Forskning
Samarbejde

Veje og trafik, civilingeniør

Job & karriere

Job & karriere


Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Veje og Trafik har du en dybdegående viden, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning i fagmiljøet.

Du har viden om og forståelse for:

 • Trafikarter, trafikkens anatomi og dens miljøkonsekvenser
 • Begreber og metoder, der anvendes til beskrivelse og analyse af trafik- og trafikskabte problemer
 • Den politiske, sociale, miljømæssige og planmæssige kontekst for løsningen af trafikale udfordringer
 • Vej- og trafikfagenes videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for vej- og trafikfagene
 • Planlægning, gennemførelse, analyse og vurdering af trafikproblemer samt udvikling, vurdering, præsentation og evaluering af vej- og trafiktekniske løsninger herpå

Udover stærke faglige kvalifikationer som civilingeniør i Veje og Trafik får du gode, generelle kompetencer med i bagagen. Du kan:

 • løse komplicerede tekniske problemer ved brug af naturvidenskabelig og teknologisk viden
 • deltage i planlægning, realisering og styring af komplekse teknologiske systemer og være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer
 • indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge
 • deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde og deltage i den teknologiske udvikling

Du kan bruge din uddannelse i ind- og udland hos kommunale vejafdelinger, statslige vej- og trafikinstitutioner, regionale trafikselskaber, i entreprenørbranchen og hos rådgivende firmaer. Vej- og trafiksektoren er tværfaglig, hvilket giver rig mulighed for samarbejde med andre faggrupper som fx byplanlæggere, økonomer og sociologer, samt biologer, dataloger og andre ingeniørretninger.

De fleste veje er offentlige, men såvel offentligt som privat ansatte ingeniører inden for Veje og Trafik arbejder med vejtrafikken. I en kommunes vejafdeling vil du arbejde med veje og trafik i et nært samspil med bl.a. miljø og byplanlægning. Du vil have opgaver i forbindelse med fx trafiksikkerhed, løbende drift og vedligehold af trafikken, ombygning og forvaltning af veje i forhold til lovgivningen, og du vil være i dialog med borgerne og politikerne.

I private rådgivende ingeniørfirmaer projekterer vejbyggeren nyanlæg og ændringer af eksisterende veje og pladser. I den private sektor er der store muligheder for at arbejde med vejprojekter i udlandet.

Du kan arbejde hos fx:

 • Cowi
 • Rambøll
 • Niras
 • NCC
 • Moe

Læs om optagelse og adgangskrav


Mød Jan fra NIRAS - civilingeniør, Veje og Trafik


 

mød Laura sand fra Rambøll

 

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her