Forskning
Samarbejde

Urban, Energy and Environmental Planning, Kandidat

Urban Planning and Management (Byplanlægning)

Urban Planning and Management (Byplanlægning)

Urban Planning and Management (Byplanlægning) har fokus på byudvikling og byplanlægning. Kandidatuddannelsens fire semester er opdelt således, at de to første semester giver dig en høj faglig indsigt i henholdsvis udarbejdelse af planer, strategier og visioner for den komplekse by, samt forståelse for planprocesser og magtrelationer i planlægningen.

På begge semestre bruger du halvdelen af studietiden på at skrive et projekt, der tager udgangspunkt i reelle og konkrete byplanmæssige problemstillinger. På de to efterfølgende semestre får du mulighed for at specialisere dig i de emner du netop brænder for gennem bl.a. praktikophold og kandidatspeciale.