Forskning
Samarbejde
Hjælp din søn eller datter med at vælge uddannelse

Hjælp din søn eller datter med at vælge uddannelse

Er du forælder til en søn eller datter på en gymnasial uddannelse? Så er den her side henvendt til dig. Du kan blandt andet få mere information om, hvordan du tager snakken med ham eller hende om at vælge bacheloruddannelse, hvad du skal vide om optagelse, og hvilke datoer det kan være godt at kende.

Forældreguide

 • +

  Tag snakken

  Hvordan snakker du bedst med din søn eller datter om valg af uddannelse? Her kan du få nogle gode råd samt hjælp til at finde mere information. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvordan man hjælper bedst, men det er altid godt at have forberedt sig lidt.

  1 – VÆR EN GOD SPARRINGSPARTNER

  Frem for at forsøge at vælge for din søn eller datter er det altid en god idé at lytte efter og – hvis behovet er der – undersøge mulighederne sammen. De fleste har nogle ideer om, hvilke uddannelser der passer bedst eller er flest perspektiver i, men et valg af uddannelse er en beslutning, som din søn eller datter skal kunne være tilfreds med i mange år fremover. Omvendt kan det også være, at du ikke har nogen som helst idé om, hvilke uddannelser der eksisterer i dag, og hvad din søn eller datter interesserer sig mest for. Start derfor med at snakke helt åbent om lyst og interesse. Hvad er han eller hun fx god til i skolen, og hvad synes han eller hun er sjovest? Husk samtidig, at det ikke er ”farligt” at vælge sin første uddannelse. De fleste uddannelser kan pege i mange retninger afhængig af valg i joblivet, ligesom der også vil være mulighed for at efteruddanne sig senere.

  2 – UNDERSØG MULIGHEDERNE

  I ovennævnte proces kan I gøre brug af de materialer, vi har lavet på Aalborg Universitet. I kan besøge aau.dk/uddannelser, få tilsendt en studieguide eller læse mere om valg af uddannelse på vores hjemmeside. Læs gerne materialet sammen.

  3 – TAG DIN SØN ELLER DATTER MED UD I ARBEJDSLIVET

  Har du selv en videregående uddannelse, eller arbejder du i en virksomhed med akademiske medarbejdere? Så kan du tage din søn eller datter med ud og se, hvad arbejdet går ud på. Det kan også være, I kender andre i familien, der har en uddannelse, der peger i den retning, din søn eller datter ønsker at gå. Det er en god ide rent faktisk at undersøge, hvad det er, man uddanner sig til, og et par besøg kan hjælpe rigtig meget med den afklaring. De fleste arbejdspladser vil nok også reagere positivt og hjælpe til, når de hører, hvad det drejer sig om.

  4 – MØD AALBORG UNIVERSITET

  Aalborg Universitet afholder arrangementer, hvor vi netop har fokus på valg af uddannelser. Det drejer sig fx om Åbent Hus og Studiepraktik, hvor I kan møde studerende og færdiguddannede fra de forskellige uddannelser. Sidstnævnte er kun for din søn eller datter, men er til gengæld en række af dage, hvor han eller hun virkelig kan sætte fokus på et bestemt studie sammen med andre gymnasieelver.

  På mange uddannelser er der også mulighed for at blive studerende for en dag - med fx forelæsninger, rundvisning og studievejledning.

  5 – FÅ HJÆLP AF Optagelsesvejledningen

  Hvis I gerne vil have hjælp af en vejleder, står vi altid til rådighed. Vi har mange års erfaring med studievejledning, og I er velkommen i vores afdelinger i Esbjerg, København og Aalborg. 

  På alle AAU's uddannelser er der desuden tilknyttet en studievejleder, i langt de fleste tilfælde en studerende der læser det pågældende studie. Her kan man blandt andet få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen, studiemiljø, jobmuligheder og så videre.

 • +

  Værd at vide om optagelse

  Når din søn eller datter skal optages på en bacheloruddannelse, skal han eller hun følge en række anvisninger. Mange af disse vil gymnasierne fortælle om, men måske vil du som forælder også gerne sætte dig lidt ind i, hvordan det foregår. Nedenfor finder du en kort introduktion til optagelsesproceduren.

  1 - DIN SØN ELLER DATTER SØGER OM OPTAGELSE VIA OPTAGELSE.DK

  Når din søn eller datter har valgt en bacheloruddannelse, skal han eller hun søge om optagelse. Det foregår via optagelse.dk, hvor det er vigtigt at huske:

  • At man kan søge om optagelse på flere uddannelser i prioriteret rækkefølge
  • At man skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede uddannelse og huske at tilføje sit elektroniske eksamensbevis til sin ansøgning om optagelse (for kvote 1 skal man opfylde adgangskravene inden studiestart - for kvote 2 inden 5. juli - dvs. at man har en vis chance for at supplere sig)
  • At alt i ansøgningen skal være udfyldt korrekt og være sendt inden ansøgningsfristens udløb
  • At man får svar den 28. juli
  • At man skal bekræfte sin studieplads hurtigst muligt derefter – ellers risikerer man at miste den (i 2021 senest den 3. august kl. 8.00)

  2 – HUSK DISSE DATOER

  Ansøgningsfristen om optagelse falder på to datoer. De almindelige frister er:

  • Den 15. marts, kl. 12.00 (kvote 2)
  • Den 5. juli, kl. 12.00 (kvote 1)
  • Den 3. august (senest ja tak/nej tak til studiepladsen)

  Din søn eller datter skal søge inden den 15. marts, hvis han eller hun har brug for at blive vurderet på kvalifikationer, der ligger ud over det gymnasiale eksamensgennemsnit. Det kan være, at han eller hun ikke opfylder karakterkravet til uddannelsen eller har en udenlandsk gymnasial eksamen. Det kan også være en fordel at søge optagelse før 15. marts til uddannelser med adgangsprøver, fordi man - hvis man ikke består adgangsprøven - stadig kan nå at søge optagelse på andre uddannelser på kvote 1. Læs mere om kvote 2 her.

  Din søn eller datter skal søge inden den 5. juli, hvis han eller hun alene skal vurderes på baggrund af sit karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen.

  Generelt kan man dog sige, at det under alle omstændigheder er en fordel at søge optagelse før 15. marts, så man både kan blive vurderet i kvote 1 og kvote 2.

  3 – FÅ MERE AT VIDE

  I kan altid finde flere oplysninger på AAU Uddannelse.

  4 - GYMNASIUM I UDLANDET OG STUDIESTART I DANMARK

  Hvis din søn eller datter står over for at skulle tage deres gymnasiale uddannelse i udlandet, er der en række forhold, de bør være opmærksom på, hvis de gerne efterfølgende vil søge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Uddannelses- og Forskningsministeriet har skrevet en artikel om, hvordan man kan sikre sig de bedste muligheder for senere at blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark.

  Guide til valg af gymnasieskole i udlandet

   

 • +

  Hvilke datoer bør du kende?

  Nedenfor finder du et udpluk af de vigtigste datoer i forbindelse med optagelsen af din søn eller datter på Aalborg Universitet. Vi har også inkluderet de studieafklarende aktiviteter, Åbent Hus og Studiepraktik.

  1. FEBRUAR​

  • Optagelse.dk åbner for ansøgning til de videregående uddannelser.

  UGE 8 OG 9

  • Åbent Hus på Aalborg Universitets forskellige campusser.

  15. MARTS, KL. 12

  • Ansøgningsfrist for kvote 2-ansøgninger.

  5. JULI, KL. 12

  • Ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgninger

  28. JULI

  • Svar på ansøgning.

  1. SEPTEMBER

  • Studiestart.

  UGE 43

   

   

 • +

  Få mere hjælp

  Har du brug for at blive endnu klogere? Her finder du en oversigt over sider du kan besøge, hvor du kan få endnu mere hjælp.

  Universitetets studiespecifikke vejledere

  På alle AAU's uddannelser er der desuden tilknyttet en studievejleder, i langt de fleste tilfælde en studerende der læser det pågældende studie. Her kan man blandt andet få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen, studiemiljø, jobmuligheder og så videre.

  AALBORG UNIVERSITETS Optagelsesvejledning

  Hos Optagelsesvejledningen kan du og din søn eller datter finde mere information om tvivl angående studievalg, SU, studiebolig og meget mere - uanset om I bor tættest på vores campus i Esbjerg, København eller Aalborg.

  OPTAGELSE PÅ EN BACHELORUDDANNELSE

  På optagelsessiden kan I finde al relevant information i forbindelse med at blive optaget på en videregående uddannelse.

  ÅBENT HUS PÅ AALBORG UNIVERSITET

  Åbent Hus er en mulighed for at se universitetet og møde nuværende studerende og undervisere.

  STUDIEPRAKTIK PÅ AALBORG UNIVERSITET

  Studiepraktik henvender sig kun til din søn eller datter, men er en unik mulighed for - hen over flere dage - at lære studiemiljøet og jobmulighederne at kende.

  BOLIGSØGNING

  På AKU Aalborgs hjemmeside kan din søn eller datter søge mellem mere end 7.000 studieboliger i Aalborg og omegn.

  AKU Aalborg
   

  HVOR KAN DU ELLERS FINDE HJÆLP?

  Der finder en række gode vejledninger til, hvordan forældre kan støtte unge i deres studievalg på Uddannelsesguiden.

  Find guide til forældre på ug.dk