AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Urban, Energy and Environmental Planning, Kandidat

Job & karriere

Job & karriere

Igennem hele uddannelsen på By-, Energi- og Miljøplanlægning vælger du selv, hvordan rammerne for din fremtid skal se ud. Kandidatuddannelsen med specialisering i Byer og Bæredygtighed giver forskellige jobmuligheder, hvormed du vil kunne lave kombinationer på tværs af traditionelle faggrene.

Kandidater med specialiseringen Byer og Bæredygtighed forventes at have forskellige mulige karriereveje, eksempelvis inden for:

  • Energivirksomheder og lokale myndigheder, som danner grundlag for de vedvarende energisystemer i byerne.
  • Lokale myndigheder, virksomheder og konsulentvirksomheder, der har arbejdsområder inden for mobilitetsplanlægning i byområder.
  • NGO’er og forskningscentre, der fokuserer på brugeres adfærd og forbrug i forhold til bæredygtigt byggeri og energieffektive produkter.
  • Virksomheder, myndigheder og højere læreanstalter med ekspertise indenfor cirkulær økonomi og smarte byer.

Mød nogle af vores kandidater:

Monica Ramos, Peru:

Monica færdiggjorde sit speciale omkring Cirkulær Økonomi ved Aalborg Universitet i juni 2016. Hun var forinden på udvekslingsophold ved BNU i Beijing, Kina. Monica tog efter dimission hjem til Peru, hvor hun er CFO i x-runner, og har etableret sin egen social-økonomiske virksomhed, Resto-Zero.

Lydia Patricia Botero, Columbia:

Lydia skrev speciale ved AAU om Miljøvurdering og byggede dermed videre på sit ophold ved BNU i Kina. Hun dimitterede i juni 2014 og arbejder i dag som projektleder ved HOFOR i København.

Mostafa Ahmed, Egypten

Mostafa dimitterede i oktober 2015 med et speciale om WEEE direktivets implementering i Hamborg. Undervejs var han en tur på UC Davis i Californien. Han er ansat i Environics, rådgivere inden for miljø & udvikling, i Cairo, Egypten.

Megi Zhamo, Albanien

Megi blev færdig i december 2016. Hun skrev speciale om klimaforandringer og byer, og fulgte dermed op på sit 3. semesters ophold hos Columbia University og NASA GISS i New York. Megi blev i januar 2017 ansat som forskningsassistent hos Green City Solutions i Berlin.

 

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her