AAU logo

Water and Environmental Engineering, civilingeniør

Job & karriere

Job & karriere


Som civilingeniør i Water and Environmental Engineering arbejder du med:

 • Design og klimatilpasning af vores afløbssystemer
 • Kyst- og vandløbsnære områder, med opgaver inden for jordforurening, grundvandsbeskyttelse og grundvandsindvinding
 • Drikkevand
 • Løsning af opgaver vedrørende spildevandsrensning

Derudover har du viden om bl.a. hydrodynamik og modellering, som kan udnyttes i forbindelse med miljøundersøgelser.

Som vand- og miljøingeniør kan du blive ansat i:

 • Rådgivende Ingeniørfirmaer, fx Krüger, COWI, NIRAS, EnviDan, Sweco m.fl.
 • Offentlig service, fx i vand- og spildevandsselskaber
 • Offentlig forvaltning, fx i miljøafdelinger i kommuner og regioner samt i ministerier
 • Godkendte teknologiske servicevirksomheder, fx Teknologisk Institut og Dansk Hydraulisk Institut
 • Forskning og undervisning, fx universiteter, ingeniørhøjskoler og sektorforskningsinstitutioner som GEUS

Det er i høj grad dine interesser og ambitioner, der er afgørende for, i hvilken jobfunktion du ender.

Se mere om, hvad de færdige kandidater arbejder med i dag


Læs om optagelse og adgangskrav


Rasmus er færdiguddannet og arbejder hos Cowi

 


søren er færdiguddannet og arbejder hos Envidan

 

Mikkel og Røskva er færdiguddannede og arbejder hos Krüger

 

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE