Forskning
Samarbejde

Veje og trafik, civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bachelor- og diplomingeniøruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som civilingeniør i Veje og Trafik:

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

Ansøgere, der har bestået følgende uddannelser, har krav på optagelse:

 • Bachelor i teknisk videnskab (byggeri og anlæg med specialisering i veje og trafik)

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

Adgangsgivende bacheloruddannelser:

 • Diplomingeniør i byggeri og anlæg med specialisering i veje og trafikteknik, Aalborg Universitet
 • Diplomingeniør i Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet (campus Esbjerg)
 • Bachelor i Byggeteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Diplomingeniør i Byggeri og Infrastruktur, Danmarks Tekniske Universitet
 • Diplomingeniør i Arktisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik, Danmarks Tekniske Universitet
 • Diplomingeniør – Bygning, Aarhus Universitet
 • Diplomingeniør – Bygningsteknik, Syddansk Universitet
 • Diplomingeniør – Bygningsingeniør, University College i Horsens
 • Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design med specialisering i arkitektur og urbant design), Aalborg Universitet
 • Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (by-, energi- og miljøplanlægning), Aalborg Universitet

 


Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

 


GIVER DIN UDDANNELSE IKKE DIREKTE ADGANG?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under Kontakt og Studievejledning.
 

søg optagelse på veje og trafik

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav