AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Indskrivning

Hvad er indskrivning?

AAU’s uddannelser har kun få ledige studiepladser på de semestre, der ligger senere end første studieår. Du kan søge en af de studiepladser, hvis du kan få merit for hele første studieår. Rent teknisk kaldes denne måde at søge en studieplads på for ’indskrivning’.

Betingelser for indskrivning

Der er en række betingelser for indskrivning:

 • Du skal have bestået prøver, der kan meritoverføres til mindst det første år af uddannelsen, du søger om indskrivning på. Det betyder, at du skal kunne starte på 3. semester eller på et senere semester af bachelor- eller kandidatuddannelsen. Kan du ikke få merit for minimum det første år, skal du i stedet søge om en studieplads på første studieår via www.optagelse.dk (bacheloruddannelser) eller via vores ansøgningsportal (kandidatuddannelser). Er du i tvivl om, hvorvidt du får merit for hele første studieår, skal du søge en studieplads både til første studieår og til indskrivning. Vi beder dig i dine ansøgninger gøre opmærksom på, at du søger ad to veje. 
   
 • Der skal være en ledig plads på det semester, du søger ind på. Vær opmærksom på, at mange uddannelser ikke har ledige studiepladser til rådighed pga. adgangsbegrænsning.
   
 • Du skal opfylde adgangskravene, herunder også evt. sprogkrav.

Er du ansøger med et udenlandsk uddannelsesgrundlag, og søger du optagelse på en uddannelse, hvor undervisningen foregår på dansk, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3) eller tilsvarende. Er du nordisk statsborger med en nordisk gymnasial uddannelse, er du ikke omfattet af kravet om dansk.

Læs mere om danskkrav

 

Læs mere om engelskkrav


Søger du optagelse på en engelsksproget uddannelse, skal have bestået engelsk på minimum B-niveau eller tilsvarende. 

 • Der må ikke være andre forhold, der forhindrer indskrivning, fx at du har opbrugt antallet af eksamensforsøg eller overskredet fastsatte tidsfrister. Er det tilfældet for dig, skal du søge om og opnå en dispensation for at du kan indskrives.
   
 • Søger du indskrivning på nøjagtig samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, så kan du tidligst indskrives 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af universitetet. 
   
 • Du indskrives på den nyeste, gældende studieordning.

Flere kvalificerede ansøgere end studiepladser 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, vil vi udvælge ansøgere ud fra karakterer, med mindre den enkelte uddannelse har udmeldt andre udvælgelseskriterier. For ansøgere til indskrivning på en bacheloruddannelse vil vurderingen være baseret på karakterer opnået i den gymnasiale uddannelse. For ansøgere til indskrivning på en kandidatuddannelse vurderer vi karakterer opnået på bacheloruddannelsen.

Meritpligt

Du er som ansøger forpligtet til at oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau.

Ansøgningsfrister
 

STUDIESTART 1. SEPTEMBER

Ansøgningsfrist d. 1. marts 
 

Studiestart 1. februar

Ansøgningsfrist d. 15. oktober
 

Svar på ansøgning

Du vil modtage svar på din ansøgning om indskrivning senest medio juni. .

Sådan søger du

Du skal søge en studieplads gennem vores ansøgningsportal.

Vær opmærksom på, at du skal uploade:

 • Kopi af din adgangsgivende eksamen (hvis du søger indskrivning på en bacheloruddannelse).
 • Kopi af dit bachelorbevis (hvis du søger indskrivning på en kandidatuddannelse).
 • Kopi af studiejournal, beståede studieaktiviteter eller kopi af evt. tidligere meritgodkendelse.
 • Kopi af andre relevante dokumenter, fx dokumentation for dansk- eller engelskkundskaber.
   

Vælg uddannelsestype

Vær opmærksom på, at du i ansøgningsportalen i feltet ’Uddannelsestype’ skal vælge mellem:

 • ’Studieskift/overflytning - bacheloruddannelse’ = Du søger en studieplads på en bacheloruddannelse på baggrund af tidligere studieaktiviteter på en bacheloruddannelse.
   
 • ’Studieskift/overflytning – kandidatuddannelse’= Du søger en studieplads på en kandidatuddannelse på baggrund af tidligere studieaktiviteter på en kandidatuddannelse.
   

Login til ansøgningsportalen

Vejledninger til ansøgningsportalen

Følg de to vejledninger nedenfor, når du skal i gang med at lave dine ansøgninger. Får du brug for yderligere hjælp, kan du besøge vores side med spørgsmål og svar til ansøgningsprocessen.

 

Loginvejledning
 

Ansøgningsvejledning

 

Teknisk support

Har du kigget i vejledningerne her på siden?
Har du kigget på siden ’FAQ’?

Har du stadig brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte AAU It Service på mail: support@its.aau.dk

Vigtige datoer

SVAR PÅ DIN ANSØGNING:

Senest 10. juni

------

HUSK AT TAKKE JA/NEJ TIL TILBUDT PLADS:

Senest 15. juni

------

LEDIGE STUDIEPLADSER ANNONCERES:

1. juli

Kvalificerede ansøgere tilbydes optagelse efter først-til-mølle princippet.

------

FEBRUAR indskrivning ÅBNER:

Medio Juni

KontaKt os

Studieservice
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø
 

Telefon:  9940 9655

E-mail: kandidatoptag@aau.dk
 

Kontortid

Man, tirs, tors og fre: 12:00 - 14:00
Ons: lukket