AAU logo

Veje og trafik, civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bachelor- og diplomingeniøruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som civilingeniør i Veje og Trafik:

  • Byggeri og Anlæg (Aalborg)
  • Byggeri og Anlæg, diplomingeniør (Aalborg)
  • Byggeteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
  • Byggeri og Infrastruktur, Diplomingeniør (Danmarks Tekniske Universitet)
  • Arktisk Teknologi, diplomingeniør (Danmarks Tekniske Universitet)
  • Mobilitet, Transport og Logistik, diplomingeniør (Danmarks Tekniske Universitet)
  • Bygning, diplomingeniør (Aarhus Universitet)
  • Bygningsingeniør, diplomingeniør (University College i Horsens)
  • Bygningsteknik, diplomingeniør (Syddansk Universitet) 

Se også studieordningen for Veje og Trafik for mere information.


Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.


BRUG AAU'S uddannelsestjekker

AAU's Uddannelsestjekker giver dig overblik over hvordan du kan kombinere din uddannelse. Indtast din ønskede kandidatuddannelse og se hvilke bacheloruddannelser, der giver adgang. Eller indtast din bacheloruddannelse og se hvilke kandidatmuligheder du har.

AAU's uddannelsestjekker


GIVER DIN UDDANNELSE IKKE DIREKTE ADGANG?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under Kontakt og Studievejledning.
 

søg optagelse på veje og trafik

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse