AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Indskrivning

 • +

  HVAD ER INDSKRIVNING?

  Hvis du gerne vil genoptage dit tidligere studie eller søge om et studieskift, kan du muligvis søge indskrivning og fortsætte, hvor du kom fra. Du skal dog som minimum have bestået hele første studieår (60 ECTS) af din uddannelse og kunne få merit for alle kurser, hvis dette skal være en mulighed for dig.

  Du kan dog kun søge om indskrivning, hvis du:

  • Aktuelt er indskrevet på en uddannelse på AAU eller et andet dansk universitet
  • Tidligere har været indskrevet på samme uddannelse på AAU eller på et andet dansk universitet

  Hvis du ikke opfylder disse krav, skal du søge om ordinær optagelse på den specifikke uddannelse. Læs mere om dette nedenfor under betingelser for bachelor- kandidatstuderende.

  Vær opmærksom på, at AAU’s uddannelser kun har få ledige studiepladser på de semestre, der ligger senere end første studieår. Du kan derfor ikke være sikker på at få en plads.

 • +

  BETINGELSER FOR BACHELORSTUDERENDE

  Der er en række betingelser for at kunne søge indskrivning:

  • Du skal have bestået kurser/ECTS, der svarer til mindst det første år af uddannelsen, som du søger om indskrivning på. Det betyder, at du skal kunne starte på 3. semester eller på et senere semester af bacheloruddannelsen. 
    
  • Hvis du ikke har bestået ECTS/kurser svarende til 1. studieår (1. og 2. semester) skal du i stedet søge optagelse på bacheloruddannelsen via www.optagelse.dk. Her skal du oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering. Er du i tvivl om, hvorvidt du får merit for hele første studieår, skal du søge en studieplads både til første semester og til indskrivning. Vi beder dig i dine ansøgninger gøre opmærksom på, at du søger ad to veje. 
    
  • Der skal være en ledig plads på det semester, du søger ind på. Vær opmærksom på, at mange uddannelser ikke har ledige studiepladser til rådighed pga. adgangsbegrænsning.
    
  • Du skal opfylde adgangskravene til bacheloruddannelsen inden studiestart.
    
  • Søger du indskrivning på nøjagtig samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, kan du tidligst indskrives 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af universitetet. 
    
  • Du indskrives på den nyeste, gældende studieordning, og der kan derfor være ændrede adgangskrav siden sidst, du var indskrevet på uddannelsen.

  Er du blevet udmeldt af dit universitet?

  Hvis du er blevet udmeldt fra uddannelsen pga. manglende bestået studiestartsprøve, opbrugte eksamensforsøg, overskridelse af fastsatte tidsfrister, manglende overholdelse af studieaktivitetskrav eller af uddannelsesinstitutionens regler i øvrigt, er det en betingelse for at blive indskrevet igen, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

  Du skal være opmærksom på, at da dine muligheder skal være væsentligt forbedrede, er vores praksis restriktiv. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, at du kan pege på forhold, som viser, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er forbedrede. Dine muligheder for at gennemføre uddannelsen skal være forbedrede i betydeligt omfang, hvilket skal være klart dokumenteret - eksempelvis i form af relevant erhvervserfaring, beståede fag/kurser eller lægeerklæring.

  Vær opmærksom på, at du SKAL have søgt dispensation senest d. 1. marts/15. oktober (ferbuaroptag), hvis du er blevet udmeldt af dit universitet.

  Du kan læse mere om, hvordan du søger dispensation nedenfor.

 • +

  BETINGELSER FOR KANDIDATSTUDERENDE

  Der er en række betingelser for at kunne søge indskrivning:

  • Du skal have bestået kurser/ECTS, der svarer til mindst det første år af uddannelsen, som du søger om indskrivning på. Det betyder, at du skal kunne starte på 9. semester eller på et senere semester af kandidatuddannelsen. 
    
  • Hvis du ikke har bestået ECTS/kurser svarende til 1. studieår (7. og 8. semester) skal du i stedet søge optagelse på den fulde kandidatuddannelsen via Ansøgningsportalen. Her skal du oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
    
  • Der skal være en ledig plads på det semester, du søger ind på. Vær opmærksom på, at mange uddannelser ikke har ledige studiepladser til rådighed pga. adgangsbegrænsning.
    
  • Du skal opfylde adgangskravene til kandidatuddannelsen inden studiestart.
    
  • Søger du indskrivning på nøjagtig samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, kan du tidligst indskrives 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af universitetet. 
    
  • Du indskrives på den nyeste, gældende studieordning, og der kan derfor være ændrede adgangskrav siden sidst, du var indskrevet på uddannelsen.

  Er du blevet udmeldt af dit universitet?

  Hvis du er blevet udmeldt fra uddannelsen pga. manglende bestået studiestartsprøve, opbrugte eksamensforsøg, overskridelse af fastsatte tidsfrister, manglende overholdelse af studieaktivitetskrav eller af uddannelsesinstitutionens regler i øvrigt, er det en betingelse for at blive indskrevet igen, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

  Du skal være opmærksom på, at da dine muligheder skal være væsentligt forbedrede, er vores praksis restriktiv. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, at du kan pege på forhold, som viser, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er forbedrede. Dine muligheder for at gennemføre uddannelsen skal være forbedrede i betydeligt omfang, hvilket skal være klart dokumenteret - eksempelvis i form af relevant erhvervserfaring, beståede fag/kurser eller lægeerklæring.

  Vær opmærksom på, at du SKAL have søgt dispensation senest d. 1. marts15. oktober (ferbuaroptag), hvis du er blevet udmeldt af dit universitet.

  Du kan læse mere om, hvordan du søger dispensation nedenfor.

 • +

  SÅDAN SØGER DU DISPENSATION

  Hvis du er blevet udmeldt af universitetet fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om indskrivning på, skal AAU vurdere, om du har væsentligt forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen, siden du sidst var optaget. Du skal uploade dokumentationen i Ansøgningsportalen.

  Du skal uploade følgende:

  • En redegørelse for årsagen/årsagerne til, at din tidligere indskrivning ophørte.
  • En redegørelse, hvor det fremgår, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller at uddannelsens indhold er væsentligt ændret.
  • Dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller at uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

  Den nævnte dokumentation for væsentligt forbedrede muligheder kan eksempelvis være i form af:

  • En lægeerklæring, der dokumenterer, at du under din tidligere indskrivning var væsentligt påvirket af længerevarende sygdom, som ikke længere påvirker dig.
  • Beståede kurser eller uddannelseselementer, der væsentligt har forbedret dine kvalifikationer.
  • Ansættelseskontrakt i kombination med en arbejdsgiverudtalelse, som dokumenterer, at du har opnået erhvervserfaring, som væsentligt har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.
  • Ny og tidligere studieordning, som dokumenterer, at uddannelsen væsentligt har ændret indhold på et eller flere områder, som er relevante for din ansøgning om genindskrivning.
 • +

  MERITPLIGT

  Du er som ansøger forpligtet til at oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. Læs mere om meritpligt.

 • +

  SÅDAN SØGER DU om indskrivning

  Du skal søge om indskrivning gennem vores Ansøgningsportal.

  Vær opmærksom på, at du skal uploade følgende dokumentation:

  • Eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse (hvis du søger indskrivning på en bacheloruddannelse).
  • Bachelorbevis (hvis du søger indskrivning på en kandidatuddannelse).
  • Studiejournal, beståede studieaktiviteter eller kopi af evt. tidligere meritgodkendelse.
  • Evt. dispensationsansøgning
    

  Vælg uddannelsestype

  Vær opmærksom på, at du i ansøgningsportalen i feltet ’Uddannelsestype’ skal vælge mellem:

  • ’Studieskift/overflytning - bacheloruddannelse’ = Du søger en studieplads på en bacheloruddannelse på baggrund af tidligere studieaktiviteter på en bacheloruddannelse.
    
  • ’Studieskift/overflytning – kandidatuddannelse’= Du søger en studieplads på en kandidatuddannelse på baggrund af tidligere studieaktiviteter på en kandidatuddannelse.
    

  Login til ansøgningsportalen
   

  Vejledning til ansøgningsportalen

 • +

  ANSØGNINGSFRISTER


  STUDIESTART 1. SEPTEMBER

  Ansøgningsfrist d. 1. marts 
   

  Studiestart 1. februar

  Ansøgningsfrist d. 15. oktober

 • +

  SVAR PÅ ANSØGNING

  Sagsbehandling sker løbende.

  Din ansøgning kan dog tidligst behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse

  Svar på ansøgning om indskrivning sker løbende og i nogle tilfælde kort før studiestart.

KontaKt os

Studieservice
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø
 

Telefon:  9940 9655

E-mail: kandidatoptag@aau.dk
 

Kontortid

Man, tirs, tors og fre: 12:00 - 14:00
Ons: lukket