Kandidatreglen

Ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, kan kun optages på en ny bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser. Dette gælder, uanset om der er tale om en dansk eller en udenlandsk kandidatuddannelse.

Aalborg Universitet kan dispensere fra kandidatreglen, hvis der forligger usædvanlige forhold.

Hvis du vil søge dispensation på baggrund af usædvanlige forhold, skal du uploade dispensationsansøgningen samt bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk (bacheloruddannelser) eller i Ansøgningsportalen (kandidatuddannelser). Opnår du en dispensation, vil din ansøgning om en studieplads herefter blive vurderet ud fra den søgte uddannelses adgangskriterier.

Vær opmærksom på, at kandidatreglen også er gældende for studerende med retskrav.

Hvis du vil søge dispensation til optagelse på en bacheloruddannelse, skal du gøre dette inden 15. marts kl. 12.00.

Hvis du vil søge dispensation til optagelse på en kandidatuddannelse, skal du gøre dette senest den 1. marts.