AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

VISION, GRAPHICS AND INTERACTIVE SYSTEMS, CIVILINGENIØR

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Med Vision, Graphics and Interactive Systems fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der kan bruges til at skabe løsninger til en bred vifte af problemer. Fra automatisering af overvågningsopgaver med ansigtsgenkendelse over indsætning af 3D-objekter i en billedstrøm, eller fremstilling af industrielle systemer til programmering af fx malerrobotter til brugercentrerede designprocesser og usability i alle former for interaktive softwaresystemer.

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Vision, Graphics and Interactive Systems. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

Der fokuseres på en række ingeniørfaglige discipliner i uddannelsen, hvoraf de vigtigste er machine learning (mønstergenkendelse og algoritmer til kunstig intelligens), user experience design med bl.a. kvantitative og kvalitative metoder til brugerevalueringer, computer- og robotvision, computergrafik og augmented reality samt metoder og værktøjer til realisering af løsningerne.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

Nedenfor er findes en oversigt over de fire semestre samt links til beskrivelser af de enkelte moduler.

Hvis du gerne vil se eksempler på projekter, som studerende på uddannelsen har lavet, har vi samlet en række her.

 

1. semester; Computer graphics

Indenfor computer graphics kommer du til at arbejde med både konstruktionen af grafiske modeller og med dynamiske aspekter, såsom simuleringen af faldende sne eller ild. Et andet aspekt er hvordan virtuelle objekter kan indgå i virkelige video scener - for eksempel ved at generere en troværdige skygge af det virtuelle objekt. Du kommer også til at arbejde med 100% virtuelle verdener og hvordan man kan navigere i disse - Virtual Reality.

Kurser

Projekt

 

2. semester; Computer vision

I industrien benytter mange automatiserede processer samlebånd og/eller robotter. For at styre disse er det nødvendigt at have en viden om objekterne på samlebåndet eller i robottens "gribeklo". Her benyttes et kamera til at observere objekterne og automatisk bestemme hvilket objekt der er tale om, hvor stort det er, hvordan det vender, om det er beskadiget, osv. På dette semester kommer du til at arbejde med spørgsmål som disse. Et anden område er hvordan man kan opbygge systemer, der kan betragte mennesker og automatisk bestemme hvem de er (biometri) og hvad de foretager sig.

kurser

På 2. semester er der ét obligatorisk kursus. De to resterende kurser skal du selv vælge blandt tre mulige.

​Projekt

 

​3. semester; Interaktive systemer

På 3. semester skal du selv stykke dit semester sammen ud fra en række muligheder. Projektemnet er det samme, uanset hvilken mulighed du vælger, men kurserne kan være forskellige. Nedenfor er links til de enkelte kurser og længere nede er listet de forskellige muligheder for sammensætning af dit 3. semester.

På dette semester kommer du til at arbejde med mere avancerede interaktive systemer, og du vil ofte skulle kombinere brugen af Computer Graphics og Computer Vision. Herudover vil projekterne ofte anvende elementer af Virtual Reality, 3D Computer Vision, interaktiv grafik samt brugerdrevne designmetoder i interaktive systemer.

Kurser

Projekt

​Mulighed A

 • Projektet 20 ECTS
 • Kursus: Platforms and methods for multi-modal systems (5 ECTS)
 • Kursus: Research in vision, graphics and interactive systems (5 ECTS)

mulighed b1

 • Virksomhedsophold (20 ECTS)
 • Kursus: Platforms and methods for multi-modal systems (5 ECTS)
 • Kursus: Research in vision, graphics and interactive systems (5 ECTS)

Mulighed b2

 • Udlandsophold (20 ECTS)
 • Kursus: Platforms and methods for multi-modal systems (5 ECTS)
 • Kursus: Research in vision, graphics and interactive systems (5 ECTS)

mulighed b3

mulighed c

 • Langt afgangsprojekt (50 ECTS; projektet strækker sig over både 3. og 4. semester)
 • Kursus: Platforms and methods for multi-modal systems (5 ECTS)
 • Kursus: Research in vision, graphics and interactive systems (5 ECTS)

 

4. semester; Speciale i vision, grafik og interaktive systemer

Hvis du ikke har valgt mulighed C på 3. semester, er det på 4. semester, du udarbejder dit speciale. I så fald udbydes der heller ikke kurser, da hele semestret vil være dedikeret til arbejdet med dit speciale.

Når du er færdig med uddannelsen, er du civilingeniør, cand.polyt. i Vision, Graphics and Interactive Systems.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde