AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Urban, Energy and Environmental Planning, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

* Studieordning for kandidatuddannelsen i Urban, Energy and Environmental Planning, Aalborg Universitet, september 2017

Her følger en kort gennemgang af semestrene og du kan læse mere om projekter og semestrenes indhold i uddannelsens studieordning. 

Organisationsrelateret bæredygtighedsledelse (1. semester)

Dette semester sætter fokus på det organisatoriske niveau og du lærer at forstå og handle på de centrale problemstillinger indenfor virksomheder og organisationers miljøforhold, miljøplanlægning og bæredygtighedsledelse. Projektarbejdet går i dybden med en organisations miljøstrategi og performance, og foreslår forbedringer i relation til produktionsprocessen, produkternes livscyklus (LCA), miljøledelse (EMS), interaktion med stakeholders, osv.

DU ARBEJDER PÅ DETTE SEMESTER MED SPØRGSMÅL SOM:

 • Hvad kan du gøre for at reducere elektronikprodukters miljøbelastninger?
 • Hvordan kan du i en virksomhed bruge miljøledelse til at reducere miljø- og klimabelastninger?

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER MED EKSTERNT SAMARBEJDE:

 • Skallerup Klit’s Carbon Footprint: A tool to build up their business strategy
 • Is biodiversity business of business? An explorative study of business’ engagement in the biodiversity challenge

Kursusmoduler: 

 • Theories of Science and Research Designs (fælles kursus for alle fire specialiseringer på Urban, Energy and Environmental Planning)
 • Sustainable Consumption and Production
 • Sustainable Products and Services

Projekt: Corporate Sustainability Management

Bæredygtighedsledelse i et samfundsmæssigt og institutionelt perspektiv (2. semester)

Dette semester sætter fokus på politikker, institutioner og samfundsmæssig regulering. Du lærer at forstå og tage højde for, hvordan politiske, organisatoriske og institutionelle kontekster i forskellige lande og kulturer påvirker miljøledelse og bæredygtig udvikling.

Projektgrupper analyserer politikker, diskurser og institutioner indenfor et felt for at forstå, hvordan politikker fejler og for at foreslå forbedringer med udgangspunkt i bæredygtig udvikling. Ofte tages udgangspunkt i konsekvensvurderingsværktøjer som miljøvurderinger (fx VVM, SMV og LCA) samt planlægningsprocesser (fx scenarieanalyser og aktørprocesser).

Du arbejder på dette semester med spørgsmål som:

 • Hvordan kan vi opnå en mere bæredygtig udvikling i et samspil mellem private aktører, offentlige myndigheder, NGO-er og befolkningen?
 • Hvordan kan samfundet gennemføre teknologiændringer, så vi opnår en mere bæredygtig udvikling?

Eksempler på projekter på semestret:

 • How can Voluntary Environmental Programs be used as policy instruments for greenhouse gas emission reduction in developing countries? Evidence from Brazil, India and Vietnam.
 • Participation in renewable energy infrastructure projects: A comparison between the Copenhagen and Malmø regions.

Kursusmoduler: 

 • The Socio-Technical Context of Planning (fælles kursus for alle fire specialiseringer på Urban, Energy and Environmental Planning)
 • Natural Resource Management
 • Sustainability Assessment and Societal Decision Processes

Projekt: Sustainability Management in a Societal and Institutional Perspective

Faglig udvikling (3. semester)

Dette semester giver dig mulighed for at anvende din viden fra de to første semestre i virkeligheden; mange studerende vælger at komme i praktik eksempelvis i en interessant konsulentvirksomhed eller en international NGO. Du kan på semestret vælge frit mellem:​

 1. at gennemføre et projektorienteret forløb (praktik) i en relevant privat eller offentlig virksomhed
 2. at tage på et relevant studieophold på et andet dansk eller udenlandsk universitet
 3. at tage 1. semester på Urban, Energy and Environmental Planning eller Geography kandidatuddannelsen
 4. at lave såkaldt ”lang afgang” dvs. at man vælger at skrive specialet over to semestre i stedet for et

Eksempler på projekter på semestret:

 • Climate Change and local implications: A case study of coral reefs at Misali Island, Pemba, Zanzibar Archipelago, Tanzania
 • 'Danish Experience in Life Cycle Management - case study of 5 Danish Companies

Kandidatspeciale (4. semester)

Hele 4. semester er afsat til, at du kan skrive dit speciale. Du vælger selv temaet for dit speciale indenfor bæredygtighedsledelse på et organisatorisk niveau eller på et bredere samfundsmæssigt og institutionel niveau.

Her et par eksempler på hvad studerende har skrevet speciale i:

 • LEGO and the Environment – Management Systems, Implementation and Future Strategies.
 • Strategic Environmental Assessment in Danish Development Cooperation: Interaction between Danida and the Danish Resources Base.

For mere information:
www.environmentalmanagement.aau.dk

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde