AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Urban, Energy and Environmental Planning, Kandidat

Specialiseringer på uddannelsen

Specialiseringer på uddannelsen

På kandidaten for By-, energi- og miljøplanlægning (Urban, Energy and Environmental Planning) kan du vælge følgende specialiseringer:

UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ ENGELSK

Kandidatuddannelsen foregår på Aalborg Universitet i Aalborg. Det er en internationalt orienteret uddannelse, og af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk.

Hvad er en specialisering?

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængigt af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. 

Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.