AAU logo

Veje og trafik, civilingeniør

Virksomheds- og udlandsophold

Virksomheds- og udlandsophold


På kandidatuddannelsens 3. semester har du en række forskellige muligheder. Du kan vælge imellem:

  • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
  • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller udenlandsk universitet
  • Et sædvanligt semesterforløb med projekt og kurser på AAU
  • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Læs mere om hvordan du planlægger et ophold på et andet universitet her.

Mange virksomheder vægter det højt, at potentielle medarbejdere har været uden for Danmark i løbet af deres studietid. På uddannelsen i Veje og Trafik er der derfor gode muligheder for at tage et studieophold på et universitet i udlandet.

Virksomhedsophold kan også være vigtige i forhold til dine jobmuligheder. Flere studerende benytter et semester til at arbejde i et ingeniørfirma eller en offentlig myndighed. Virksomhedsophold giver en god forståelse for, hvordan ingeniørarbejde udføres i virkeligheden.


EKSEMPLER PÅ udlandsophold (virksomhedsophold og studie)

  • ERTICO – GNSS udstyr for godstransport og udvikling af nye forslag til EC projekter


EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDSOPHOLD I DANMARK

  • Vejdirektoratet – Trafiksikkerhedsarbejdet i nordjyske kommuner
  • Aalborg Kommune - Trafiksikkerhed ved gennemkørende trafik i byer
  • FynBus – Trafiksystemet i Svendborg
     

læs mere om dine jobmuligheder med veje og trafik

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold