AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Optagelsesvejledning

Valg af studie

 • +

  Studievalget er dit

  At vælge uddannelse er en stor beslutning, som får konsekvenser langt ind i din fremtid. Derfor er det vigtigt, at du gør dig nogle grundige overvejelser, inden du beslutter dig. Der kan være mennesker i din nære omgangskreds, som gerne vil påvirke dit valg - fx forældre eller venner. Her er det vigtigt at huske på, at det er dig og kun dig, der kan træffe det endelige valg. Det, der er godt for din ven eller dine forældre, er ikke nødvendigvis det gode valg for dig.

  Men selv om det er dig, der i sidste ende skal træffe beslutningen, kan det være gavnligt at involvere forældre, en god ven og/eller en professionel studievejleder i dine overvejelser og refleksioner om valg af studie. Det kan fx være en idé at tænke over følgende; hvor meget betyder det faglige indhold på studiet, arbejdsformen på uddannelsen, det sociale miljø, uddannelsesbyen og gode jobmuligheder?

  Øvelse - bliv afklaret i dit studievalg?

  Nedenfor har vi listet nogle tips til, hvor du kan hente mere viden og inspiration til dit studievalg.

 • +

  Indkreds dine ønsker og muligheder

  Når du har indkredset et par uddannelser, du er interesseret i, er det næste skridt at opstøve viden om det pågældende studie. Under de konkrete uddannelsesbeskrivelser på AAU's hjemmeside kan du både finde information om, hvad uddannelsen går ud på, hvad adgangskravene er samt finde udtalelser fra studerende om deres valg af studie og om studielivet.

  Det er i denne fase også en god idé at undersøge, om der er andre studier inden for samme interesseområde, som kan have din interesse. Brug fx AAU's emnevælger til at indkredse relevante uddannelser efter emne.

  Vælg uddannelse efter emne

  Kom og mød Aalborg Universitet fx til Åbent Hus eller Studiepraktik og få en mere uddybende introduktion til en eller flere konkrete uddannelser. 

  Besøg Aalborg Universitet

 • +

  Få konkret viden om studiet

  Når du har indkredset dine uddannelsesønsker til et par stykker, kan næste skridt være at aftale et møde med en studievejleder fra det konkrete studie. Her kan du stille meget specifikke spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, få eksempler på litteratur på studiet, høre nærmere om hvordan studiemiljøet og arbejdsformen er på lige præcis det studie, se eksempler på projekter, som tidligere studerende har arbejdet med og spørge ind til valgmuligheder i løbet af studietiden fx studieophold i udlandet.

  Du kan ofte via studievejlederen få en aftale om at blive studerende for en dag, hvor du kan deltage i forelæsninger, følge en gruppe studerendes arbejde med projektskrivning og gå en tur rundt i studiemiljøet, kantinen, biblioteket m.v. for at fornemme stemningen. 

  Kontakt studiets vejleder

 • +

  Undersøg studieformen

  Undervejs i processen med at vælge studie er det vigtigt også at reflektere over hvilken arbejdsform, du trives bedst med. Trives du fx bedst med høj grad af selvstudie, eller er du mere til at samarbejde med andre om opgaveløsning?

  På AAU arbejder de studerende i stor udstrækning i grupper med en praktisk problemorienteret tilgang til teorien. Grupperne består typisk af 4-5 studerende, som på de fleste semestre skriver et større projekt. Gruppearbejdet kræver kompromiser, og du lærer en masse om at samarbejde.

  Læs mere om gruppearbejde på AAU

  Foretrækker du at arbejde alene, er det dog også muligt. På Aalborg Universitet er det ikke et krav, at du skal lave projektarbejde i grupper gennem hele dit studie, men vær opmærksom på, at studieformen i høj grad lægger op til det. 

  Læs om AaU's særlige studieform

  Ud over projektskrivning vil der på de fleste studier også være kurser, som lægger op til individuelle afleveringer og eksaminer. Hvor meget projektskrivning og andre prøveformer uddannelsen indeholder, kan du se ved at kigge lidt nærmere på studieordningen fra den enkelte uddannelse.

  Studieordninger for de enkelte uddannelser

 • +

  Lav en tjekliste

  Det giver god mening at lave en tjekliste med relevante forhold, som du skal overveje ifm. valg af uddannelse. På den måde kan du gøre dig selv klart, hvilken vej du ønsker at gå og hvilke spørgsmål, du vil have besvaret for at kunne vælge den rette uddannelse.
  Tjekliste til valg af studie

Forældreguide

 • +

  Tag snakken

  Hvordan snakker du bedst med din søn eller datter om valg af uddannelse? Her kan du få nogle gode råd samt hjælp til at finde mere information. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvordan man hjælper bedst, men det er altid godt at have forberedt sig lidt.

  1 – VÆR EN GOD SPARRINGSPARTNER

  Frem for at forsøge at vælge for din søn eller datter er det altid en god idé at lytte efter og – hvis behovet er der – undersøge mulighederne sammen. De fleste har nogle ideer om, hvilke uddannelser der passer bedst eller er flest perspektiver i, men et valg af uddannelse er en beslutning, som din søn eller datter skal kunne være tilfreds med i mange år fremover. Omvendt kan det også være, at du ikke har nogen som helst idé om, hvilke uddannelser der eksisterer i dag, og hvad din søn eller datter interesserer sig mest for. Start derfor med at snakke helt åbent om lyst og interesse. Hvad er han eller hun fx god til i skolen, og hvad synes han eller hun er sjovest? Husk samtidig, at det ikke er ”farligt” at vælge sin første uddannelse. De fleste uddannelser kan pege i mange retninger afhængig af valg i joblivet, ligesom der også vil være mulighed for at efteruddanne sig senere.

  2 – UNDERSØG MULIGHEDERNE

  I ovennævnte proces kan I gøre brug af de materialer, vi har lavet på Aalborg Universitet. I kan besøge aau.dk/uddannelser, få tilsendt en studieguide eller læse mere om valg af uddannelse på vores hjemmeside. Læs gerne materialet sammen.

  3 – TAG DIN SØN ELLER DATTER MED UD I ARBEJDSLIVET

  Har du selv en videregående uddannelse, eller arbejder du i en virksomhed med akademiske medarbejdere? Så kan du tage din søn eller datter med ud og se, hvad arbejdet går ud på. Det kan også være, I kender andre i familien, der har en uddannelse, der peger i den retning, din søn eller datter ønsker at gå. Det er en god ide rent faktisk at undersøge, hvad det er, man uddanner sig til, og et par besøg kan hjælpe rigtig meget med den afklaring. De fleste arbejdspladser vil nok også reagere positivt og hjælpe til, når de hører, hvad det drejer sig om.

  4 – MØD AALBORG UNIVERSITET

  Aalborg Universitet afholder arrangementer, hvor vi netop har fokus på valg af uddannelser. Det drejer sig fx om Åbent Hus og Studiepraktik, hvor I kan møde studerende og færdiguddannede fra de forskellige uddannelser. Sidstnævnte er kun for din søn eller datter, men er til gengæld en række af dage, hvor han eller hun virkelig kan sætte fokus på et bestemt studie sammen med andre gymnasieelver.

  På mange uddannelser er der også mulighed for at blive studerende for en dag - med fx forelæsninger, rundvisning og studievejledning.

  5 – FÅ HJÆLP AF Optagelses- og STUDIEVEJLEDNINGEN

  Hvis I gerne vil have hjælp af en vejleder, står vi altid til rådighed. Vi har mange års erfaring med studievejledning, og I er velkommen i vores afdelinger i Esbjerg, København og Aalborg. 

  På alle AAU's uddannelser er der desuden tilknyttet en studievejleder, i langt de fleste tilfælde en studerende der læser det pågældende studie. Her kan man blandt andet få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen, studiemiljø, jobmuligheder og så videre.

 • +

  Værd at vide om optagelse

  Når din søn eller datter skal optages på en bacheloruddannelse, skal han eller hun følge en række anvisninger. Mange af disse vil gymnasierne fortælle om, men måske vil du som forælder også gerne sætte dig lidt ind i, hvordan det foregår. Nedenfor finder du en kort introduktion til optagelsesproceduren.

  1 - DIN SØN ELLER DATTER SØGER OM OPTAGELSE VIA OPTAGELSE.DK

  Når din søn eller datter har valgt en bacheloruddannelse, skal han eller hun søge om optagelse. Det foregår via optagelse.dk, hvor det er vigtigt at huske:

  • At man kan søge om optagelse på flere uddannelser i prioriteret rækkefølge
  • At man skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede uddannelse og huske at tilføje sit elektroniske eksamensbevis til sin ansøgning om optagelse (for kvote 1 skal man opfylde adgangskravene inden studiestart - for kvote 2 inden 5. juli - dvs. at man har en vis chance for at supplere sig)
  • At alt i ansøgningen skal være udfyldt korrekt og være sendt inden ansøgningsfristens udløb
  • At man får svar den 28. juli
  • At man skal bekræfte sin studieplads hurtigst muligt derefter – ellers risikerer man at miste den (i 2020 senest den 5. august)

  2 – HUSK DISSE DATOER

  Ansøgningsfristen om optagelse falder på to datoer. De almindelige frister er:

  • Den 15. marts, kl. 12.00 (kvote 2)
  • Den 5. juli, kl. 12.00 (kvote 1)
  • Den 5. august (senest ja tak/nej tak til studiepladsen)

  Din søn eller datter skal søge inden den 15. marts, hvis han eller hun har brug for at blive vurderet på kvalifikationer, der ligger ud over det gymnasiale eksamensgennemsnit. Det kan være, at han eller hun ikke opfylder karakterkravet til uddannelsen eller har en udenlandsk gymnasial eksamen. Det kan også være en fordel at søge optagelse før 15. marts til uddannelser med adgangsprøver, fordi man - hvis man ikke består adgangsprøven - stadig kan nå at søge optagelse på andre uddannelser på kvote 1. Læs mere om kvote 2 her.

  Din søn eller datter skal søge inden den 5. juli, hvis han eller hun alene skal vurderes på baggrund af sit karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen.

  Generelt kan man dog sige, at det under alle omstændigheder er en fordel at søge optagelse før 15. marts, så man både kan blive vurderet i kvote 1 og kvote 2.

  3 – FÅ MERE AT VIDE

  I kan altid finde flere oplysninger på AAU Uddannelse.

  4 - GYMNASIUM I UDLANDET OG STUDIESTART I DANMARK

  Hvis din søn eller datter står over for at skulle tage deres gymnasiale uddannelse i udlandet, er der en række forhold, de bør være opmærksom på, hvis de gerne efterfølgende vil søge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Uddannelses- og Forskningsministeriet har skrevet en artikel om, hvordan man kan sikre sig de bedste muligheder for senere at blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark.

  Guide til valg af gymnasieskole i udlandet

   

 • +

  Hvilke datoer bør du kende?

  Nedenfor finder du et udpluk af de vigtigste datoer i forbindelse med optagelsen af din søn eller datter på Aalborg Universitet. Vi har også inkluderet de studieafklarende aktiviteter, Åbent Hus og Studiepraktik.

  1. FEBRUAR​

  • Optagelse.dk åbner for ansøgning til de videregående uddannelser.

  UGE 8 OG 9

  • Åbent Hus på Aalborg Universitets forskellige campusser.

  15. MARTS, KL. 12

  • Ansøgningsfrist for kvote 2-ansøgninger.

  5. JULI, KL. 12

  • Ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgninger

  28. JULI

  • Svar på ansøgning.

  1. SEPTEMBER

  • Studiestart.

  UGE 43

   

   

 • +

  Få mere hjælp

  Har du brug for at blive endnu klogere? Her finder du en oversigt over sider du kan besøge, hvor du kan få endnu mere hjælp.

  AALBORG UNIVERSITETS STUDIEVEJLEDNING

  Hos Optagelses- og studievejledningen kan du og din søn eller datter finde mere information om tvivl angående studievalg, SU, studiebolig og meget mere - uanset om I bor tættest på vores campus i Esbjerg, København eller Aalborg.

  OPTAGELSE PÅ EN BACHELORUDDANNELSE

  På optagelsessiden kan I finde al relevant information i forbindelse med at blive optaget på en videregående uddannelse.

  ÅBENT HUS PÅ AALBORG UNIVERSITET

  Åbent Hus er en mulighed for at se universitetet og møde nuværende studerende og undervisere.

  STUDIEPRAKTIK PÅ AALBORG UNIVERSITET

  Studiepraktik henvender sig kun til din søn eller datter, men er en unik mulighed for - hen over flere dage - at lære studiemiljøet og jobmulighederne at kende.

  BOLIGSØGNING

  På AKU Aalborgs hjemmeside kan din søn eller datter søge mellem mere end 7.000 studieboliger i Aalborg og omegn.

  AKU Aalborg
   

  HVOR KAN DU ELLERS FINDE HJÆLP?

  Der finder en række gode vejledninger til, hvordan forældre kan støtte unge i deres studievalg på Uddannelsesguiden.

  Find guide til forældre på ug.dk

Socialpædagogisk Støtte (SPS)

 • +

  SPS

  SPS er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre, med forskellige hjælpemidler eller en støtteperson. Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold, der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

  Til orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.

  SPS-ordningen varetages af SU-kontoret på Aalborg Universitet, og på hjemmesiden kan du læse mere om hvad SPS er og hvem der kan få tildelt støtte.

  Læs mere om sps

   

Indledende snak om studievalg

Er du i tvivl om, hvilke uddannelsesmuligheder du overhovedet har, er det en god idé at starte med at snakke med en studievejleder fra et af Danmarks 7 Studievalg-centre. Studievalg har kendskab til alle videregående uddannelser i Danmark.

Link til Studievalg