AAU logo

Nye regler om dobbeltuddannelse på vej i 2017

Lagt online: 24.11.2016

Har du allerede gennemført en videregående uddannelse i Danmark på samme eller højere niveau, fx en professionsbachelor, en bachelor eller en kandidat? Så vil dine muligheder for yderligere uddannelse sandsynligvis ændre sig i 2017.

Et lovforslag om begrænsning af dobbeltuddannelse behandles i øjeblikket i Folketinget.

På nuværende tidspunkt kan du læse mere på ministeriets hjemmeside:

Faktaark

Positivliste