Forskning
Samarbejde

Urban, Energy and Environmental Planning, Kandidat

Environmental Management and Sustainability Science (Miljøledelse og bæredygtighed)

Environmental Management and Sustainability Science (Miljøledelse og bæredygtighed)

Specialiseringen i Environmental Management and Sustainability Science (Miljøledelse og bæredygtighed) på By-, Energi- og Miljøplanlægning handler om miljøplanlægning, og om at forstå og håndtere miljøudfordringer i virksomheder og i samfundet generelt.

Kandidatuddannelsens fire semester er opdelt sådan, at de to første semestre giver dig efterspurgt viden indenfor en række relevante fagområder, mens de to sidste semestre giver dig meget frie muligheder for at specialisere sig i netop den profil, du finder mest interessant.

På hvert semester bruges mindst halvdelen af studietiden på at skrive et projekt – meget ofte i samarbejde med eksterne virksomheder eller myndigheder. Projekterne har udgangspunkt i konkrete og reelle problemstillinger i samfundet og du har derfor mulighed for at gøre en forskel allerede i projektperioden!