AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Urban, Energy and Environmental Planning, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

* Studieordning for kandidatuddannelsen i Urban, Energy and Environmental Planning, Aalborg Universitet, september 2017

Her er en kort gennemgang af semestrene, og du kan læse mere om projekter og semestrenes indhold i studieordningen. 

Bæredygtig energiplanlægning i et teknisk og
virksomhedsøkonomisk perspektiv(1. semester)

Kurser: 

  • Theories of Science and Research Designs
  • Energy Project Evaluation
  • Energy System Analysis 1

Projekt: Sustainable Energy Planning in a Technical and Business Economic Perspective

Energi planlægning i et institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv (2. semester)

  • The Socio-Technical Context of Planning
  • Sustainable Energy Policies 
  • Energy System Analysis 2 

Projekt: Sustainable Energy Planning in an Institutional and Societal Perspective 

Faglig udvikling (3. semester)

Dette semester giver dig mulighed for at anvende din viden fra de to første semestre i virkeligheden; mange studerende vælger at komme i praktik eksempelvis i en interessant konsulentvirksomhed eller en international NGO. Du kan på semestret vælge frit mellem:

  • at gennemføre et projektorienteret forløb (praktik) i en relevant privat eller offentlig virksomhed 
  • at tage på et relevant studieophold på et andet dansk eller udenlandsk universitet
  • at tage 1. semester på Urban, Energy and Environmental Planning eller Geography kandidatuddannelsen
  • at lave en såkaldt ”lang afgang” dvs. at man vælger at skrive specialet over to semestre i stedet for et

Kandidatspeciale (4. semester)

Hele 4. semester er afsat til, at du kan skrive dit speciale. Du vælger selv temaet for dit speciale fx indenfor bæredygtighedsledelse på et organisatorisk niveau eller på et bredere samfundsmæssigt og institutionel niveau.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde