AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Indskrivning

Hvad er indskrivning?

Hvis du gerne vil genoptage dit tidligere studie eller skifte uddannelsesinstitution, kan du muligvis søge indskrivning og fortsætte, hvor du kom fra. Du skal dog have har bestået hele første studieår (60 ECTS) af din uddannelse og kunne få merit for alle kurser, hvis dette skal være en mulighed for dig.

Du kan dog kun søge om indskrivning, hvis du:

 • Aktuelt er indskrevet på AAU
 • Tidligere har været indskrevet på samme uddannelse på AAU
 • Aktuelt er indskrevet på samme uddannelse på et andet universitet i Danmark
 • Aktuelt er indskrevet på en anden uddannelse på et andet universitet i Danmark

Hvis du ikke opfylder disse krav, skal du søge om ordnær optagelse på den specifikke uddannelse. Læs mere nedenfor.

Vær opmærksom på, at AAU’s uddannelser har kun få ledige studiepladser på de semestre, der ligger senere end første studieår. Du kan derfor ikke være sikker på at få en plads.

Betingelser for bachelorstuderende

Der er en række betingelser for indskrivning:

 • Du skal have bestået kurser/ECTS, der svarer til mindst det første år af uddannelsen, som du søger om indskrivning på. Det betyder, at du skal kunne starte på 3. semester eller på et senere semester af bacheloruddannelsen. 
   
 • Hvis du ikke har bestået ECTS/kurser svarende til 1. studieår (1. og 2. semester) skal du i stedet søge optagelse på bacheloruddannelsen via www.optagelse.dk. Her skal du oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering. Er du i tvivl om, hvorvidt du får merit for hele første studieår, skal du søge en studieplads både til første semester og til indskrivning. Vi beder dig i dine ansøgninger gøre opmærksom på, at du søger ad to veje. 
   
 • Der skal være en ledig plads på det semester, du søger ind på. Vær opmærksom på, at mange uddannelser ikke har ledige studiepladser til rådighed pga. adgangsbegrænsning.
   
 • Du skal opfylde adgangskravene til bacheloruddannelsen inden studiestart.
   
 • Søger du indskrivning på nøjagtig samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, så kan du tidligst indskrives 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af universitetet. 
   
 • Du indskrives på den nyeste, gældende studieordning, og der kan derfor være ændrede adgangskrav siden sidst, du var indskrevet på uddannelsen 

Hvis du er blevet udmeldt af universitetet fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om indskrivning på, skal AAU vurdere, om du har væsentligt forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller om uddannelsen er væsentligt ændret, siden du sidst var optaget. 

Du skal derfor søge dispensation for at blive indskrevet, hvis følgende er gældende for dig:
 • Du har opbrugt antallet af eksamensforsøg eller blevet udmeldt pga. inaktivitet af dit universitet
   
 • Du er varigt bortvist fra det universitet, du tidligere har været indskrevet på

Du kan læse mere om, hvordan du søger dispensation nedenfor.

Betingelser for kandidatstuderende

Der er en række betingelser for indskrivning:

 • Du skal have bestået kurser/ECTS, der svarer til mindst det første år af uddannelsen, som du søger om indskrivning på. Det betyder, at du skal kunne starte på 9. semester eller på et senere semester af kandidatuddannelsen. 
   
 • Hvis du ikke har bestået ECTS/kurser svarende til 1. studieår (7. og 8. semester) skal du i stedet søge optagelse på den fulde kandidatuddannelsen via Ansøgningsportalen. Her skal du oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
   
 • Der skal være en ledig plads på det semester, du søger ind på. Vær opmærksom på, at mange uddannelser ikke har ledige studiepladser til rådighed pga. adgangsbegrænsning.
   
 • Du skal opfylde adgangskravene til kandidatuddannelsen inden studiestart.
   
 • Søger du indskrivning på nøjagtig samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, så kan du tidligst indskrives 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af universitetet. 
   
 • Du indskrives på den nyeste, gældende studieordning, og der kan derfor være ændrede adgangskrav siden sidst, du var indskrevet på uddannelsen 

Hvis du er blevet udmeldt af universitetet fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om indskrivning på, skal AAU vurdere, om du har væsentligt forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller om uddannelsen er væsentligt ændret, siden du sidst var optaget. 

Du skal derfor søge dispensation for at blive indskrevet, hvis følgende er gældende for dig:
 • Du har opbrugt antallet af eksamensforsøg eller blevet udmeldt pga. inaktivitet af dit universitet
   
 • Du er varigt bortvist fra det universitet, du tidligere har været indskrevet på

Du kan læse mere om, hvordan du søger dispensation nedenfor.

Sådan søger du dispensation

Hvis du er blevet udmeldt af universitetet fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om indskrivning på, skal AAU vurdere, om du har væsentligt forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller om uddannelsen er væsentligt ændret, siden du sidst var optaget. Du skal uploade dokumentationen i Ansøgningsportalen.

Dokumentation for, at du væsentligt har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen, kan eksempelvis være:

 • En redegørelse for årsagen/årsagerne til, at din tidligere indskrivning ophørte.
 • En redegørelse, hvoraf det fremgår, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller at uddannelsens indhold er væsentligt ændret.
 • Dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller at uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Den nævnte dokumentation for væsentligt forbedrede muligheder eller væsentligt ændret indhold af uddannelsen kan eksempelvis være i form af:

 • En lægeerklæring, der dokumenterer, at du under din tidligere indskrivning var væsentligt påvirket af længerevarende sygdom, som ikke længere påvirker dig.
 • Beståede kurser eller uddannelseselementer, der væsentligt har forbedret dine kvalifikationer.
 • Ansættelseskontrakt i kombination med en arbejdsgiverudtalelse, som dokumenterer, at du har opnået erhvervserfaring, som væsentligt har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.
 • Ny og tidligere studieordning, som dokumenterer, at uddannelsen væsentligt har ændret indhold på et eller flere områder, som er relevante for din ansøgning om genindskrivning.

Flere kvalificerede ansøgere end studiepladser 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, vil vi udvælge ansøgere ud fra karakterer, med mindre den enkelte uddannelse har udmeldt andre udvælgelseskriterier. For ansøgere til indskrivning på en bacheloruddannelse vil vurderingen være baseret på karakterer opnået i den gymnasiale uddannelse. For ansøgere til indskrivning på en kandidatuddannelse vurderer vi karakterer opnået på bacheloruddannelsen.

Meritpligt

Du er som ansøger forpligtet til at oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. Læs mere om meritpligt.

Sådan søger du

Du skal søge en studieplads gennem vores Ansøgningsportal.

Vær opmærksom på, at du skal uploade følgende dokumentation:

 • Eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse (hvis du søger indskrivning på en bacheloruddannelse).
 • Bachelorbevis (hvis du søger indskrivning på en kandidatuddannelse).
 • Studiejournal, beståede studieaktiviteter eller kopi af evt. tidligere meritgodkendelse.
 • Evt. dispensationsansøgning
   

Vælg uddannelsestype

Vær opmærksom på, at du i ansøgningsportalen i feltet ’Uddannelsestype’ skal vælge mellem:

 • ’Studieskift/overflytning - bacheloruddannelse’ = Du søger en studieplads på en bacheloruddannelse på baggrund af tidligere studieaktiviteter på en bacheloruddannelse.
   
 • ’Studieskift/overflytning – kandidatuddannelse’= Du søger en studieplads på en kandidatuddannelse på baggrund af tidligere studieaktiviteter på en kandidatuddannelse.
   

Login til ansøgningsportalen

Ansøgningsfrister
 

STUDIESTART 1. SEPTEMBER

Ansøgningsfrist d. 1. marts 
 

Studiestart 1. februar

Ansøgningsfrist d. 15. oktober

Svar på ansøgning

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog tidligst behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse

Svar på ansøgning om indskrivning sker løbende og i nogle tilfælde kort før studiestart.

Vejledninger til ansøgningsportalen

Følg vejledningen nedenfor, når du skal logge ind i Ansøgningsportalen. Får du brug for yderligere hjælp, kan du besøge vores side med spørgsmål og svar til ansøgningsprocessen.

 

Loginvejledning

Teknisk support

Har du kigget på siden ’FAQ’?

Har du stadig brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte AAU It Service på mail: support@its.aau.dk

KontaKt os

Studieservice
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø
 

Telefon:  9940 9655

E-mail: kandidatoptag@aau.dk
 

Kontortid

Man, tirs, tors og fre: 12:00 - 14:00
Ons: lukket