AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Urban, Energy and Environmental Planning

Ekspert i letbaner

Ekspert i letbaner

Mettes første job efter uddannelsen var en erhvervsPHDuddannelse hos konsulentvirksomheden COWI, hvor hun kiggede nærmere på letbaner og deres effekt. Dette har naturligt ledt over i et nyt job som projektleder på Aalborg letbane for Nordjyllands Trafikselskab. Mette anbefaler uddannelsen i Urban Planning and Management, til alle der har en interesse i byplanlægning og leder efter en ingeniøruddannelse, der kobler det tekniske og med det mere samfundsvidenskabelige.

Hvorfor valgte du at læse Urban Planning and Management?

”Jeg valgte at læse Urban Planning and Management, fordi jeg altid har haft en stor interesse i byplanlægning, hvordan vores byer er formet og hvorfor de ser ud, som de gør. Men også mobilitet i byerne og hvordan borgerne kommer rundt til alle de funktioner som byerne byder på. Byer og deres kompleksitet består af en god kobling af teknisk videnskab og samfundsvidenskab. Det var faktisk én af de ting, som gjorde, at jeg valgte at læse Bacheloruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning i sin tid. ”

Du var i virksomhedspraktik i udlandet – hvor var du henne?

”Jeg var et halvt år i Melbourne, Australien, hvor jeg arbejdede som konsulent i en planlægningsvirksomhed, der hedder Urbis. Jeg arbejdede med Social Planning, som handlede om de mere sociale aspekter af byen. Her var jeg blandt andet med til at planlægge en ny bydel, et såkaldt ”Gated community” for pensionister i Melbourne. Der var kommet indsigelser i mod det her ”Gated Community”, så vi skulle faktisk fremføre sagen i en ankestyrelse, svarende til det, man kan sammenligne med natur- og miljøklagenævnet herhjemme. Vi skulle argumentere for, hvorfor ”The Gated Community” var en god idé, altså hvorfor der skulle laves en ny ”by” i byen. Argumenterne gik blandt andet på, at det var vigtigt, at de ældre var sammen med ligesindede. Samfundstendensen i dag viser jo, at flere og flere ældre skal klare sig selv i egen bolig, da mange ikke lever så tæt på familien. Selvom der ville komme mange faciliteter ind i bydelen, som gjorde, at området ville være forholdsvis selvforsynende, var udfordringen, at bydelen ikke som sådan interagerede med det øvrige samfund og bidrog til fællesskabet. Områdets borgere ville jo også skulle benytte resten af byens faciliteter, men uden at bidrage. Det var en super spændende problemstilling som også snart kunne blivet relevant i en dansk kontekst.

Fakta: Mette Olesen 
Har en bachelor fra By-, Energi og Miljøplanlægning på AAU
Er kandidat fra Urban Planning and Management på AAU
Tidligere ErhvervsPHD i COWI.
Nu ansat ved Nordjyllands Trafikselskab som projektleder
Virksomhedspraktik i Melbourne Australien

Dét, at være i virksomhedspraktik i udlandet, gav mig et indblik i andre måder at arbejde på som planlægger, og et indblik i forskellige tilgange til, hvordan man håndterer byplanlægning. Hvad er det, vi gør i Danmark, som er unikt i forhold til planlægning, og hvordan er det anderledes i fx Australien, hvor jeg var. Meget i vores kultur tager vi jo forgivet. Fx har vi en cyklekultur i Danmark. Der er masser af cykler i de danske byer, men sådan er det jo ikke i alle lande. Som danske planlæggere ved vi utroligt meget om, hvad der er unikt ved den danske cyklekultur, og hvordan vi planlægger for den. Det vil for eksempel have stor værdi, når man tager til udlandet.

Hvordan fik du dit første job?

”Da jeg blev færdig med uddannelsen, påbegyndte jeg en erhvervsPHDuddannelse hos konsulentvirksomheden COWI. En erhvervsPHD er, hvor en virksomhed har et eller andet forskningsfelt, de gerne vil have udforsket. Min opgave bestod i at kigge nærmere på letbaner og hvilken effekt, man kan få af letbaner. Det har været sindssygt spændende, fordi letbaner er meget oppe i tiden lige nu, og er et aktuelt politisk emne i de store danske byer. Det har gjort, at jeg har fået lov til at bruge mange af de kompetencer, jeg har fået igennem min uddannelse. ”

Fortæl mig om dit arbejde?

”Jeg har været så heldig, at jeg har fået et nyt job som projektleder på Aalborg letbane for Nordjyllands Trafikselskab. Jeg skal arbejde med letbanen, altså hvordan vi løfter den lokale kollektive trafik i byerne, derudover skal jeg være med til at sikre en bedre togdrift regionalt. Og så skal jeg arbejde med det mere strategiske, som er, hvordan hele den kollektive trafik spiller sammen. ”

Hvordan giver dit arbejde mening for dig?

”Det giver utroligt meget mening, da det aldrig er det samme, jeg laver. Man har altid fat i noget, der er dagsaktuelt. Der sker hele tiden nogen ting, som gør, at projekter forandrer sig. Fx nu har der være momentum for at få penge hjem til at lave letbaneprojekter. Det er et godt eksempel på, at der pludselig åbner sig nye muligheder i den måde vi kan forme og forandre vores byer på. Jeg synes, det er spændende at finde ud af, hvad det er, der gør projekterne succesfulde. Der er rigtig mange interesser, der skal tages hensyn til. Der er den politiske side, men også de tekniske krav, ambitionsniveau og så videre. Det giver meget mening for mig at være en del af de beslutninger, der er med til at forme vores byer. ”

Hvorfor skal man læse By-, Energi- og Miljøplanlægning?

”Man skal vælge at læse By-, Energi- og Miljøplanlægning, hvis man er teknisk interesseret, men måske ikke teknisk nørd. Hvis du er interesseret i politik, samfundsvidenskab, jura, sociologi og planlovgivning, så skal man læse uddannelsen. Afhængig af, hvad for en interesse man har, kan man dyrke nogle sider mere end andre. Der er så mange aspekter i den her uddannelse. Så hvis man leder efter en ingeniøruddannelse, der ikke er så hardcore teknisk tung, men har en god forbindelse til det politiske liv, så har man fundet det perfekte match.”