er sat i bero, vil det derfor ikke være muligt for ansøgere at søge ind på uddannelsen. Uddannelsen kan sættes i bero i op til fem år.

  Hvornår sættes uddannelsen i bero?

  Uddannelsen sættes i bero forud for optaget 2019, således at der ikke optages flere nye studerende på uddannelsen fra 2019.

  Hvad betyder det for mig som igangværende studerende, at uddannelsen sættes i bero?

  Det får som udgangspunkt ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse, at uddannelsen sættes i bero.

  Det kan dog få betydning, hvis du bliver forsinket i din uddannelse (se punktet vedrørende forsinkelse nedenfor)

  Hvordan er mine muligheder for at tage orlov?

  Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her.

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Hvad betyder det for mine muligheder for optag på kandidatuddannelse?

  Studerende har efter bacheloruddannelsen fortsat mulighed for at søge optagelse på en kandidatuddannelse. Igangværende bachelorstuderende har fortsat adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi.

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til sommeren 2021.

 • +

  Informationsarkitektur, Kandidat

  Spørgsmål:

  Hvad betyder det, at uddannelsen sættes i bero?

  Når uddannelsen sættes i bero, bliver der lukket for optag på uddannelsen i en periode. Når uddannelsen er sat i bero, vil det derfor ikke være muligt for ansøgere at søge ind på uddannelsen. Uddannelsen kan sættes i bero i op til fem år. 

  Hvornår sættes uddannelsen i bero?

  Uddannelsen sættes i bero forud for optaget 2020, således at der ikke optages flere nye studerende på uddannelsen fra 2020.

  Hvad betyder det for mig som igangværende studerende, at uddannelsen sættes i bero?

  Det får som udgangspunkt ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse, at uddannelsen sættes i bero.

  Det kan dog få betydning, hvis du bliver forsinket i din uddannelse (se punktet vedrørende forsinkelse nedenfor)

  Hvordan er mine muligheder for at tage orlov?

  Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/orlov/

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til sommeren 2022.

Uddannelser der lukker

 • +

  Bæredygtig bioteknologi, bachelor

  Spørgsmål:

  Hvornår lukkes uddannelsen?

  Der optages ikke flere nye studerende på uddannelsen fra 2019, og uddannelsen lukkes, når de igangværende studerende har færdiggjort uddannelsen.

  Hvad betyder lukning for mig som igangværende studerende?

  Lukningen af uddannelsen får som udgangspunkt ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse.

  Lukningen kan få betydning, hvis du bliver forsinket i din uddannelse (se punktet vedrørende forsinkelse nedenfor).

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til sommeren 2021.

  Hvordan er mine muligheder for at tage orlov?

  Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket på min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg.

  Hvad betyder det for mine muligheder for optag på kandidatuddannelse?

  Igangværende bachelorstuderende (på bacheloruddannelsen i bæredygtig bioteknologi) har alle ret til optagelse på kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi. Retskravet gælder alene i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen.

  Studerende har efter bacheloruddannelsen fortsat mulighed for at søge optagelse på andre kandidatuddannelser end kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi.

  Hvis du er blevet forsinket på din bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi (se punktet vedrørende forsinkelse ovenfor), vil du fortsat kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi – eventuelt med individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Kan jeg søge studieskifte eller blive optaget på en anden uddannelse?

  Du kan søge om optag på en anden uddannelse eller studieskifte på lige vilkår med andre ansøgere. Se yderligere information om optag og studieskifte ved Aalborg Universitet.

 • +

  Bæredygtig bioteknologi, kandidat

  Spørgsmål:

  Hvornår lukkes uddannelsen?

  Sidste optag af nye studerende er forventeligt i 2021, og uddannelsen lukkes, når de igangværende studerende har færdiggjort uddannelsen.

  Hvad betyder lukning for mig som igangværende studerende?

  Lukningen af uddannelsen får som udgangspunkt ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse.

  Lukningen kan få betydning, hvis du bliver forsinket i din uddannelse (se punktet vedrørende forsinkelse nedenfor).

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til sommeren 2023.

  Hvordan er mine muligheder for at tage orlov?

  Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Kan jeg søge studieskifte eller blive optaget på en anden uddannelse?

  Du kan søge om optag på en anden uddannelse eller studieskifte på lige vilkår med andre ansøgere. Se yderligere information om optag og studieskifte ved Aalborg Universitet.

 • +

  IT, kommunikations- og medieteknologi, bachelor

  Spørgsmål:

  Hvornår lukkes uddannelsen?

  Der optages ikke flere nye studerende på uddannelsen fra 2019, og uddannelsen lukkes, når de igangværende studerende har færdiggjort uddannelsen.

  Hvad betyder lukning for mig som igangværende studerende?

  Lukningen af uddannelsen får som udgangspunkt ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse.

  Lukningen kan få betydning, hvis du bliver forsinket i din uddannelse (se punktet vedrørende forsinkelse nedenfor).

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til sommeren 2021.

  Hvordan er mine muligheder for at tage orlov?

  Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Hvad betyder det for mine muligheder for optag på kandidatuddannelse?

  Du har fortsat ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Informations- og kommunikationsteknologier. Retskravet gælder alene i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen.

  Kan jeg søge studieskifte eller blive optaget på en anden uddannelse?

  Du kan søge om optag på en anden uddannelse eller studieskifte på lige vilkår med andre ansøgere. Se yderligere information om optag og studieskifte ved Aalborg Universitet.

 • +

  Produktionsudvikling, bachelor

  Spørgsmål:

  Hvornår lukkes uddannelsen?

  Der optages ikke flere nye studerende på uddannelsen fra 2019, og uddannelsen lukkes, når de igangværende studerende har færdiggjort uddannelsen.

  Hvad betyder lukning for mig som igangværende studerende?

  Lukningen af uddannelsen får som udgangspunkt ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse.

  Lukningen kan få betydning, hvis du bliver forsinket i din uddannelse (se punktet vedrørende forsinkelse nedenfor).

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til sommeren 2021.

  Hvordan er mine muligheder for at tage orlov?

  Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her:

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Hvad betyder det for mine muligheder for optag på kandidatuddannelse?

  Igangværende bachelorstuderende (på bacheloruddannelsen i produktionsudvikling) har alle ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Værdikæder og teknisk ledelse. Retskravet gælder alene i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen.

  Studerende har efter bacheloruddannelsen fortsat mulighed for at søge optagelse på andre kandidatuddannelser end kandidatuddannelsen i Værdikæder og teknisk ledelse.

  Hvis du er blevet forsinket på din bacheloruddannelse i produktionsudvikling (se punktet vedrørende forsinkelse ovenfor), vil du fortsat kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i Værdikæder og teknisk ledelse – eventuelt med individuelt tilrettelagt studieforløb.

  KAN JEG BLIVE FLYTTET FRA CPH TIL AALBORG / TIL EN ANDEN UDDANNELSE?

  Du kan søge om optag på en anden uddannelse eller studieskifte på lige vilkår med andre ansøgere. Se yderligere information om optag og studieskifte ved Aalborg Universitet.

 • +

  Værdikæder og innovationsledelse, kandidat

  Spørgsmål:

  Hvornår lukkes uddannelsen?

  Der optages ikke flere nye studerende på uddannelsen fra 2019, og uddannelsen lukkes, når de igangværende studerende har færdiggjort uddannelsen.

  Hvad betyder lukning for mig som igangværende studerende?

  Lukningen af uddannelsen får som udgangspunkt ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse.

  Lukningen kan få betydning, hvis du bliver forsinket i din uddannelse (se punktet vedrørende forsinkelse nedenfor)

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til sommeren 2020.

  Hvordan er mine muligheder for at tage orlov?

  Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Kan jeg søge studieskifte eller blive optaget på en anden uddannelse?

  Du kan søge om optag på en anden uddannelse eller studieskifte på lige vilkår med andre ansøgere. Se yderligere information om optag og studieskifte ved Aalborg Universitet.

 • +

  Værdikæder og teknisk ledelse, kandidat

  Spørgsmål:

  Hvornår lukkes uddannelsen?

  Sidste optag af nye studerende er forventeligt i 2021, og uddannelsen lukkes, når de igangværende studerende har færdiggjort uddannelsen.

  Hvad betyder lukning for mig som igangværende studerende?

  Lukningen af uddannelsen får som udgangspunkt ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse.

  Lukningen kan få betydning, hvis du bliver forsinket i din uddannelse (se punktet vedrørende forsinkelse nedenfor).

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til sommeren 2023.

  Hvordan er mine muligheder for at tage orlov?

  Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket på min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg, og får dette godkendt.

  Kan jeg søge studieskifte eller blive optaget på en anden uddannelse?

  Du kan søge om optag på en anden uddannelse eller studieskifte på lige vilkår med andre ansøgere. Se yderligere information om optag og studieskifte ved Aalborg Universitet

Uddannelser der skifter sprog

 • +

  Byggeledelse og bygningsinformatik, kandidat

  Spørgsmål:

  Hvad betyder det, at uddannelsen skifter sprog?

  Sprogskiftet betyder, at uddannelsen skifter sprog fra engelsk til dansk. Hovedparten af modulerne på uddannelsen vil derfor, efter sprogskiftets ikrafttrædelse, blive udbudt på dansk. Efter sprogskiftets ikrafttrædelse skal man opfylde adgangskravet dansk A for at blive optaget på uddannelsen.

  Hvornår får sprogskiftet virkning?

  Sprogskiftet træder i kraft ved optaget i februar 2020 og kommer til at gælde for de studerende, der påbegynder deres uddannelse i 2020 og frem.

  Hvad betyder sprogskiftet for mig som igangværende studerende?

  Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse på engelsk.

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til vintereksamen 2022.

  Muligheder for orlov

  Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov. Dog kan du få bevilliget ubegrundet orlov, såfremt du på tidspunktet for ansøgning om orlov opfylder adgangskravet Dansk A.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her.

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen på engelsk være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen på engelsk, og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg) til hver eksamen på engelsk.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen på engelsk (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg).

  Kommer der ny studieordning?

  Ja, nye studerende vil fra og med optaget 2020 blive indskrevet på ny studieordning. Det er som udgangspunkt kun nye studerende, der bliver indskrevet på nye studieordninger. Igangværende studerende fortsætter på de studieordninger, de er indskrevet på.

  Kommer uddannelsens sprog til at fremgå af eksamensbeviset og i så fald – hvilket sprog?

  Såfremt du har gennemført uddannelsen på engelsk, vil dette fremgå af eksamensbeviset.

 • +

  Informationsvidenskab, Kandidat , Aalborg

  Spørgsmål

  Hvad betyder det, at uddannelsen skifter sprog?

  Sprogskiftet betyder, at uddannelsen skifter sprog fra engelsk til dansk. Hovedparten af modulerne på uddannelsen vil derfor, efter sprogskiftets ikrafttrædelse, blive udbudt på dansk. Efter sprogskiftets ikrafttrædelse skal man opfylde adgangskravet Dansk A for at blive optaget på uddannelsen. 

  Hvornår får sprogskiftet virkning?

  Sprogskiftet træder i kraft ved optaget i september 2020 og kommer til at gælde for de studerende, der påbegynder deres uddannelse i 2020 og frem.

  Hvad betyder sprogskiftet for mig som igangværende studerende?

  Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse på engelsk.

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning på engelsk frem til sommereksamen 2022.

  Muligheder for orlov

  Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov. Dog kan du få bevilliget ubegrundet orlov, såfremt du på tidspunktet for ansøgning om orlov opfylder adgangskravet Dansk A.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/orlov 

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen på engelsk være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen på engelsk, og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg) til hver eksamen på engelsk.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen på engelsk (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg).

  Kommer der ny studieordning?

  Ja, nye studerende vil fra og med optaget 2020 blive indskrevet på ny studieordning. Det er som udgangspunkt kun nye studerende, der bliver indskrevet på nye studieordninger. Igangværende studerende fortsætter på de studieordninger, de er indskrevet på.

  Kommer uddannelsens sprog til at fremgå af eksamensbeviset og i så fald – hvilket sprog?

  Såfremt du har gennemført uddannelsen på engelsk, vil dette fremgå af eksamensbeviset.

 • +

  Kunst og teknologi, bachelor

  Spørgsmål:

  Hvad betyder det, at uddannelsen skifter sprog?

  Sprogskiftet betyder, at uddannelsen skifter sprog fra engelsk til dansk. Hovedparten af modulerne på uddannelsen vil derfor, efter sprogskiftets ikrafttrædelse, blive udbudt på dansk. Efter sprogskiftets ikrafttrædelse skal man opfylde adgangskravet dansk A for at blive optaget på uddannelsen.

  Hvornår får sprogskiftet virkning?

  Sprogskiftet træder i kraft ved optaget i september 2019 og kommer til at gælde for de studerende, der påbegynder deres uddannelse i 2019 og frem.

  Hvad betyder sprogskiftet for mig som igangværende studerende?

  Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse på engelsk.

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til september 2021.

  Muligheder for orlov

  Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov. Dog kan du få bevilliget ubegrundet orlov, såfremt du på tidspunktet for ansøgning om orlov opfylder adgangskravet Dansk A.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her.

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen på engelsk være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen på engelsk, og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg) til hver eksamen på engelsk.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen på engelsk (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg).

  Kommer der ny studieordning?

  Ja, nye studerende vil fra og med optaget 2019 blive indskrevet på ny studieordning. Det er som udgangspunkt kun nye studerende, der bliver indskrevet på nye studieordninger. Igangværende studerende fortsætter på de studieordninger, de er indskrevet på.

  Kommer uddannelsens sprog til at fremgå af eksamensbeviset og i så fald – hvilket sprog?

  Såfremt du har gennemført uddannelsen på engelsk, vil dette fremgå af eksamensbeviset.

 • +

  Medialogi, Aalborg, bachelor

  Spørgsmål:

  Hvad betyder det, at uddannelsen skifter sprog?

  Sprogskiftet betyder, at uddannelsen skifter sprog fra engelsk til dansk. Hovedparten af modulerne på uddannelsen vil derfor, efter sprogskiftets ikrafttrædelse, blive udbudt på dansk. Efter sprogskiftets ikrafttrædelse skal man opfylde adgangskravet dansk A for at blive optaget på uddannelsen.

  Hvornår får sprogskiftet virkning?

  Sprogskiftet træder i kraft ved optaget i september 2019 og kommer til at gælde for de studerende, der påbegynder deres uddannelse i 2019 og frem.

  Hvad betyder sprogskiftet for mig som igangværende studerende?

  Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse på engelsk.

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til september 2021.

  Muligheder for orlov

  Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov. Dog kan du få bevilliget ubegrundet orlov, såfremt du på tidspunktet for ansøgning om orlov opfylder adgangskravet Dansk A.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her.

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen på engelsk være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen på engelsk, og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg) til hver eksamen på engelsk.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen på engelsk (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg).

  Kommer der ny studieordning?

  Ja, nye studerende vil fra og med optaget 2019 blive indskrevet på ny studieordning. Det er som udgangspunkt kun nye studerende, der bliver indskrevet på nye studieordninger. Igangværende studerende fortsætter på de studieordninger, de er indskrevet på.

  Kommer uddannelsens sprog til at fremgå af eksamensbeviset og i så fald – hvilket sprog?

  Såfremt du har gennemført uddannelsen på engelsk, vil dette fremgå af eksamensbeviset.

 • +

  Medialogi, København, bachelor

  Spørgsmål:

  Hvad betyder det, at uddannelsen skifter sprog?

  Sprogskiftet betyder, at uddannelsen skifter sprog fra engelsk til dansk. Hovedparten af modulerne på uddannelsen vil derfor, efter sprogskiftets ikrafttrædelse, blive udbudt på dansk. Efter sprogskiftets ikrafttrædelse skal man opfylde adgangskravet dansk A for at blive optaget på uddannelsen.

  Hvornår får sprogskiftet virkning?

  Sprogskiftet træder i kraft ved optaget i september 2019 og kommer til at gælde for de studerende, der påbegynder deres uddannelse i 2019 og frem.

  Hvad betyder sprogskiftet for mig som igangværende studerende?

  Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse på engelsk.

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til september 2021.

  Muligheder for orlov

  Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov. Dog kan du få bevilliget ubegrundet orlov, såfremt du på tidspunktet for ansøgning om orlov opfylder adgangskravet Dansk A.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her.

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen på engelsk være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen på engelsk, og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg) til hver eksamen på engelsk.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen på engelsk (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg).

  Kommer der ny studieordning?

  Ja, nye studerende vil fra og med optaget 2019 blive indskrevet på ny studieordning. Det er som udgangspunkt kun nye studerende, der bliver indskrevet på nye studieordninger. Igangværende studerende fortsætter på de studieordninger, de er indskrevet på.

  Kommer uddannelsens sprog til at fremgå af eksamensbeviset og i så fald – hvilket sprog?

  Såfremt du har gennemført uddannelsen på engelsk, vil dette fremgå af eksamensbeviset.

 • +

  Robotteknologi, bachelor

  Spørgsmål:

  Hvad betyder det, at uddannelsen skifter sprog?

  Sprogskiftet betyder, at uddannelsen skifter sprog fra engelsk til dansk. Hovedparten af modulerne på uddannelsen vil derfor, efter sprogskiftets ikrafttrædelse, blive udbudt på dansk. Efter sprogskiftets ikrafttrædelse skal man opfylde adgangskravet dansk A for at blive optaget på uddannelsen.

  Hvornår får sprogskiftet virkning?

  Sprogskiftet træder i kraft ved optaget i september 2019 og kommer til at gælde for de studerende, der påbegynder deres uddannelse i 2019 og frem.

  Hvad betyder sprogskiftet for mig som igangværende studerende?

  Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse på engelsk.

  Hvornår skal jeg senest færdiggøre min uddannelse?

  Du skal så vidt muligt færdiggøre din uddannelse inden for normeret tid, da du på den måde sikres at følge studieordningen. Der vil blive udbudt undervisning frem til september 2021.

  Muligheder for orlov

  Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov. Dog kan du få bevilliget ubegrundet orlov, såfremt du på tidspunktet for ansøgning om orlov opfylder adgangskravet Dansk A.

  Det er muligt at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Såfremt det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

  Læs mere om orlov her.

  Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket i min uddannelse?

  Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder såsom sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv. vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen på engelsk være uændrede. Der vil således blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen på engelsk, og studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg, til hver eksamen på engelsk.

  Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i 3 prøveforsøg til hver eksamen på engelsk (samt yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om og får bevilliget yderligere prøveforsøg).

  Kommer der ny studieordning?

  Ja, nye studerende vil fra og med optaget 2019 blive indskrevet på ny studieordning. Det er som udgangspunkt kun nye studerende, der bliver indskrevet på nye studieordninger. Igangværende studerende fortsætter på de studieordninger, de er indskrevet på.

  Kommer uddannelsens sprog til at fremgå af eksamensbeviset og i så fald – hvilket sprog?

  Såfremt du har gennemført uddannelsen på engelsk, vil dette fremgå af eksamensbeviset.