AAU logo

Urban, Energy and Environmental Planning

Fagligt indhold

Fagligt indhold

* Studieordning for kandidatuddannelsen i Urban, Energy and Environmental Planning, Aalborg Universitet, september 2017

Her er en kort gennemgang af semestrene og du kan læse mere om projekter og semestrenes indhold i studieordningen. 

Bæredygtig energiplanlægning i et teknisk og
virksomhedsøkonomisk perspektiv(1. semester)

Kurser: 

 • Videnskabsteori og forskningsdesign (fælles kursus for alle fire specialiseringer på Urban, Energy and Environmental Planning)
 • Energiprojektevaluering
 • Energisystemanalyse 1

Energi planlægning i et institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv (2. semester)

 • Energi- og miljøpolitikker
 • Teknisk energisystemanalyse og virkemidler
 • Bæredygtighedsvurderinger og samfundsmæssige beslutningsprocesser (fælles kursusmodul med specialiseringerne: Environmental Management og Cities and Sustainability)

Faglig udvikling (3. semester)

Dette semester giver dig mulighed for at anvende din viden fra de to første semestre i virkeligheden; mange studerende vælger at komme i praktik eksempelvis i en interessant konsulentvirksomhed eller en international NGO. Du kan på semestret vælge frit mellem:

 1. at gennemføre et projektorientert forløb (praktik) i en relevant privat eller offentlig virksomhed

 2. at tage på et relevant studieophold på et andet dansk eller udenlandsk universitet

 3. at skrive et projekt, hvis problemstilling du selv vælger, typisk på baggrund af 1. og 2. semester. 

 4. at tage 1. semester på Urban, Energy and Environmental Planning eller Geography kandidatuddannelsen

 5. at lave såkaldt ”lang afgang” dvs. at man vælger at skrive specialet over to semestre i stedet for et.

Kandidatspeciale (4. semester)

Hele 4. semester er afsat til, at du kan skrive dit speciale. Du vælger selv temaet for dit speciale fx indenfor bæredygtighedsledelse på et organisatorisk niveau eller på et bredere samfundsmæssigt og institutionel niveau.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde